Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

Župa

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Sakralni objekti na području Župe sv. Brcka

Crkva sv. Brcka u Brckovljanima

Sagrađena je u XIII. stoljeću a nadograđivana i preuređivana u kasnijim stoljećima. Na osnovu gotičkih konzola, gotičkog zaglavnog kamena na svodu i gotičkog ulaza u crkvu pretpostavljeno je stoljeće u kojem je sagrađena. Prvi pisani dokuenti koji spominju ovu crkvu datiraju iz 1501. godine.

Razdoblju baroka pripada glavni oltar sv. Brcka kao i propovjedaonica na kojoj se ističe grb podmaršala Josipa Kazimira Draškovića.

Glavni oltar smješten je na istočnoj strani, na sjevernoj strani nalazi se oltar sv. Antuna Padovanskog dograđen najvjerojatnije u XVII. stoljeću, a na južnoj oltar B. D. Marije iz XVIII. stoljeća.

U desnoj pokrajnoj lađi je oltar Majke Božje Lurdske, a u lijevoj oltar blaženog kardinala Alojzija Stepinca.

Od 1964. godine crkva je pod zaštitom Konzervatorskog zavoda iz Zagreba.

Zadnjih dvadesetak godina crkva se redovito obnavlja i obogaćuje novim sadržajima. Valja pripomenuti radove za sprečavanje širenja vlage po zidovima, izgradnju orgulja, uvođenje grijanja, prekrivanje krovišta crkve i zvonika, obnavljanje fasade, ugradnju novog sata na zvonik. Crkveno zvono je napuklo pa je 1999. godine na dan Svetog Brcka postavljeno novo izliveno u Innsbrucku kod firme GRASSMAYR. Zvono je teško 385 kg, posvećeno je Majci Božjoj Lurdskoj, a blagoslovio ga je msgr. Josip Mrzljak, pomoćni biskup zagrebački.

Nedjeljom se slave dvije svete mise, a ostalim danima po jedna.

Proštenje se svetkuje na dan svetog Brcka (13.11.)

Kapela Presvetog Trojstva u Majkovcu

Prva kapela Presvetog Trojstva sagrađena je u XVII. stoljeću. Pavao Češković 1721. financira gradnju nove kapele koja je sagrađena od hrastovine. 1779. godine na tom se mjestu nalazi zidana kapela sa tri oltara.

Danas postoji samo jedan oltar Presvetog Trojstva.

Dotrajali toranj prekriven je bakrom 1997.g., a krov na lađi je promjenjen 1998. godine.

Misa se slavi svake druge nedjelje (9.30) i svake druge subote (navečer) naizmjenično s misom u crkvi Srca Isusovog u Lonjici.

Proštenje je na svetkovinu Presvetog Trojstva, na Pavlovo (obraćenje svetog Pavla, nedjelja iza Spasova) i na svetog Roka.

Kapela B. D. Marije u Brckovljanima

Ovu kapelicu 1743. godine podiže Franjo pl. Praszkach kao grobnicu sebi i svojim potomcima. Od 1862. do 1864. na mjestu već ruševne kapele sagrađena je nova neogotička kapela Marijina Pohođenja.

Kapela je jednobrodna građevina koja ima poligonalno svetište, dvije pobočne kapele koje tvore tlocrt križa, i tornjić nad glavnim ulazom poviše kojeg je rozeta. U njoj se nalazilo i pjevalište.

Gradio ju je graditelj Pfeifenberger, a oslikali slikari Zasche i Prokše. Od slika valja spomenuti "Pohod Marije Elizabeti" (1857.g.), "Sv. Valentin blagoslivlja" (1861.g.), "Sv. Antun Padovanski s Isusom" (1861.g.), "Sv. Franjo Ksaverski krsti crnca" (1861.g.).

1894. godine, slikar M. Antonini obnavlja stare i dodaje nove slike.

Zadnji popravci na kapeli rađeni su 1961. godine.

Kapela je danas osuđena na propadanje. Dio slika je prenesen u župnu crkvu sv. Brcka dok se slika "Sv. Franjo Ksaverski krsti crnca" nalazi u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu. Od ostalog inventara poznato je da se zvono iz ove kapele nalazi u Kapeli Srca Isusovog u Lonjici.

Crkva Srca Isusovog u Lonjici

Inicijativa za gradnju kapele potekla 1908. godine , a već 1909. godine kapela je zgotovljena.

1967-1968 . godine kapela je proširena po nacrtu ing. Fučića i elektrificirana. 1978. godine kapela dobiva novi željezni toranj u koji se montira zvono iz kapele B.D. Marije iz Brckovljana.

Devedesetih godina kapela postaje premalena za obavljenje službe Božje, iz tog razloga 1994 počela je gradnja nove crkve u Lonjici na mjestu stare kapele. Gradnja je počela nakon blagdana Srca Isusovog. Gradilo se po nacrtu dipl. ing. Ivana Celija Cege iz Zagreba. Te godine crkva je stavljena pod krov. 1995 nastavlja se uređenje unutrašnjosti crkve, te po završetku obavljen je blagoslov crkve 25. VI. Blagoslovio je dr. Josip Ladika , arhiđakon katedralni, kanonik prvostolnog Kaptola. Crkva je konačno uređena 1998. kad je postavljena fasada.

