Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Savjetovanje s javnošću

Dokumenti iz vijesti Službeni glasnik Odluke Ugovori, donacije i sponzori Javni pozivi i natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Savjetovanje s javnošću Proračun Izbori Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Zahtjevi i obrasci Zaštita osobnih podataka Civilna zaštita Informiranje o zaštiti okoliša

Godina 2024.


ikona
10.4.2024.  Izvješća o savjetovanju s javnošću na Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe k...   
dividerikona
11.3.2024.  Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagode klimatskim promjenama Općine Brckovljani   
dividerikona
11.3.2024.  Savjetovanje s javnošću na Akcijski plan energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama ...   
dividerikona
8.1.2024.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Odluke o osnovici za obračun plaće službenika Jedi...   
divider

Godina 2023.


ikona
8.12.2023.  Savjetovanje s javnošću Odluke o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jed...   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta Nacrtu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na pod...   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o izvršavanju proračuna za 2024.godinu   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa javnih potreba u sportu za 2024.godini   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Programa javnih potreba u kulturi za 2024.   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa Javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2024. godinu   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke o Proračunu Općine Brckovljani za 2024. godinu s projekcijama...   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Brckovljan...   
dividerikona
2.11.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine B...   
dividerikona
16.10.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na podru...   
dividerikona
16.10.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na područj...   
dividerikona
16.10.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta II. Izmjena i dopuna Programa gradnja objekata i uređaja komunalne infrast...   
dividerikona
16.10.2023.  Savjetovanju s javnošću o nacrtu I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godin...   
dividerikona
16.10.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o porezima općine Brckovljani   
dividerikona
13.10.2023.  IZMJENA I DOPUNU PLANA savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini   
dividerikona
3.10.2023.  Izvješće o savjetovanju s javnošću za nacrt prijedloga "Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna U...   
dividerikona
29.8.2023.  Savjetovanje s javnošću za dostavu prijedloga i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o izradi III. Izmje...   
dividerikona
1.8.2023.  Savjetovanje s javnošću na Odluku o osnivanju Savjeta mladih Općine Brckovljani   
dividerikona
2.5.2023.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Statutarna odluka o izmjeni statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
2.5.2023.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o I.Izmjenama i dopunama proračuna Općine Brckovljani z...   
dividerikona
2.5.2023.  Izvješće o provedbi savjetovanja s Javnošću nacrta Odluke I. Izmjenama i dopunama programa gradnja o...   
dividerikona
2.5.2023.  Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću Odluke I. Izmjenama i dopunama programa održavanja ...   
dividerikona
2.5.2023.  Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću Izmjene i dopune Odluke o plaći i drugim pravima Op...   
dividerikona
28.3.2023.  Savjetovanje s Javnošću Statutarne Odluke o izmjeni statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
28.3.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke I. Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastruktur...   
dividerikona
28.3.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke I. Izmjenama i dopunama programa gradnja objekata i uređaja kom. in...   
dividerikona
28.3.2023.  Savjetovanje s javnošću nacrta I.Izmjena i dopuna proračuna Općine Brckovljani za 2023.godinu   
dividerikona
28.3.2023.  Savjetovanje s Javnošću Izmjena i dopuna Odluke o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika Op...   
dividerikona
20.2.2023.  Izvješće o provedbi savjetovanja sa javnošću Provedbeni plan unapređenja zaštite od po...   
dividerikona
20.2.2023.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Odluke o plaći u drugim pravima općinskog načelnik...   
dividerikona
20.2.2023.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o osnivanju Turističke zajednice   
dividerikona
20.2.2023.  Izvješće o provedbi savjetovanja sa javnošću Izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi   
dividerikona
20.2.2023.  Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću Kodeks ponašanja članova Općinskog vije&#...   
dividerikona
14.2.2023.  Savjetovanje s javnošću Plan davanja koncesija za 2023. godinu   
dividerikona
17.1.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i Obrazac za...   
dividerikona
9.1.2023.  Savjetovanje s javnošću na Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Brckovlja...   
dividerikona
9.1.2023.  Savjetovanje s javnošću na Izmjenu i dopunu Odluke o socijalnoj skrbi   
dividerikona
9.1.2023.  Savjetovanje s javnošću na Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za 2023. godinu   
dividerikona
9.1.2023.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke o osnivanju Turističke zajednice Posavine i Prigorja i Obrazac za s...   
dividerikona
2.1.2023.  PLAN savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini.   
divider

