Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Službeni glasnik

Dokumenti iz vijesti Službeni glasnik Odluke Ugovori, donacije i sponzori Javni pozivi i natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Savjetovanje s javnošću Proračun Izbori Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Zahtjevi i obrasci Zaštita osobnih podataka Civilna zaštita Informiranje o zaštiti okoliša

Godina 2024.


ikona
11.7.2024.  Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 06/2024   
dividerikona
28.5.2024.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 05/2024   
dividerikona
19.4.2024.  Službeni glasnik br., 04/2024   
dividerikona
20.3.2024.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 03/2024   
dividerikona
21.2.2024.  Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 02/2024   
dividerikona
18.1.2024.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/2024.   
divider

Godina 2023.


ikona
18.12.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 12/2023   
dividerikona
22.11.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 11/2023.   
dividerikona
25.10.2023.  Službeni glasnik broj 10/2023   
dividerikona
7.9.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 09/2023   
dividerikona
24.7.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 08/2023   
dividerikona
5.7.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani 07/2023.   
dividerikona
6.6.2023.  Službeni glasnik br.06/2023   
dividerikona
5.5.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 05/2023   
dividerikona
31.3.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br.04/2023.   
dividerikona
27.2.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 03/2023   
dividerikona
24.1.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 02/2023   
dividerikona
18.1.2023.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/2023.   
divider

Godina 2022.


ikona
17.12.2022.  Službeni glasnik br.07/2022   
dividerikona
25.10.2022.  Službeni glasnik br .06/2022.   
dividerikona
16.9.2022.  Službeni glasnik br.05/2022   
dividerikona
5.7.2022.  Službeni glasnik br. 04/2022.   
dividerikona
26.5.2022.  Službeni glasnik br. 03/2022.   
dividerikona
31.3.2022.  Službeni glasnik br. 02/2022.   
dividerikona
31.1.2022.  Službeni glasnik br 01/2022   
divider

Godina 2021.


ikona
24.12.2021.  Službeni glasnik br. 09/2021   
dividerikona
10.12.2021.  Službeni glasnik br. 08/2021.   
dividerikona
25.11.2021.  Službeni glasnik br. 07/2021.   
dividerikona
26.8.2021.  Službeni glasnik br. 06/2021.   
dividerikona
23.7.2021.  Službeni glasnik br.05/2021   
dividerikona
15.7.2021.  Službeni glasnik br. 04/2021   
dividerikona
26.3.2021.  Službeni glasnik br. 03/2021.   
dividerikona
4.2.2021.  Službeni glasnik br. 02/2021.   
dividerikona
4.1.2021.  Službeni glasnik br. 01/2021   
divider

Godina 2020.


