Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

Udruge

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Vatrogasna zajednica Općine Brckovljani

Vatrogasna zajednica općine Brckovljani utemeljena je 1. veljače 1997. godine, na prijedlog inicijativnog odbora, iz dotadašnje vatrogasne zajednice triju općina: Brckovljana, Dugog Sela i Rugvice, te od tada djeluje samostalno. U inicijativnom odboru bili su Rudolf Galovec kao predsjednik, te čIanovi: Marijan Đurinec, Stjepan Baček, Željko Rusan, Goran Nađ, Marijan Geceg, Vladimir Švedi i Stjepan Remenar.

Rad i djelovanje započeIo je okupljanjem pet vatrogasnih društava: Brckovljani, Gračec, Hrebinec, Prečec, te Stančić-Štakorovec. Sedmog Iipnja 1997. vatrogasnoj zajednici pristupa šesto društvo DVD Lupoglav, a 26. ožujka 1999. i sedma čIanica DVD Tedrovec, tako da u 1999. godini vatrogasna zajednica okuplja sedam vatrogasnih društava sa 302 člana od čega je 197 u sastavu operativnih postrojbi dok su 32 začasna, a 76 su članovi vatrogasne mIadeži i podmlatka. Društva okupljaju svoja čIanstva prvenstveno u cilju što bolje operativnosti te očuvanja vatrogasne kulture i vatrogastva ovog područja.

Sjedište Vatrogasne zajednice nalazi se u Gračecu u Zagrebačkoj ulici 29 u vatrogasnom domu DVD-a Gračec.

Prema statutu zajednica ima sljedeća tijela:

- Skupštinu (21 zastupnik)
- Predsjedništvo (predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik, zapovjednik zapovjedništva i 4 člana)
- Zapovjedništvo (zapovjednik, dozapovjednik i 6 članova)
- Nadzorni odbor (predsjednik i 2 člana).

Skupština zajednice je najviši organ upravljanja u vatrogasnoj zajednici.

DVD BRCKOVLJANI
Godine 1892. ponovo je osnovana u Brckovljanima općina, ali bez sela Sv. Helena. Tada, prilikom razdiobe matične općine Dugo Selo, dobili su i Brckovljani, kao sjedište jedne nove općine, zaprežnu vatrogasnu štrcaljku. Bila je pohranjena u općinskoj drvarnici i nitko se nije brinuo da li se može u datom momentu s njome pomoći ili ne. Takvo stanje ostalo bi i dalje, da u jesen 1895. god. nije izbio požar kod Pavla st. Perkovića u Gračecu. Ljudi su tamo dovukli ovu štrcaljku s namjerom da njome pogase vatru. Štrcaljka nije bila ispravna i nije se mogla staviti u pogon, a osim toga svatko od prisutnih htio je s njom raditi onako kako je njemu palo na pamet. Dakle, jednom rječju nastala je među ljudima svađa i zbrka, jer je svatko htio biti taj koji će staviti stroj u pogon. To nije nikome uspjelo, pa je vatra uništila cijeli štagalj i sve što je bilo u njemu.

Ovakav slijed događaja ponukao je mjesnog učitelja Vinka Šeringera da sazove sve obrtnike i prosvijećene seljake, pa da im razjasni problem i nagovori ih kako bi ipak bilo potrebno sastaviti neki zbor ljudi, koji bi po potrebi, sa štrcaljkom znao raditi. Učitelj Šeringer je u svom prijašnjem mjestu službovanja (Domagović - kotar Jaska) već bio osnovao dobrovoljno vatrogasno društvo, te je u tome imao nekakvog iskustva. Tako je pred kraj 1895. godine došlo do prve osnivačke skupštine, te su odmah sastavljena pravila, koja su podnešena Kotarskoj oblasti u Dugom Selu, a kasnije Zemaljskoj vladi u Zagreb na odobrenje.

Društvo je pripadalo Hrvatsko-slavonskoj zajednici i osnovano je kao drugo društvo u bivšem kotaru Dugo Selo. Kod osnivanja imalo ie 3 utemeljitelja (po ondašnjim pravilima), 23 izvršujuća člana, te 20 podupirajućih članova. Imalo je i vrijednost inventure od 2000 kruna, te gotovinu u blagajni od 383,66 kruna, kao i već spomenutu štrcaljku.

