Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

O Općini

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Planovi uređenja Općine Brckovljani

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene - 3 Božjakovina

ikona
1. namjena (PRIJEDLOG PLANA).pdf   

divider ikona
2.1. promet (PRIJEDLOG PLANA).pdf   

divider ikona
2.2. energetika (PRIJEDLOG PLANA).pdf   

divider ikona
2.3. vodnogospodarski sustav (PRIJEDLOG PLANA).pdf   

divider ikona
3. zastita (PRIJEDLOG PLANA).pdf   

divider ikona
4.1.oblici koristenja (PRIJEDLOG PLANA).pdf   

divider ikona
4.2.uvjeti gradnje (PRIJEDLOG PLANA).pdf   

divider ikona
III ID UPU GZ Bozjakovina - obrazlozenje (PRIJEDLOGA PLANA).pdf   

divider ikona
III ID UPU GZ Bozjakovina - odredbe (PRIJEDLOGA PLANA).pdf   

divider ikona
III ID UPU GZ Bozjakovina - Sazetak za javnost (PRIJEDLOGA PLANA).pdf   

divider ikona
III. ID UPU ZONE GOSPODARSKE NAMJENE 3 BOŽJAKOVINA PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU.pdf   

divider

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE BRCKOVLJANI-pročišćeni tekst poslije VII Izmjena i dopuna ( Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 08/2023.)

ikona
ODREDBE ZA PROVOĐENJE - pročišćeni tekst poslije VII Iid PPUO Brckovljani.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.1 dio Štakorovec.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.2 dio Hrebinec.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.3 dio Štakorovec-Stančić-dio Hrebinec-dio Gračec.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.4 dio Stančić- dio Gračec.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.5 dio Hrebinec - Meglinec.pdf   

divider ikona
GRAĐ. PODRUČJE -4.6 Brckovljani-Gornje Dvorišće-dio Gračec-dio Prikraj.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.7 dio Gračec - dio Prikraj.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.8 Božjakovina - dio Brckovljani.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.9 Gornja Greda - dio Prikraj - dio Kusanovec.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.10 dio Kusanovec.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.11 dio Lupoglav.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.12 dio Lupoglav.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.13 dio Lupoglav.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.14 dio Lupoglav.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.15.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.16 Prečec.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.17.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE -4.18 Tedrovec.pdf   

divider ikona
KARTA -1.0 sustav naselja.pdf   

divider ikona
KARTA -1.1 razvoj i uređenje.pdf   

divider ikona
KARTA -1.2 promet.pdf   

divider ikona
KARTA -2.1.1 nafta i plin.pdf   

divider ikona
KARTA -2.1.2 elektroenergetika.pdf   

divider ikona
KARTA -2.1.3 pošta i telekomunikacije.pdf   

divider ikona
KARTA -2.2.1 vodoopskrba.pdf   

divider ikona
KARTA -2.2.2 odvodnja i otpad.pdf   

divider ikona
KARTA -3.1 uvjeti korištenja.pdf   

divider ikona
KARTA -3.2 posebne mjere uređenja i zaštite.pdf   

divider

VII. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRCKOVLJANI (Službeni glasnik Općine Brckovljani, broj 07/23)

ikona
PROVEDBENE ODREDBE VII_id_PPUO_Brckovljani_.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.1.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.2.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.3.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.4.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.5.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.6.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.7.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.8.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.9.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.10.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.11.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.12.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.13.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.14.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.15.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.16.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.17.pdf   

divider ikona
GRAĐEVINSKO PODRUČJE_4.18.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_1.0.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_1.1.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_1.2.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_2.1.1.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_2.1.2.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_2.1.3.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_2.2.1.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_2.2.2.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_3.1.pdf   

divider ikona
KARTA_25000_3.2.pdf   

divider

Urbanistički plan uređenja Zone gospodarske namjene - 3 Božjakovina (pročišćeni tekst - službeni glasnik br. 07/21)

ikona
Odluka o donošenju Urb. plana uređenja - 3 Božjakovina (PROČIŠĆENI TEKST).pdf   

divider ikona
1. namjena.pdf   

divider ikona
2.1. promet.pdf   

divider ikona
2.2.elektronicke komunikacije i energetika.pdf   

divider ikona
2.3. vodnogospodarski sustav.pdf   

divider ikona
3. zastita.pdf   

divider ikona
4.1. oblici koristenja.pdf   

divider ikona
4.2.uvjeti gradnje.pdf   

divider

Urbanistički plan uređenja Poslovne zone Božjakovina K-5 (Sl.gl. 07-21.)