ikona
15.12.2020.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2021. godinu   
dividerikona
15.12.2020.  II. Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
15.12.2020.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 09/2020   
dividerikona
15.12.2020.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2021. godinu   
dividerikona
15.12.2020.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2021. godi...   
dividerikona
15.12.2020.  Program javnih potreba u kulturi u 2021. godini   
dividerikona
15.12.2020.  Program javnih potreba u sportu u 2021.godini   
dividerikona
15.12.2020.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2021. godini   
dividerikona
15.12.2020.  I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu   
dividerikona
15.12.2020.  II.Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje k...   
dividerikona
15.12.2020.  Odluka o naknadi za rad zamjenika Općinskog načelnika Općine Brckovljani   
dividerikona
15.12.2020.  III. izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne a zaštite Općine Brckovljani   
dividerikona
15.12.2020.  Proračun Općine Brckovljaniza 2021. godinu sa projekcijama za 2022.i 2023. godinu   
dividerikona
15.10.2020.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 08/2020.   
dividerikona
29.9.2020.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 07/2020.   
dividerikona
24.7.2020.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i šire...   
dividerikona
24.7.2020.  Odluka o komunalnih djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Brckovljani   
dividerikona
24.7.2020.  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara u 2020. godini   
dividerikona
24.7.2020.  Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Opć...   
dividerikona
24.7.2020.  Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Općine Brckovljani   
dividerikona
24.7.2020.  Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Komunalnog gospodarstvo Brckovljani...   
dividerikona
24.7.2020.  I. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture   
dividerikona
24.7.2020.  Odluka o proglašenju natjecanja u gađanju glinenih golubova "MEMORIJAL ŽELJKO FUNTEK"   
dividerikona
24.7.2020.  Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
24.7.2020.  Polugodišnji financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za razdoblje od 01....   
dividerikona
24.7.2020.  Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi   
dividerikona
24.7.2020.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 06/2020   
dividerikona
24.7.2020.  Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora   
dividerikona
1.7.2020.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br.05/2020   
dividerikona
1.7.2020.  Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Komunalno gospodarstvo Brcok...   
dividerikona
18.5.2020.  Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu i građanima Općine Brckovljani radi ublažavanja negativnih posl...   
dividerikona
18.5.2020.  Zaključak o imenovanju mrtvozornika na područje Općine Brckovljani   
dividerikona
18.5.2020.  Suglasnost na primjenu cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog o...   
dividerikona
18.5.2020.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 04/20   
dividerikona
20.3.2020.  Službeni glasnik br. 03/20   
dividerikona
6.3.2020.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 02/20   
dividerikona
6.3.2020.  Zaključak o razrješenju mrtvozornika na područje Općine Brckovljani   
dividerikona
6.3.2020.  Godišnji plan davanja koncesija za 2020. godinu   
dividerikona
6.3.2020.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2019. godinu sa Planom razvojnih...   
dividerikona
6.3.2020.  Srednjoročni plan davanja koncesija od 2020. do 2022. godine   
dividerikona
6.3.2020.  Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
6.3.2020.  Poslovnička Odluka o izmjenama poslovnika Općinskg vijeća Općine Brckovljan   
dividerikona
6.3.2020.  Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na k.č.br. 2933/2 površine 25 m2 u k.o. Lupoglav   
dividerikona
6.3.2020.  Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2019. godinu   
dividerikona
6.3.2020.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2019. godinu sa izvršenjem Plana razvojnih programa...   
dividerikona
6.3.2020.  Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2019. godin...   
dividerikona
6.3.2020.  Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu   
dividerikona
6.3.2020.  Izvršenje Program javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
6.3.2020.  Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
6.3.2020.  Izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Brckovljani   
dividerikona
6.3.2020.  Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu   
dividerikona
24.2.2020.  Službeni glasnik broj 01/20   
divider

Godina 2019.