Godina 2022.


ikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o I. Izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infr...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi ...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o I. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Brckovljani ...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Nacrtu Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja kom...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komun...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Odluke o povjeravanju obavljanja Komunalne djelatnosti održa...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Opć...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Odluke o davanju Reciklažnog dvorišta Božjakovin...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Op&...   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o provedbi savjetovanja s javnošću   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
9.12.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja ko...   
dividerikona
14.11.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Proračunu Općine Brckovljani za 2023. godinu s proje...   
dividerikona
14.11.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani ...   
dividerikona
14.11.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktu...   
dividerikona
14.11.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Programu održavanja Komunalne infrastrukture na podru...   
dividerikona
14.11.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Programu javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani u 202...   
dividerikona
14.11.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Programu javnih potreba u sportu Općine Brckovljani u 2023...   
dividerikona
14.11.2022.  Izvješće o savjetovanju s javnošću o Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu   
dividerikona
10.11.2022.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Općine Brckovljani   
dividerikona
9.11.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i ure...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2022. godinu   
dividerikona
9.11.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću I. Izmjena i dopuna programa javnih potreba u socij...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta I. Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture na podru...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta I. Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastr...   
dividerikona
9.11.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brck...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o ustrojstvu JUO Brckovljani i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjet...   
dividerikona
9.11.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću I. Izmjena i dopuna programa održavanja komun...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o raspoređivanju sredstava političkih stranka za 2023.g. i Obr...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrs...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge i prikupljanje kom. otpada i Obrazac z...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge i prikupljanje kom. otpada i Ob...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta Pravilnika o jednostavnoj nabavi i Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetova...   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brckovljani za 2022. godinu.   
dividerikona
9.11.2022.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o upravljanju Reciklažnim dvorištem i Obrazac za sudjelovanje ...   
dividerikona
14.10.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine ...   
dividerikona
14.10.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću Programa javnih potreba u kulturi Općine Brcko...   
dividerikona
14.10.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023....   
dividerikona
14.10.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2023. godinu.   
dividerikona
14.10.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na područ...   
dividerikona
14.10.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani u 2023. godini.   
dividerikona
14.10.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Proračuna Općine Brckovljani za 2023. godinu s projekcijama za 2024. ...   
dividerikona
14.10.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Programa javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani u 2023. Godini.   
dividerikona
14.10.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću Programa održavanja komunalne infrastrukture n...   
dividerikona
14.10.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću nacrta Programa gradnje objekata i uređaja kom...   
dividerikona
14.10.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Op&...   
dividerikona
14.10.2022.  Savjetovanje s Javnošću nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2023. godin...   
dividerikona
14.10.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću nacrta Proračuna Općine Brckovljani za 20...   
dividerikona
14.10.2022.  Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću Programa javnih potreba u sportu Općine Brckov...   
dividerikona
15.9.2022.  Savjetovanje s zainteresiranom javnošću nacrta Odluke o ulasku u vlasničku strukturu Komunalac Vrbovec d....   
dividerikona
1.9.2022.  Izvješće o provedbi savjetovanja sa javnošću   
dividerikona
1.8.2022.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomer...   
dividerikona
20.5.2022.  Izvješće o provedbi savjetovanja sa javnošću   
dividerikona
20.4.2022.  Savjetovanje s javnošću na Odluku o promjeni sjedišta Općine Brckovljani   
dividerikona
1.4.2022.  Izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću   
dividerikona
20.2.2022.  Izvješća o savjetovanju s javnošću Izmjene i dopune Odluke o socijalnoj skrbi   
dividerikona
5.1.2022.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2022.godinu   
divider

