Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Odluke

Dokumenti iz vijesti Službeni glasnik Odluke Ugovori, donacije i sponzori Javni pozivi i natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Savjetovanje s javnošću Proračun Izbori Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Zahtjevi i obrasci Zaštita osobnih podataka Civilna zaštita Informiranje o zaštiti okoliša

Godina 2024.


ikona
2.5.2024.  Cjenik režijskih troškova i za nastalu štetu na inventaru u prostorijama društvenih domova   
dividerikona
2.4.2024.  Cjenik dimnjačarskih usluga iz važećeg ugovora   
dividerikona
18.3.2024.  Odluka o odabiru- udruge iz područja sporta   
dividerikona
18.3.2024.  Odluka o odabiru- udruge iz područja socijalne skrbi   
dividerikona
18.3.2024.  Odluka o odabiru- udruge iz područja kulture   
dividerikona
26.2.2024.  Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programskih i dodatnih sadržaja elektroničkih medija z...   
dividerikona
21.2.2024.  Prilog 1. Godišnje izvješće o provedbi provedbenog plana općine Brckovljani   
dividerikona
21.2.2024.  Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Brckovljani   
divider

Godina 2023.


ikona
1.6.2023.  Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica u uredskom poslovanju Općine Brckovljan...   
dividerikona
27.3.2023.  Prilog 1. Godišnje izvješće o provedbi provedbenog plana općine Brckovljani   
dividerikona
27.3.2023.  Godišnje izvješće o provedbi provedbenog plana općine Brckovljani   
dividerikona
10.3.2023.  Odluka o odabiru- udruge iz područja socijalne skrbi   
dividerikona
10.3.2023.  Odluka o odabiru- udruge iz područja sporta   
dividerikona
10.3.2023.  Odluka o odabiru- udruge iz područja kulture   
dividerikona
9.1.2023.  Godišnje izvješće ZPPI csv za 2022.g.   
dividerikona
9.1.2023.  Godišnje izvješće ZPPI pdf. za 2022.g.   
divider

Godina 2022.


ikona
31.12.2022.  Plan klasifikacijskih oznaka Općine Brckovljani za 2023. godinu   
dividerikona
9.11.2022.  Odluka o izmjenama i dopunama Provedbenog programa Općine Brckovljani za razdoblje 2021-2025   
dividerikona
9.11.2022.  Prilog 1.- Predložak za Provedbeni program- izmjene i dopune   
dividerikona
9.11.2022.  1.pročišćeni tekst Provedbenog programa Općine Brckovljani za razdoblje 2021-2025.   
dividerikona
29.8.2022.  Odluka o sufinanciranju školske kuhinje   
dividerikona
27.7.2022.  Prilog 1. Polugodišnje izvješće provedbenog programa Općine Brckovljani   
dividerikona
27.7.2022.  Polugodišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Brckovljani   
dividerikona
5.7.2022.  Zaključak načelnika o prihvaćanju Ponude za izradu VII. izmjena i dopuna PPU Općine Brckovljani   
dividerikona
7.6.2022.  Odluka o izradi VII. Izmjena i dopuna PPU Općine Brckovljani   
dividerikona
14.2.2022.  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš „VII. Izmj...   
divider

Godina 2021.


ikona
31.12.2021.  Provedbeni program Općine Brckovljani 2021. -2025. godine   
dividerikona
31.12.2021.  Odluka o donošenju provedbenog programa Općine Brckovljani za mandatno razdoblje 2021.-2025.   
dividerikona
31.12.2021.  Prilog 2. Projekti Općine Brckovljani   
dividerikona
31.12.2021.  Prilog 1. Predložak za Provedbeni program Općine Brckovljani za razdoblje 2021.-2025. godine.   
dividerikona
1.10.2021.  Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova   
dividerikona
1.10.2021.  Cjenik dimnjačarskih usluga   
dividerikona
11.4.2021.  Evidencija komunalne infrastrukture Općine Brckovljani   
dividerikona
9.3.2021.  Zaključak o provedbi javne rasprave II. Izmjena i dopuna UPU Zone gospodarske namjene-3 Božjakovina   
dividerikona
12.1.2021.  Plan raspisivanja natječaja za udruge iz područja kulture, sporta i socijalnoj skrbi u 2021. godini   
dividerikona
5.1.2021.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini   
divider

Godina 2020.