ikona
19.12.2019.  Izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje otpa...   
dividerikona
19.12.2019.  Zaključak o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Brckovljani   
dividerikona
19.12.2019.  Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Brckovljani za redovito godišnje financiranje ...   
dividerikona
19.12.2019.  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
19.12.2019.  Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu   
dividerikona
19.12.2019.  Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2019. godini   
dividerikona
19.12.2019.  Analiza stanja razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani u 2019. godini   
dividerikona
19.12.2019.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020. godini   
dividerikona
19.12.2019.  Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Brckovljani za redovito godišnje financiranje ...   
dividerikona
19.12.2019.  Službeni glasnik br. 08/2019   
dividerikona
19.12.2019.  Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Brckovljani za redovito godišnje financiranje ...   
dividerikona
19.12.2019.  Zaključak o izboru Odbora za Statut i Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brckovljani   
dividerikona
28.11.2019.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2020.godinu   
dividerikona
28.11.2019.  Službeni glasnik br. 07/2019   
dividerikona
28.11.2019.  Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani   
dividerikona
28.11.2019.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2020. godinu   
dividerikona
28.11.2019.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2020.godinu...   
dividerikona
28.11.2019.  Program javnih potreba u kulturi u 2020. godini   
dividerikona
28.11.2019.  Program javnih potreba u sportu u 2020. godoini   
dividerikona
28.11.2019.  Proračun Općine Brckovljani za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022.godinu sa Planom razvojnih Program...   
dividerikona
28.11.2019.  II. izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani   
dividerikona
28.11.2019.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
28.11.2019.  Odluka o imenovanju službenika za informiranje   
dividerikona
28.11.2019.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2020. godini   
dividerikona
17.10.2019.  Odluka o III. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upr...   
dividerikona
17.10.2019.  Odluka o utvrđivanju iznosa subvencije redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrt...   
dividerikona
17.10.2019.  Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Općine Brckovljani za 2020.godinu   
dividerikona
17.10.2019.  Odluka o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog porijekla na otvorenom prost...   
dividerikona
17.10.2019.  Odluka o komunalnom redu Općine Brckovljani   
dividerikona
17.10.2019.  Službeni glasnik br. 06/2019.   
dividerikona
2.8.2019.  Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za p...   
dividerikona
2.8.2019.  Službeni glasnik br. 05/2019.   
dividerikona
2.8.2019.  Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere za#...   
dividerikona
2.8.2019.  Financijski izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019....   
dividerikona
2.8.2019.  Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Vooopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. za ...   
dividerikona
2.8.2019.  Zaključak o verifikaciji mandata vijećnice   
dividerikona
2.8.2019.  Zaključak Mull trans d.o.o. za prolongaciju roku   
dividerikona
2.8.2019.  Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta prodaje izvan prodavaonice na području Općine B...   
dividerikona
28.6.2019.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i šire...   
dividerikona
28.6.2019.  Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih presjeka i probija...   
dividerikona
28.6.2019.  Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Brckovljani   
dividerikona
28.6.2019.  Odluka o imenovanju k.č.br. 3919 u k.o. Brckovljani u ulicu 1. svibnja u naselju Gračec   
dividerikona
28.6.2019.  Službeni glasnik br.04/2019.   
dividerikona
1.4.2019.  Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Općin...   
dividerikona
1.4.2019.  Službeni glasnik br.03/2019.   
dividerikona
1.4.2019.  Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu   
dividerikona
1.4.2019.  Izmjena Pravilnika o unutarnjem radu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani   
dividerikona
1.4.2019.  Izvješće o primjeni agrotehničkim mjera za 2018. godinu   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o umjetnom osjemnjivanju krava i krmača za razdoblje od 2019.-2021. godine   
dividerikona
4.3.2019.  Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani za 2018. godinu   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinsko...   
dividerikona
4.3.2019.  Plan davanja koncesija za 2019. godinu   
dividerikona
4.3.2019.  Srednjoročni plan davanja koncesija od 2019. do 2021.godine   
dividerikona
4.3.2019.  Službeni glasnik br. 02/2019.   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice i izgledu službene odore komunalnog redara Općine Brc...   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o sufinanciranju kastracije/sterilizacije pasa i mačaka na području Općine Brckovljani   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brckovljani za izgradnju pomoćne zgr...   
dividerikona
4.3.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu sa izvršenjem razvojnih Programa za 20...   
dividerikona
4.3.2019.  Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komuna...   
dividerikona
4.3.2019.  Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani za 2018. godinu   
dividerikona
4.3.2019.  Izvršenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu   
dividerikona
4.3.2019.  Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upra...   
dividerikona
4.3.2019.  Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2018. godin...   
dividerikona
10.1.2019.  Službeni glasnik br. 1/19   
dividerikona
10.1.2019.  Zaključak o provedbi ponovne javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone St...   
dividerikona
10.1.2019.  Zaključak o utvrđivanju prijedlog Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1,...   
dividerikona
10.1.2019.  Plan prijma na Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa   
dividerikona
10.1.2019.  Odluka o uključivanje u provođenje mjera Aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zav...   
dividerikona
10.1.2019.  Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljai   
divider

Godina 2018.