Osnivači društva bili su Vinko Šeringer i Mihovil Britvec.

Prvi rukovoditelji društva bili su: Mihovil Britvec predsjednik, Ivan Žagar zapovjednik, Janko Goleš podzapovjednik i vježbatelj, Mato Jelić tajnik, Dragutin Tedeško vođa odjeljenja, Ivan Galovec spremištar i Antun Krznarić stožerni trubač.

Vatrogasci su bili iz svih okolnih sela: Hrebinca, Gračeca, Prikraja, Štakorovca, Stančića, Grede i Brckovljana.

1932. godine, dobrovoljnim radom članova, sagrađen je vatrogasni dom, a 1943. godine kupljen je agregat (motorna štrcaljka) DKV od 27 KS. Nije se moglo računati na pomoć društvene zajednice. Sve se radilo na dobrovoljnoj bazi.

Godine 1970. došlo je do smjene generacija u društvu. U članstvo su ušli mladi perspektivni članovi, koji su ubrzo postali nositelji rada u društvu.

Daljnjim razvojem mjesne zajednice (u to vrijeme) ukazala se potreba za nabavom vatrogasnog vozila. Od Elektre Dugo Selo kupljeno je kombi vozilo IMV, koje je u vatrogasnoj brigadi u Zagrebu preuređeno u pravo vatrogasno vozilo za navalno odjeljenje.

Radovima na protupožarnim dežurstvima na bušotinama INE ostvarena su financijska sredstva iz kojih se kupovala nova oprema i izgradio prostor za smještaj opreme i vozila. Počelo se 1978. godine, a završilo 1985. godine (radilo se u 3 etape). Ovdje se ne može ne spomenuti financijsku pomoć Mjesne zajednice Brckovljani koja je nesebično sudjelovala u izgradnji gore spomenutih objekata.

Godine 1979. društvo je uz pomoć MZ i VZO Dugo Selo nabavilo, kupilo agregat "ZIEGLER" 1600 l/min, kao i autocisternu "ZIS" od VSO Dugo Selo 1983. godine. Daljnjim razvojem mjesta i požarnog opterećenja nabavljena je 1988. godine autocisterna FAP, kapaciteta 8600 l, na kojoj su izvršeni svi potrebni popravci, od izmjene motora do limarskih i lakirerskih radova. Prodajom IMV-a kombi vozila, nabavljeno je 1990. godine od RO VJESNIK-a vozilo TAM 2001 FURGON, koje je u autoservisu "Žunkovič" u Republici Sloveniji preuređeno za potrebe društva. Sve je plaćeno vlastitim sredstvima.

Danas možemo slobodno konstatirati da je društvo dobro opremljeno vozilima i potrebnom opremom i spada u jedno od temeljnih društava u novoosnovanoj VZO Brckovljani.

Kroz sav gore navedeni period društvo je stalno omasovljavano novim mladim članovima na koje se prenosila tradicija hrvatskog vatrogastva.

Osnovni podaci društva:
Danas društvo broji 50 članova. Od toga su 35 operativnih članova, 3 pričuvna, 1 začasni član i 12 članova vatrogasne mladeži. Zvanjima u vatrogastvu stručno je osposobljeno 40 članova. Upravni odbor društva:
Slavko Jukić - predsjednik, Ivica Jukić - zapovjednik, Marijan Geceg - tajnik, Tihomir Geceg - dozapovjednik, Krunoslav Šotić - blagajnik, Zdenko Furač - zapovjednik odjeljenja, Zdravko Paj - spremištar, Rudolf Galovec - član, Dragutin Severec - član.

Nadzorni odbor društva:
Vlado Severec (ml.) - predsjednik, Slavko Bedeković - član, Marijo Paj - član.

Natjecanja:

U minulom 30 godišnjem periodu natjecateljska odjeljenja polučila su zavidne rezultate. U službenim vježbama u okviru općinskih natjecanja sa motornom štrcaljkom 8/8 uglavnom su osvojena druga mjesta. U istim vježbama mladež je u svojoj konkurenciji osvajala uglavnom prva mjesta ( od osnutka 1982. godine ).