Godina 2021.


ikona
12.11.2021.  Izvješće o savjetovanju s javnošću za nacrt proračuna 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 20...   
dividerikona
12.10.2021.  Savjetovanje s javnošću na nacrt Proračuna za 2022.godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu   
dividerikona
17.9.2021.  Izvješće o savjetovanju s javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o izradi VII. izmjena i dopuna Prostor...   
dividerikona
4.8.2021.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o izradi PPOU Brckovljani   
dividerikona
10.3.2021.  Prijedlog II Izmjena i dopuna UPU Zone gospodarske namjene-3 Božjakovina za javnu raspravu   
dividerikona
5.1.2021.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini   
divider

Godina 2020.


ikona
16.12.2020.  Proračunski vodič za građane za 2021. godinu   
dividerikona
7.12.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u kulturi u 2021.g.   
dividerikona
7.12.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u sportu u 2021.g.   
dividerikona
7.12.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021.g...   
dividerikona
7.12.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program održavanja komunalne infrastrukture za...   
dividerikona
7.12.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
7.12.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Proračuna za 2021. godinu   
dividerikona
7.12.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program gradnje objekata i uređaja komunalne i...   
dividerikona
12.10.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa održavanja za 2021. godinu   
dividerikona
12.10.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa gradnje za 2021. godinu   
dividerikona
12.10.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu   
dividerikona
12.10.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu   
dividerikona
12.10.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu   
dividerikona
12.10.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu   
dividerikona
12.10.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Proračuna Općine Brckovljani za 2021. godinu   
dividerikona
15.9.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smješ...   
dividerikona
8.9.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brckovljani za 2020. godinu   
dividerikona
17.7.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću na Odluku o proglašenju komunalne infrastrukture...   
dividerikona
17.7.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću na Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelat...   
dividerikona
17.7.2020.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću Odluke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastruk...   
dividerikona
18.6.2020.  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u 2020. godini   
dividerikona
16.6.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Oduke o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Općine Brckovljan...   
dividerikona
16.6.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj u...   
dividerikona
16.6.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom dru#...   
dividerikona
16.6.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju u...   
dividerikona
16.6.2020.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u...   
divider

Godina 2019.


ikona
31.12.2019.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini   
dividerikona
16.12.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Izmjenu i dopunu Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
16.12.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Izmjenu Programa održavanja komunalne infrastr...   
dividerikona
16.12.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Izmjenu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi ...   
dividerikona
16.12.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Izmjenu Programa gradnje objekata i uređaja ko...   
dividerikona
22.11.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću Odluke o izvršavanju Proračuna Općine B...   
dividerikona
22.11.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program gradnje objekata i uređaja komunalne i...   
dividerikona
22.11.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u kulturi u 2020. godini   
dividerikona
22.11.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u sportu u 2020. godini   
dividerikona
22.11.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. g...   
dividerikona
22.11.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program održavanja komunalne infrastrukture na...   
dividerikona
20.11.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za nacrt Proračuna Općine Brckovljani za 202...   
dividerikona
13.11.2019.  Savjetovanje s javnošću nacrta Izmjene Programa gradnje za 2019. godinu   
dividerikona
13.11.2019.  Savjetovanje s javnošću nacrta Izmjene Programa održavanja za 2019. godinu   
dividerikona
13.11.2019.  Savjetovanje s javnošću nacrta Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu   
dividerikona
13.11.2019.  Savjetovanje s javnošću nacrta I. Izmjene Proračuna za 2019. godinu   
dividerikona
11.11.2019.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima   
dividerikona
16.10.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. ...   
dividerikona
16.10.2019.  Savjetovanje s javnošću nacrta Proračuna za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu   
dividerikona
16.10.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastr...   
dividerikona
16.10.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu   
dividerikona
16.10.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu   
dividerikona
16.10.2019.  Savjetovanje s javnošću nacrta Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2020. godin...   
dividerikona
16.10.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu   
dividerikona
10.10.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja poljopr...   
dividerikona
10.10.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o komunalnom redu Općine Brckovljani   
dividerikona
10.9.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog ...   
dividerikona
9.9.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o komunalnom redu Općine Brckovljani   
dividerikona
23.7.2019.  Izvješće o javnom uvidu u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za podru&#...   
dividerikona
8.7.2019.  Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Brckovl...   
dividerikona
10.1.2019.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini   
divider