ikona
ODLUKA O DONOSENJU UPU BOZJAKOVINA K-5.pdf   

divider ikona
UPU K-5 1. Korištenje i namjena površina.pdf   

divider ikona
UPU K-5 2.1. Prometna i ulična mreža.pdf   

divider ikona
UPU K-5 2.2.Elektronicke komunikacije i energetski sustav.pdf   

divider ikona
UPU K-5 2.3. Vodnogospodarski sustav.pdf   

divider ikona
UPU K-5 3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina.pdf   

divider ikona
UPU K-5 4.1. Oblici korištenja.pdf   

divider ikona
UPU K-5 4.2. Uvjeti gradnje.pdf   

divider

Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

ikona
1_25000_1_0.pdf   

divider ikona
1_25000_1_1.pdf   

divider ikona
1_25000_1_2.pdf   

divider ikona
1_25000_2_1.pdf   

divider ikona
1_25000_2_2.pdf   

divider ikona
1_25000_3_1.pdf   

divider ikona
1_25000_3_2.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_.pdf   

divider ikona
PPUO_BRCKOVLJANI_PROCISCENI_2018_ODREDBE.pdf   

divider

Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu

ikona
UPU Stancic 1-2-3 - obrazlozenje_jr2.doc   

divider ikona
UPU Stancic 1-2-3 - odredbe za provodjenje_JR2.doc   

divider ikona
UPU Stancic 1-2-3 - sazetak za javnost.doc   

divider ikona
1. namjena.pdf   

divider ikona
2.1. promet.pdf   

divider ikona
2.2. telekomunikacije i energetski sustav.pdf   

divider ikona
2.3. vodnogospodarski sustav.pdf   

divider ikona
3. uvjeti koristenja.pdf   

divider ikona
4.1. oblici koristenja.pdf   

divider ikona
4.2. uvjeti gradnje.pdf   

divider ikona
UPU Stancic 1-2-3 - obrazlozenje_jr2.pdf   

divider ikona
UPU Stancic 1-2-3 - odredbe za provodjenje_JR2.pdf   

divider ikona
UPU Stancic 1-2-3 - sazetak za javnost.pdf   

divider

Elaborat VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

ikona
VI. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Brckovljani   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_1   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_2   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_3   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_4   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_5   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_6   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_7   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_8   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_9   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_10   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_11   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_12   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_13   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_14   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_15   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_16   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_17   

divider ikona
Gradjevinska_podrucja_4_18   

divider ikona
Karta 1_0   

divider ikona
Karta 1_1   

divider ikona
Karta 1_2   

divider ikona
Karta 2_1   

divider ikona
Karta 2_2   

divider ikona
Karta 3_1   

divider ikona
Karta 3_2   

divider

VI. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Brckovljani

ikona
Izvješće sa javne rasprave   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_1.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_2.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_3.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_4.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_5.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_6.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_7.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_8.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_9.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_10.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_11.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_12.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_13.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_14.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_15.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_16.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_17.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_5000_18.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_25000__1_0.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_25000__1_1.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_25000__1_2.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_25000__2_1.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_25000__2_2.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_25000__3_1.pdf   