Rezultati na brzinskim natjecanjima bili su većinom također 1. mjesta, a bilo je i 2., 3., 4. mjesta, te i nezavršenih vježbi, tzv. diskvalifikacija, zbog "kiksa".

DVD Brckovljani proslavilo je 104.-tu obljetnicu svog neprekidnog rada i djelovanja. Ono je drugo društvo pa osnivanju ( Dugo Selo 1893.) u bivšem vatrogasnom savezu općine Dugo Selo. Slijedi DVD Lupoglav 1905, DVD Ježevo 1925, itd.

DVD GRAČEC
Dobrovoljno vatrogasno društvo "Gračec" osnovano je 30. svibnja 1954. godine na obiteljskom dvorištu Josipa Rusana u Gračecu. Tog dana okupili su se osnivači DVD-a i to: Drago Lepan, Antun Grum, Josip Rusan, Slavko Švedi, Stjepan Haboić, Josip Ferinovec, Stjepan Lepan, Ivan Dokuš, Mato Kraljiček, Dragica Švedi, Dragica Forgač, Nada Novačić, Slavica Novačić, Drago Novačić, Vlado Lepan, Đuro Bišof, Josip Bišof i Franjo Kveštek. Izabrani su prvi upravni i nadzorni odbor.

Prvi upravni odbor društva:
Slavko Švedi - predsjednik,
Antun Grum - tajnik,
Stjepan Haboić - blagajnik,
Drago Lepan - zapovjednik,
Stjepan Švedi - zamjenik zapovjednika,
Josip Rusan - spremištar,
Slavko Bastalec - vođa odjeljenja,
Slavica Novačić - vođa odjeljenja.

Prvi nadzarni odbor društva:
Vjekaslav Šodec,
Mato Šodec ml.,
Dragica Forgač.

Prvu opremu vatrogasci su dobili od tadašnjeg "Podsaveza" iz Dugag Sela i to: pumpni agregat tvornice motora Zagreb TMZ, 4 usisne cijevi fi-52 mm, 100 m tlačnih cijevi, jednu razdjelnicu i dvije mlaznice.

Sa tom opremom vatrogasci su egzistirali i snalazili se na razne načine kako bi se što bolje i kvalitetnije organizirali i pripremili.

Već 1955. dodjeljeno je građevinsko zemljište za izgradnju vatrogasnag doma koji se počeo graditi 1956. godine.Uz samostalni mukotrpni rad i mnoge zapreke i probleme dom je 1958.godine pušten u nužnu upotrebu, a stari vatrogasci se i danas sa sjetom sjećaju tih dana kad se na ciglani u Dugom Selu za dom radila cigla. Ciglana ih je plaćala tako da su trebali napraviti 80.000 komada sirove cigle da bi mogli dobiti 20.000 komada pečene cigle.

Tek 1972. dobiveno je prvo vozilo i to vatrogasno navalno vozilo Opel-Blitz iz 1938. godine. Bio je to poklon od tadašnjeg Vatrogasnog saveza općine Dugo Selo. Vozilo je bio u postrojbi do 1986. godine, kada je prodano "Jadran-filmu", Zagreb.

Od "Centra za zaštitu od pažara Đurđevac" kupljena je godine 1987. auto-cisterna kapaciteta 6000 l. Imala je čepelovu šasiju, a mercedesov motor i dan-danas je još uvijek u operativnoj postrojbi.

1982. godine od tadašnjeg "Elektromlina Dugo Selo" stiglo je na poklon kombi vozilo Zastava-645 - TLF koje je preuređeno i služilo je DVD-u do 1992. godine.

1988. godine nabavljen je od "Doma zdravlja Dugo Selo" i drugi kombi koji je također preuređen za vatrogasne svrhe te je do 1995. godine bio u operativnaj postrojbi, a tada je poklonjen DVD-u Donje Dvorišće.

1995. godine u Njemačkoj je kupljen kombi Fiat-Ducato koji se danas nalazi u postrojbi.