Godina 2018.


ikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Proračuna za 2019. g. s projekcijama za ...   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program održavanja objekata i uređaja kom...   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program gradnje objekata i uređaja komunalne i...   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u socijalnoj skrbi   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u sportu   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u kulturi   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun kom...   
dividerikona
29.10.2018.  Izmjena dokumentacije o nabavi za prethodno savjetovanje-reciklažno dvorište   
dividerikona
23.10.2018.  Poziv na prethodno savjetovanje za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Brckovljani   
dividerikona
19.10.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa gradnje za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa održavanja   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa socijalne skrbi za 2019. godinu   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa gradnje za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa financiranja javnih potre...   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.   
dividerikona
3.9.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani z...   
dividerikona
30.7.2018.  Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje 2017. - 2022. godine - Nacrt   
dividerikona
30.7.2018.  Obrazac za sudjelovanje   
dividerikona
20.6.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU zone...   
dividerikona
20.6.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mog...   
dividerikona
18.5.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima ...   
dividerikona
18.5.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na ...   
dividerikona
18.5.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o izradi II. Izmjena i dopu...   
dividerikona
18.5.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU Zone gospdodarske n...   
dividerikona
26.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja ...   
dividerikona
26.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o uvjetima, načinu i postupku upr...   
dividerikona
31.1.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za nacrt Odluke o načinu pružanja javne uslu...   
dividerikona
31.1.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za nacrt Statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
23.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o uvjetima, načinu i ...   
dividerikona
23.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih lju...   
dividerikona
23.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama ...   
dividerikona
23.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o uvjetima i načinu d...   
dividerikona
15.1.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. godini   
dividerikona
10.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o načinu pružanja...   
dividerikona
10.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja...   
dividerikona
10.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
10.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Statuta Općine Brckovljani   
divider

Godina 2017.


ikona
28.12.2017.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini   
dividerikona
12.12.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o Izmjeni Odluke o općinskim porezima O...   
dividerikona
13.11.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o op&#...   
dividerikona
13.11.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Op...   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u kulturi   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program održavanja objekata i uređaja kom...   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u socijalnoj skrbi   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u sportu   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Proračun Općine Brckovljani za 2018. godi...   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program gradnje objekata i uređaja komunalne i...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljan...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Op...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infra...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa gradnje i uređaj...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na pod...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa održavanja komun...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u kult...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u soci...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u spor...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 2018. godinu s...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Proračuna Općine Brc...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine B...   
dividerikona
31.5.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
27.3.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o općinskim porezima Općine Brckov...   
dividerikona
20.3.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
6.3.2017.  Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini   
dividerikona
6.3.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o općinskim porezi...   
dividerikona
6.3.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani...   
dividerikona
16.1.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o odre...   
divider

Godina 2016.


ikona
30.12.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza p...   
dividerikona
30.12.2016.  Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Brcko...   
dividerikona
29.12.2016.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa gradnje ...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o socijaln...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa održ...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa javnih p...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa javnih p...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa javnih p...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna za...   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 201...   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. god...   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. go...   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za ...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za...   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu za savjetovanje...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa održavanja komunalne infrastruk...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   
divider