ikona
23.11.2020.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU poslovne zon...   
dividerikona
23.3.2020.  Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH   
dividerikona
17.3.2020.  Odluka Stožera civilne zaštite Općine Brckovljani o odgađanju svih okupljanja   
dividerikona
1.3.2020.  DVD Lupoglav- Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliša-UPU K 1-2   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka o odabiru-udruge iz socijalne skrbi   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka o odabiru-udruge iz područja sporta   
dividerikona
10.2.2020.  Odluka o odabiru-udruge iz područja kulture   
divider

Godina 2019.


ikona
31.12.2019.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini   
dividerikona
10.12.2019.  Plan raspisivanja natječaja za udruge iz područja kulture, sporta i socijalnoj skrbi u 2020. godini   
dividerikona
9.12.2019.  Plan nabave za 2020. godinu   
dividerikona
18.9.2019.  Izjava o članovima zajedničkog kućanstva   
dividerikona
18.9.2019.  Zahtjev -školska prehrana   
dividerikona
18.9.2019.  Odlluka o (su) financiranju školske prehrane učenicima s prebivalištem na području Općine Brcko...   
dividerikona
2.9.2019.  Odluka o subvencioniranju prijevoza   
dividerikona
11.4.2019.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU poslovne zone ...   
dividerikona
20.2.2019.  Odluka o odabiru-udruge iz socijalne skrbi   
dividerikona
20.2.2019.  Odluka o odabiru-udruge iz područja sporta   
dividerikona
20.2.2019.  Odluka o odabiru-udruge iz područja kulture   
dividerikona
1.2.2019.  Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora   
dividerikona
14.1.2019.  Zaključak o provedbi ponovne javne rasprave   
divider

Godina 2018.


ikona
26.11.2018.  Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje 2017. do 2022. godina   
dividerikona
17.5.2018.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjena i dopun...   
dividerikona
9.5.2018.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općin...   
dividerikona
8.3.2018.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja ...   
dividerikona
15.2.2018.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u kulturi koje provode udruge za 2018. godin...   
dividerikona
15.2.2018.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u socijalnoj skrbi koje provode udruge za ...   
dividerikona
15.2.2018.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u sportu koje provode udruge za 2018. godin...   
divider

Godina 2017.


ikona
28.12.2017.  Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini   
dividerikona
28.12.2017.  Plan raspisivanja natječaja za udruge iz područja kulture, sporta i socijalnoj skrbi u 2018. godini   
dividerikona
12.9.2017.  Obavijest o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani   
dividerikona
8.9.2017.  Odluka o proglašenju elementarne nepogode uslijed suše   
dividerikona
31.8.2017.  Odluka o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola sa prebivalištem na području Općine ...   
dividerikona
12.6.2017.  Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za VI. Izmjene i dopune Prostornog plan...   
dividerikona
18.4.2017.  Poziv na prezentaciju "U susret poduzetništvu"   
dividerikona
12.4.2017.  Raspored odvoza komunalnog otpada   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopun...   
dividerikona
24.2.2017.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Prorač...   
dividerikona
22.2.2017.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u kulturi koje provode udruge za 2017. godinu...   
dividerikona
21.2.2017.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u socijalnoj skrbi koje provode udruge za 201...   
dividerikona
20.2.2017.  Odluka o odabiru programa/projekata javnih potreba Općine Brckovljani u sportu koje provode udruge za 2017. godinu ...   
dividerikona
5.1.2017.  Zaključak o provedbi javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stanč...   
divider

Godina 2016.


ikona
29.12.2016.  Strategija razvoja Općine Brckovljani 2016.-2020. godina   
dividerikona
29.12.2016.  Odluka o subvencioniranju učeničkih karata   
dividerikona
3.11.2016.  Cjenik režijskih troškova i za nastalu štetu na inventaru u prostorijama društvenih domova koja su ...   
dividerikona
13.10.2016.  Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje od 2014. godine do 2019. godine   
dividerikona
14.9.2016.  Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu i troškove stanovanja   
dividerikona
7.9.2016.  Odluka o subvencioniranju učeničkih karata   
dividerikona
22.8.2016.  Sporazum o upraljanju nogometnim igralištem u Božjakovini   
dividerikona
22.8.2016.  Odluka o upravljanju nogometnim igralištem u Božjakovini   
dividerikona
22.8.2016.  Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš   
divider