2000. g. nabavljana su 2 nova zvona od firme GRASSMAYR iz Innsbruck. Za blagdan Srca Isusova zvona su blagoslovljena od dr. Stjepana Kožul, kanonika iz Zagreba. Zvona su elektrificirana i sama zvone ujutro, podne i navečer. Zvona je elektrificirala firma Bosilj iz Novog Marofa. Stara zvona su spremljena u župnom dvoru.

Misa se slavi naizmjenično sa misom u Majkovcu subotom ili nedjeljom.

Glavno proštenje je na blagdan Srca Isusovog , a održavaju se proštenja i na blagdan svetog Josipa i Gospe od Anđela (Pocijunkula).

Kapela sv. Leopolda Bogdana Mandića u Banjem Selu

1995. godine urodila je plodom inicijativa Franje Jukića da se u Banjem Selu sagradi kapela.

Poduzeće Arbi d.o.o. izradilo je kompletnu tehničku dokumentaciju za izgradnju kapele, a autor projekta bio je dipl. ing. arh. Anton Biba.

Kapelica je dovršena 1995. godine i posvećena je sv. Leopoldu Bogdanu Mandiću.

Izgradnja je većim dijelom financirana iz donacije koju su braća Jukić prikupila u Austriji, a manjim dijelom prilozima samih mještana. Tko nije mogao financijski, pomagao je dobrovoljnim radom.

Ako spomendan sv. Leopolda Bogdana Mandića (12. svibnja) pada nedjeljom onda se svečano godišnje "prošćenje" održava taj dan, a ako ne onda se održava prve nedjelje iza 12. svibnja.

Jednom mjesečno dolazi župnik iz Brckovljana i ovdje održava svetu misu.

Kapela B. D. Marije Kraljice u Hrebincu

8. studenog 1997. godine, blagoslovom zemljišta i temelja u samom centru Hrebinca, na križanju, pokraj mjesta gdje nalazila stara kapelica-poklonac, započeli su radovi na izgradnji kapelice Blažene Djevice Marije Kraljice.

Nacrte za izgradnju pripremio je dipl. ing. Damir Foretić iz Dugog Sela.

Kapelica je dovršena 1998.godine. U financiranju izgradnje sudjelovao je mjesni odbor uz pomoć župe i općine Brckovljani.

Svečano "prošćenje" održava se svake godine u nedjelju koja je najbliža 22. kolovozu danu Blažene Djevice Marije Kraljice.

Jednom mjesečno dolazi župnik brckovljanske župe i ovdje održava svetu misu.

Kapela sv. Elizabete u Štakorovcu

Kapela sv. Elizabete, ugarske kraljice i udovice, spominje se u kanonskim vizitacijama 1680, 1736, 1765, 1771. Nalazila se na brežuljku među vinogradima. Bila je sagrađena od drveta, malena i uglavnom u trošnom stanju. Imala je bojenu oltarnu sliku na platnu, a bez potrebnih stvari za služenje mise. Vizitatori su se prijetili interdiktom zbog njezina ruševna stanja. Na koncu XVIII stolj. kapela je srušena. (Nadb. arhiv, svez. III, X, XVI. )

Kapela sv. Jakoba apostola

Kapela sv. Jakoba apostola nalazila se među vinogradima na brdu nedaleko župne crkve u Brckovljanima. Spominje se 1686., 1720. i u kasnijim kanonskim vizitacijama. Sagrađena je bila od hrastova drveta. Imala je ravan strop i drveni zvonik s posvećenim zvonom. Vrata su bila od zapadne strane.

Prema izvještaju kanonske vizitacije od g. 1736, u kapeli se nalazi drvenl oltar, obojan i djelomično pozlaćen. Na oltaru je slika sv. Jakoba na platnu, a njoj sa strane među stupovima kipovi sv. Barbare i Marije Magdalene. I stupovi i kipovi obojani su i djelomično pozlaćeni. U gornjem dijelu oltara - retabla stoji pozlaćeni kip sv. Mihovila.

Misa se ovdje služi na blagdan sv. Jakoba apostola. Stvari, potrebne za misu, donose se iz župne crkve.

Nepokretna imovina kapele sastoji se od dva vinograda i klijeti.

1865. kapela ima u gotovom 21 forintu i 4 groša.

1779. ova je stara kapela u dobrom stanju. U drvenom tornjiću s kupolom vise dva manja zvona. U atriju kapele podignut je pokrajni oltar Svih svetih. Kapela ima za služenje mise vlastitu misnicu, albu i druge stvari. Njezin je vinograd velik 8 kopača.

1841. Kapela je obnavljana, te je iznad svetišta stavljen novi strop.

Poslije toga obnavljanje je zanemarivano, i kapela prepuštena zubu vremena.

1869. prestala se ovdje služiti misa.

1889. kapela je srušena odlukom Kotarske oblasti u Dugam Selu i dopuštenjem Nadbiskupskog duhovnog stola u Zagrebu.

Imovina ove kapele u iznosu od 7000 forinti poklonjena je kapeli B. D. Marije u Brckovljanima. (Župska spomenica 14, 28. )

banner banner banner banner banner banner