1997. konačno je kupljeno suvremeno navalno vozilo Magirus-Deutch-192 sa opremom za tehničke intervencije i agregatom za opskrbu električnom energijom.

1984. godine, na temeljima starag vatrogasnog doma počeo se graditi novi koji je do danas u upotrebi.

Danas vatrogasno društvo Gračec broji četrdeset i jednog člana raspoređenog u tri operativne postrojbe sa, za naše prilike, suvremenom opremom i vatrogasnom tehnikom.

DVD HREBINEC
Društvo je osnovano 26. lipnja 1931. godine i bilo je u sklopu Vatrogasnog saveza župe Dugo Selo, odnosno Vatrogasne zajednice Savske Banovine. Osnovano je na inicijativu Franje i Josipa Kupešića te Josipa Cesara, tadašnjih članova DVD-a Brckovljani.

Novoosnovano društvo je imalo tri osnivača, 29 izvršujućih i 20 podupirajućih članova. Prvi predsjednik društva bio je Franjo Kupešić, a zapovjednik Tomo Puhelec.

Ubrzo nakon osnivanja, 2. studenag 1931. godine, društvo nabavlja zaprežnu vatrogasnu špricu koja je i danas u funkciji iako je proizvedena davne 1895. godine.

Izgradnja vatrogasnog doma i nabava opreme bazirala se na dobrovoljnim novčanim prilozima i dobrovoljnom radu jer pomoć društvene zajednice nije bila nikakva. 1954. god. društvo nabavlja novi agregat tipa "Rakovica", a 1964. god. počinje sa izgradnjom novog društvenog doma. Godine 1977. nabavlja se vatrogasni kombi tipa "Zastava 624", a 1979. nabavlja se još jedan novi agregat tipa "Rosenbauer" kapaciteta 1200 l/min.

1980. god. u društvu je formirano omladinsko odjeljenje koje između 1980. i 1985. god. bilježi dobre rezultate na općinskim, međuopćinskim i regionalnim natjecanjima.

Društvo posjeduje auto-cisternu 1350 l sa kompletnom opremom, nabavljenu 1989. god., te agregat tipa "Honda" kapaciteta 1200 l/min., agregat tipa "Tomos" kapaciteta 400 l/min.

U Matičnu knjigu DVD-a Hrebinec upisano je 58 članova društva, a od toga je:
- 38 izvršnih članova
- 15 priručnih članova
- 4 člana vatrogasne mladeži.

Stručna osposobljenost :
- 7 vatrogasca
- 21 vatrogasac I. klase
- 7 vatrogasnoih dočasnika
- 3 vatrogasna dočasnika I. klase
- 2 vatrogasna časnika
- 18 članova neispitane mladeži.

1998. god. je bila obilježena raznim aktivnostima. DVD Hrebinec je u ovom razdoblju dva puta izašao na dojavu požara, te su nekoliko puta ispumpavali vodu iz jakom kišom zapunjenih podruma i bunara u mjestu i okolici.
Sudjelovali su na taktičkoj vježbi VZO Brckovljani te se 1998. god. natjecali na općinskom takmičenju u Prečecu. Nastupili su na 18 brzinskih vježbi, te na 5. kupu DVD-a Gračec. Na 5. memorijalu "Vladimir Breković - Zima " u Kominu su od 9 natjecateljskih ekipa osvojili 1. mjesto, te drugu godinu za redom osvojili prijelazni pehar memorijala.
Na ostalim vatrogasnim vježbama postignuti su dobri rezultati i to su prvo mjesto osvojili 5 puta, drugo 9 puta, četvrto 1 put, te dva puta 6. mjesto. Vježbu nisu završili 3 puta.

DVD PREČEC
DVD Prečec osnovano je 24.2.1958. godine na inicijativu Dragutina Ručeca, Ivana Orača, Stjepana Gornjaka, Franje Gibanjeka i Franje Jurića, kada je održana i prva osnivačka skupština ovog vatrogasnog društva.