ikona
31.12.2018.  Službeni glasnik br.13/2018.   
dividerikona
20.12.2018.  Odluka o komunalnoj naknadi Općine Brckovljani   
dividerikona
20.12.2018.  Službeni glasnik broj 12/2018   
dividerikona
20.12.2018.  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu   
dividerikona
20.12.2018.  Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brckovljani za 2018. godinu   
dividerikona
20.12.2018.  Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na pod...   
dividerikona
20.12.2018.  Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Brckovljani za 201...   
dividerikona
20.12.2018.  Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite...   
dividerikona
20.12.2018.  Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani   
dividerikona
20.12.2018.  II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje...   
dividerikona
5.12.2018.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br.11/18   
dividerikona
22.11.2018.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu   
dividerikona
22.11.2018.  Program javnih potreba u sportu u 2019. godini   
dividerikona
22.11.2018.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
22.11.2018.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2019. godi...   
dividerikona
22.11.2018.  Službeni glasnik br. 10/18   
dividerikona
22.11.2018.  Proračun Općine Brckovljani za 2019. godinu s projekcijama za 2020. godinu i 2021. godinu   
dividerikona
22.11.2018.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
22.11.2018.  Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u Općini Brckovljani   
dividerikona
22.11.2018.  Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini   
dividerikona
24.10.2018.  Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta   
dividerikona
24.10.2018.  Službeni glasnik br. 09/18   
dividerikona
24.10.2018.  Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije   
dividerikona
24.10.2018.  Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani   
dividerikona
24.10.2018.  Odluka o donošenju Plana gspodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje do 2017.-2022. godine   
dividerikona
24.10.2018.  I. Izmjena Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje otpadom Op&...   
dividerikona
24.10.2018.  II. Izmjena i dopuna Odluke o grobljima   
dividerikona
24.10.2018.  Izmjena i dopuna Odluke o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grob...   
dividerikona
24.10.2018.  Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani   
dividerikona
24.10.2018.  II. Izmjena i dopuna Odluke o grobljima   
dividerikona
19.9.2018.  Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Brckovljan...   
dividerikona
19.9.2018.  Službenik glasnik br. 08/2018.   
dividerikona
19.9.2018.  Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općin...   
dividerikona
21.8.2018.  Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu protupožarnih presjeka i probija...   
dividerikona
21.8.2018.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 07/2018.   
dividerikona
21.8.2018.  Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i šire...   
dividerikona
21.8.2018.  Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Brckovljani   
dividerikona
21.8.2018.  Odluka o prijenosu projekta Newlight na Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o.   
dividerikona
21.8.2018.  Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od pož...   
dividerikona
30.7.2018.  II. Izmjena i dopuna srednjoročnog plana davanja koncesije   
dividerikona
30.7.2018.  Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka   
dividerikona
30.7.2018.  Odluka o obavljanju povjeravanja obavljanja poslova komunalne djelatnosti ukopa i ekshumacije pokojnika trgovačkom ...   
dividerikona
30.7.2018.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br.06/2018.   
dividerikona
30.7.2018.  Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Opć...   
dividerikona
30.7.2018.  II. Izmjena i dopuna Plana davanja koncesije za 2018. godinu   
dividerikona
30.7.2018.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za razdoblje od 01.01. do 30.06...   
dividerikona
30.7.2018.  Izmjena i dopuna Odluke o grobljima   
dividerikona
30.7.2018.  Suglasnost na primjenu Cjenika za obavljanje javne usluge prikupljanja odvoza i zbrinjavanja miješ. kom.otpada   
dividerikona
30.7.2018.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brckovljani za izgradnju Društvenog ...   
dividerikona
30.7.2018.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brckovljani za izgradnju ispraćajnog...   
dividerikona
30.7.2018.  Izmjena i dopuna Odluke o pokretanju postupka rekonstrukcije,modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Opć...   
dividerikona
28.6.2018.  Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Brckovljani   
dividerikona
26.6.2018.  Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine   
dividerikona
26.6.2018.  Službeni glasnik br. 5/2018   
dividerikona
26.6.2018.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Brckovljani   
dividerikona
26.6.2018.  Izmjena i dopuna srednjoročnog plana davanja koncesija   
dividerikona
26.6.2018.  Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene -3 Božjakovina...   
dividerikona
26.6.2018.  Izmjena i dopuna Plana davanja koncesije za 2018.godinu   
dividerikona
6.6.2018.  Službeni glasnik br. 04/2018   
dividerikona
27.3.2018.  Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2017. godinu   
dividerikona
27.3.2018.  I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2018.g...   
dividerikona
27.3.2018.  Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za 2017. godinu   
dividerikona
27.3.2018.  Službeni glasnik br. 03/2018   
dividerikona
27.3.2018.  Odluka o o usklađivanju granice naselja Stančić, Štakorovec, Lonjica, Peskovec i Negovec te Opć...   
dividerikona
27.3.2018.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brckovljani- pročišćeni tekst   
dividerikona
27.2.2018.  Odluka o uvjetima, načinu i držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgublj...   
dividerikona
27.2.2018.  Službeni glasnik br. 02/2018   
dividerikona
27.2.2018.  Plan davanja koncesija za 2018. godinu   
dividerikona
27.2.2018.  Srednjeročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija   
dividerikona
27.2.2018.  Odluka o osiguravanju sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površin...   
dividerikona
27.2.2018.  Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Brckovljani   
dividerikona
27.2.2018.  Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2017. godin...   
dividerikona
27.2.2018.  Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komuna...   
dividerikona
27.2.2018.  Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani za 2017.godinu   
dividerikona
27.2.2018.  Izvršenje programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017.godinu   
dividerikona
27.2.2018.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
27.2.2018.  Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani za 2017. godinu   
dividerikona
27.2.2018.  Poslovnička Odluka o izmjenama i dopuna Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani   
dividerikona
1.2.2018.  Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani za 2018. godinu   
dividerikona
1.2.2018.  Službeni glasnik br.01/2018   
dividerikona
1.2.2018.  Odluka o imenovanju člana u Upravnom vijeću Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo   
dividerikona
1.2.2018.  Statut Općine Brckovljani   
dividerikona
1.2.2018.  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada...   
dividerikona
1.2.2018.  Zaključak o usvajanju smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Brckovljani, za r...   
dividerikona
1.2.2018.  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje rada političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinsko...   
divider

