Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o.

Adresa:

Stjepana Radića 23,
Prikraj

Osnivači/članovi društva

Općina Brckovljani,
OIB: 27651797242
Dugo Selo,
Josipa Zorića 1
- jedini osnivač d.o.o.

Nadzorni odbor

Jure Mišković, predsjednik nadzornog odbora
Paulina Raužan, član nadzornog odbora
Leo Salopek, član nadzornog odbora

Osobe ovlaštene za zastupanje

Silvija Balija, direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Temeljni kapital:

20.000,00 kuna

Godina 2023.


ikona
21.8.2023.  Natječaj- radnik na održavanju zelenih površina   
divider

Godina 2022.


ikona
25.3.2022.  Natječaj- ekonomist, zamjena za porodiljni dopust   
dividerikona
3.2.2022.  Natječaj- referent za administrativne poslove   
divider

Godina 2021.


ikona
30.9.2021.  Opći uvjeti isporuke komunalnih usluga ukopa   
dividerikona
30.9.2021.  Cjenik ukopa   
dividerikona
12.7.2021.  Natječaj- Radnik na održavanju zelenih površina   
dividerikona
21.1.2021.  Plan nabave za 2021. godinu   
divider

Godina 2020.


ikona
23.12.2020.  Natječaj - Voditelj projekata izgradnje komunalne infrastrukture   
dividerikona
23.12.2020.  Natječaj- Stručni suradnik u računovodstvu   
dividerikona
31.1.2020.   Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu   
dividerikona
2.1.2020.  Financijski plan trgovačkoj društva Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. za 2020. godinu   
dividerikona
2.1.2020.  Plan nabave za 2020. godinu   
divider

Godina 2019.


ikona
5.7.2019.  Pravilnik o zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
28.1.2019.  Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu pdf.   
dividerikona
2.1.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
divider

Godina 2018.


ikona
12.9.2018.  Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Plan nabave za 2018. godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Financijski plan za 2018. godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2017. godini- Komunalno gospodarstvo Brckovljani...   
divider

Godina 2017.


ikona
13.6.2017.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
28.2.2017.  Izvršenje Financijskog plana za Komunano gospodarstvo Brckovljani d.o.o. za 2016. godinu   
dividerikona
7.2.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
divider

Godina 2016.


ikona
17.10.2016.  Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti   
dividerikona
26.4.2016.  Odluka o određivanju službenika za informiranje   
dividerikona
4.1.2016.  PLAN NABAVE 2016 KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI   
divider