Sam početak rada društva bio je vrlo težak i mukotrpan. Nije bilo financijskih sredstava. Počelo se sa izgradnjom vatrogasnog doma 1959. godine. Sve se radilo ručno bez ikakvih pomagala. Materijal za gradnju doma vozili su mještani uz pomoć konjskih zaprega.

Počeo je skromni rad i vježbe sa agregatom "TMZ" 6 KS, koji je ujedno služio društvu i za domaća i za vanjska natjecanja. Do drugog agregata "Sore" došlo se uz pomoć vatrogasnog saveza i domaćih sredstava. Treći agregat kapaciteta 1600 l/min nabavljen je uz pomoć vatrogasnog saveza, mjesne zajednice i vatrogasnog društva. Prvo vatrogasno vozilo stiglo je iz Vatrogasnog saveza Sesvete, ali je bilo u lošem stanju pa ga se najprije moralo popraviti i osposobiti. Drugo vozilo kombi "IMV" 1600 kub. nabavljeno je uz pomoć članova društva i vatrogasne jedince grada Zagreba i danas je u upotrebi.

Oprema koju društvo posjeduje u lošem je stanju. Nešto je promijenjeno ali premalo za današnje potrebe. Društvo je orijentirano na samofinanciranje i dobrovaljni rad.

Aktivnosti operativne postrojbe temelje se na učinkovitosti vatrozaštite te osposobljavanju vatrogasaca operativaca kao i vatrogasnog podmlatka.

Osim vatrozaštite društvo je aktivno sudjelovalo na svim organiziranim vježbama i natjecanjima u sklopu vatrogasnog saveza Dugog Sela. Bili su općinski prvaci tri godine u nizu i dobili mogućnost sudjelovanja na državnim natjecanjima gdje su postigli vidne rezultate.

1978. god. društvo je proslavilo 20-godišnjicu postojanja, a dvadeset godina kasnije, 1998. godine, uz pomoć poglavarstva općine Brckovljani održana je proslava 40-godišnjice osnutka društva.

1998. god. u Prečecu je održano prvo općinsko takmičenje VZO Brckovljani.

Na osnivačkoj skupštini društvo je počelo sa 15 članova. Od 1958. pa do danas kroz društvo je prošlo 80 članova. Danas društvo broji 46 članova, od toga 10 članova podmlatka, 9 članova osnivača društva, 7 članova pričuve, te 20 aktivnih članova.

Školovani kadar društva čine:
- 1 viši vatrogasni časnik
- 5 dočasnika
- 1 vatrogasac I. klase
- 8 ispitanih vatrogasaca.

Upravni odbor:
predsjednik - Mirko Osakavić,
tajnik - Stjepan Remenar,
zapovjednik - Stjepan Gabud,
podzapovjednik - Siniša Jakopić,
blagajnik - Mato Jakopović.

DVD STANČIĆ - ŠTAKOROVEC
DVD Stančić - Štakorovec osnovano je 5.7.1954. godine na inicijativu Pavla Seleca i mještana Stančića i Štakorovca. U prostorijama seljačke radne zadruge u Štakorovcu održana je osnivačka skupština vatrogasnog društva kojoj je prisutvovalo preko 60 građana. Za prvog predsjednika izabran je Pavao Selec, za tajnika Đuro Matkan, a za zapovjednika Drago Antolković.

Prvu vatrogasnu opremu i agregat darovala je ovom društvu "Seljačka radna zadruga Marko Belinić" iz Štakorovca u čijim se prostorijama odvijao rad društva i čuvala oprema.

Godine 1959. počelo se sa izgradnjom vatrogasnog doma. Veliki udio u izgradnji dali su sami vatrogasci zajedno sa mještanima Stančića i Štakorovca. Izgradnjom doma postojeća vatrogasna oprema prenijeta je u vlastite prostorije, gdje se nastavlja rad društva.

Trebalo je nabaviti moderniju opremu, a pomoć društvu bila je skoro nikakva, te se sve odvijalo na dobrovoljnoj bazi. Veliku pomoć pružio je "Zavod za mentalno zaostalu djecu i omladinu, Stančić" poklonivši IMV - kombi vozilo. Sami mještani uz pomoć "Radne organizacije Božjakovina" za tridesetu godišnjicu rada (1984. godine) DVD-u nabavljaju novi agregat "Rosenbauer" sa svom pripadajućam opremom.