divider ikona
6ID_PPUO_BRCKOVLJANI_KARTE_25000__3_2.pdf   

divider

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3 za javnu raspravu

ikona
izvješće s ponovne javne rasprave   

divider ikona
Izvješće s javne rasprave   

divider ikona
UPU Stančić 1,2,3 - Obrazloženje   

divider ikona
UPU Stančić 1,2,3 - Odredbe za provođenje   

divider ikona
UPU Stančić 1,2,3 - Sažetak za javnost   

divider
ikona
Karte - 1. namjena   

divider ikona
Karte - 2.1. promet   

divider ikona
Karte - 2.2. telekomunikacije i energetski sustav   

divider ikona
Karte - 2.3. vodnogospodarski sustav   

divider ikona
Karte - 3. uvjeti korištenja   

divider ikona
Karte - 4.1. oblici korištenja   

divider ikona
Karte - 4.2. uvjeti gradnje   

divider

Doneseni Urbanistički plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3

ikona
UPU Stancic 1-2-3 - obrazlozenje   

divider ikona
UPU Stancic 1-2-3 - odredbe za provodjenje_kpp   

divider ikona
1.namjena   

divider ikona
2.1.promet   

divider ikona
2.2.telekomunikacije i energetski sustav   

divider ikona
2.3.vodnogospodarski sustav   

divider ikona
3.uvjeti koristenja   

divider ikona
4.1.oblici koristenja   

divider ikona
4.2.uvjeti gradnje   

divider

Elaborat pročišćenog teksta odredbi za provođenje i grafičkog dijela plana, („Službeni glasnik Općine Brckovljani“, broj 12/06, 13/06 - ispravak, 2/09, 6/09 - ispravak, 1/13, 5/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 4/15 – ispravak, 7/15, 8/15 – pročišćeni tekst i 8/16- i 9/16- pročišćeni tekst)

ikona
Odredbe   

divider ikona
Karta 1-0   

divider ikona
Karta 1-1   

divider ikona
Karta 1-2   

divider ikona
Karta 2-1   

divider ikona
Karta 2-2   

divider ikona
Karta 3-1   

divider ikona
Karta 3-2   

divider ikona
Karte 4   

divider

PROSTORNI PLAN uređenja Općine Brckovljani - IZMJENE I DOPUNE

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Pregledna karta   

divider

II. Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA uređenja zone Gospodarske namjene - 3 Božjakovina

ikona
II. ID UPU ZONE GOSPODARSKE NAMJENE - 3 BOŽJAKOVINA PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNU RASPRAVU   

divider ikona
1. namjena   

divider ikona
2.1. promet   

divider ikona
2.2.elektronicke komunikacije i energetika   

divider ikona
2.3. vodnogospodarski sustav   

divider ikona
3. zastita   

divider ikona
4.1. oblici koristenja   

divider ikona
4.2.uvjeti gradnje   

divider ikona
ID UPU GZ Bozjakovina - obrazlozenje 09.03.21.   

divider ikona
ID UPU GZ Bozjakovina - odredbe - odluka 09.03.21.   

divider ikona
ID UPU GZ Bozjakovina - odredbe - procisceni 09.03.21.   

divider ikona
ID UPU GZ Bozjakovina - sazetak za javnost   

divider

Izmjene i dopune URBANISTIČKOG PLANA uređenja zone Gospodarske namjene - 3 Božjakovina

ikona
I_obrazlozenje   

divider ikona
UPU-ODLUKA   

divider ikona
Brckovljani   

divider ikona
1. namjena   

divider ikona
2.1. promet   

divider ikona
2.2. energetika   

divider ikona
2.3. vodnogospodarski sustav   

divider ikona
3. zastita   

divider ikona
4.1. oblici koristenja   

divider ikona
4.2. uvjeti gradnje   

divider

URBANISTIČKI PLAN uređenja Zone gospodarske namjene - 3 Božjakovina

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Korištenje i namjena površina   

divider ikona
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite   

divider ikona
Uvjeti gradnje   

divider

DETALJNI PLAN uređenja groblja u Lupoglavu

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Detaljna namjena   

divider ikona
Uvjeti korištenja   

divider ikona
Uvjeti gradnje   

divider ikona
Grobna polja   

divider

PLAN UREĐENJA Zone K1- Božjakovina

ikona
Obrazloženje   

divider ikona
Odredbe   

divider ikona
Namjena površina   

divider ikona
Uvjeti korištenja   

divider ikona
Uvjeti gradnje   

divider ikona
Parcelacija   

divider ikona
Komunalna infrastruktura   

divider ikona
Mjere zaštite   

divider ikona
Detaljni plan   

divider

banner banner banner banner banner banner