U novije vrijeme nabavljeno je kombi vozilo Mercedes 307D.

Uz veliku financijsku pomoć općine započelo se sa proširenjem i modernizacijom vatrogasnog doma. Radovi su u završnoj fazi.

Dugogodišnji rukovoditelji društva bili su:
predsjednik - Ivan Antolković
tajnik - Stjepan Tomašić - Kažek
zapovjednik - Slavko Baček
blagajnik – Ivan Škrlec

Kroz proteklo razdoblje od 45 godina kroz društvo je prošlo preko 130 članova. Danas društvo ima 47 članova. Od toga je 29 operativnih i 9 pričuvnih članova, te 9 članova vatrogasne mladeži.

Po stručnosti članovi su podjeljeni:
- vatrogasni časnik I. klase: 2 člana
- vatrogasni časnik: 2 člana
- vatrogasni dočasnik I. klase: 1 član
- vatrogasac I. klase: 8 članova
- vatrogasac: 18 članova
- bez zvanja: 16 članova

Danas Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Stančić - Štakorovec rukovodi upravni odbor od sedam članova :
Stjepan Baček - predsjednik
Branko Baček - zapovjednik
Branko Ivčin - tajnik
Stjepan Valentak - dozapovjednik
Darko Ferenček - blagajnik
Milan Šajnović - spremištar
Darko Perić - čIan

DVD LUPOGLAV
Dobrovoljno vatrogasno društvo Lupoglav utemeljeno je davne 1905. godine i to kao treće DVD na dugoselskom području, a prvo u XX. stoljeću. Kod osnutka DVD je imalo 29 izvršujućih i 5 podupirajućih članova. Utemeljitelji su bili: Slavoljub Vilhelm - predsjednik, Tomo Šoštarić - zapovjednik, Filip Kraljiček - tajnik, Stjepan Pišćenec - vođa odjeljenja, Franjo Vučić - blagajnik, Stjepan Kozarec - spremištar, Franjo Galačić - stožerni trubač.

Početni kapital društva iznosio je 1865 kruna. Nakon izvjesnog vremena kupljena je zaprežna vučna vatrogasna pumpa proizvedena u Budimpešti 1891. godine. Prikupljanjem dobrovoljnih priloga od mještana kupljena su drvena zaprežna navalna kola te potrebna oprema za gašenje požara. Zbog velikog broja članova i potrebe što učinkovitijeg gašenja požara kupljena je još jedna zaprežna vatrogasna pumpa.

Prva motorna vatrogasna pumpa kupljena je 1936. godine. Bila je marke "Rosenbauer" i kapaciteta 800 l/min.

Članovi DVD-a, uz potporu mještana, sudjeluju u izgradnji vatrogasnog spremišta.

Osnovano je pionirsko odjeljenje koje sa ostalim članovima društva sudjeluje na vježbama kotara Dugo Selo i postiže zapažene uspjehe.

Pedeseta obljetnica društva obilježena je 1955. godine, a kotar i VZO Dugog Sela su darovali DVD-u vatrogasnu zastavu koja je i danas ponos društva i krasi njegove prostorije.

Tijekom 1991. godine većina mladih operativaca članova DVD-a dragovoljno odlazi u postrojbe ZNG-a i HV-a. Za to vrijeme rad u društvu je iz opravdanih nazloga zamro.

Na inicijativu pojedinih članova, društvo ponovo oživljava rad 1996. godine, uz izbor novog upravnog odbora kojeg čine:
predsjednik - Vlado Ivanišek,
tajnik - Vlado Grucia,
blagajnik - Franjo Dokušec,
zapovjednik - Josip Vugrinčić,
dozapovjednik - Branko Grgošić,
spremištar - Franjo Tomek,

članovi - Stjepan Nedeljko, Dražen Kutica, Stjepan Bastalec.

U proljeće 1997. godine zapovjednik društva osniva jedno muško i jedno žensko odjeljenje vatrogasne mladeži, te jedno muško odjeljenje podmlatka, koji sudjeluju na svim natjecanjima na području općine i šire. Tijekom 1998. godine osnovano je još jedno žensko odjeljenje vatrogasne mladeži, a zatim još po jedno muško i žensko odjeljenje vatrogasnog podmlatka.

Mladost svojim znanjem i kvalitetom plijeni pozornost na svim natjecanjima u općini Brckovljani i u susjednim općinama, o čemu zorno govore osvojeni pehari:
- odjeljenje ženske mladeži je osvojilo 13 prvih mjesta i 3 druga mjesta.
- odjeljenje muške mladeži je jedan put osvojilo 2. mjesto, tri puta 3. mjesto i dva puta 4.mjesto
-odjeljenja muškog i ženskog podmlatka osvojila su 7 prvih te 3 druga i treća mjesta.

U granicama financijskih mogućnosti, tijekom 1998. godine kupljeno je kombi vozilo marke Mercedes i ostala potrebna oprema. Novčana sredstva su osigurali poglavarstvo općine Brckavljani i mještani Lupoglava (dobravoljni prilozi). Otpočelo se sa izgradnjom novog vatrogasnog spremišta i proširenjem vatrogasnog doma.

1998. godine održan je prvi tečaj na razini VZO Brckovljani za zvanje vatrogasca. Tečaj je uspješno završilo 18 članova i to 10 članova ženske mladeži i 8 članova muške mladeži. U studenom 1998. godine 10 članova je dobilo zvanje vatrogasca I. klase.

Iz svega navedenog vidljivo je da je društvo sprega mladosti i iskustva, što jamči uspješan i kvalitetan rad.

DVD TEDROVEC
Prilikom osnivanja, 17. veljače 1951., DVD je brojilo 38 članova.

Osnivači i članovi prvog upravnog odbora bili su:
predsjednik - Stjepan (Andre) Cundić
tajnik - Josip (Mije) Pokas
blagajnik - Josip (Mije) Grginec
zapovjednik - Stjepan (Stjepana) Tarnik.

Izgradnja vatrogasnog doma počela je samo godinu dana nakon osnivanja, u proljeće 1952. god., a završena je u jesen te iste godine. Društvo je djelovalo na području Tedrovca, Tarna i Prečeca do 1969. god., a nakon toga djeluje samo na području Tedrovca, jer su se formirala vatrogasna društva u Tarnom i Prečecu.

DVD Tedrovec 1951. god. nabavlja i prvu vatrogasnu opremu, zaprežnu vatrogasnu špricu čija je pumpa bila na ljudski pogon. Tu vatrogasnu opremu DVD Tedrovec i danas posjeduje kao muzejski primjerak. Oprema je marke "Smekal", a godina proizvodnje je 1900.

S tom špricom sudjeluju i na vatrogasnim takmičenjima i postižu zavidne rezultate. Čak osvajaju i prva mjesta.

Godine 1951., prvi put nakon osnivanja, učestvuju u gašenju požara koji je izbio u selu Tarnom.

DVD Tedrovec razvija se dalje u tehničkam smislu, nabavom metalnog agregata marke "Savica" i dodatne opreme sa kojom uspješno djeluje. Zahvaljujući požrtvovnom radu svih članava, 1979. god. stvorena je mogućnost kupnje novog agregata marke "Sara" i dosta opreme.

Društvo od 1980. god. stagnira, odražava postojeće stanje.

Ponovno aktiviranje DVD-a Tedrovec bilo je 10.1.1998. kada je izabrano novo rukovodstvo i društvo je ponovno zaživjelo.

Članovi upravnog odbora društva su:
- predsjednik: Darko Pokas
- tajnik: Dragutin Pokas
- blagajnik: Stjepan (Ivana) Pokas
- zapovjednik: Josip Grginec
- spremištar: Branko Pokas

Članovi nadzornog odbora:
- predsjednik: Ivica Hajdina
- I. član: Vlado Mihaljević
- II. član: Stjepan (Alojzija) Pokas

Društvo broji 15 članova, a od toga su četiri veterana i jedan počasni član.

banner banner banner banner banner banner