Godina 2017.


ikona
21.12.2017.  Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih neserća na području Općine Brckovljani   
dividerikona
21.12.2017.  II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Brckovljani za 2017. godinu   
dividerikona
21.12.2017.  II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu   
dividerikona
21.12.2017.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani   
dividerikona
21.12.2017.  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Brckovljani   
dividerikona
21.12.2017.  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani   
dividerikona
21.12.2017.  Službeni glasnik br. 10/17   
dividerikona
21.12.2017.  II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje ...   
dividerikona
13.11.2017.  Program javnih potreba u kulturi u 2018. godini   
dividerikona
13.11.2017.  Službeni glasnik broj 09/17   
dividerikona
13.11.2017.  Odluka o projektu rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Općine Brckovljani   
dividerikona
13.11.2017.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2018. godini...   
dividerikona
13.11.2017.  Analiza stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. godinu   
dividerikona
13.11.2017.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2018. godini   
dividerikona
13.11.2017.  Proračun Općine Brckovljani za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu sa Planom razvojnih program...   
dividerikona
13.11.2017.  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Brckovljani za 2018. godinu   
dividerikona
13.11.2017.  Program javnih potreba u sportu u 2018. godini   
dividerikona
13.11.2017.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2018. godinu   
dividerikona
13.9.2017.  Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka   
dividerikona
13.9.2017.  Službeni glasnik broj 08/17   
dividerikona
10.7.2017.  Zaključak o izboru Odbora za Statut i Poslovnik   
dividerikona
10.7.2017.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brckovljani   
dividerikona
10.7.2017.  Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Brckovljani   
dividerikona
10.7.2017.  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Brckovljani   
dividerikona
10.7.2017.  Službeni glasnik broj 07/17   
dividerikona
16.6.2017.  Zaključak o izboru Mandatne komisije   
dividerikona
16.6.2017.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 6/2017   
dividerikona
16.6.2017.  Zaključak o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća   
dividerikona
16.6.2017.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
16.6.2017.  Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća   
dividerikona
16.6.2017.  Zaključak o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća   
dividerikona
16.6.2017.  Zaključak o izboru Odbora za izbor i imenovanje   
dividerikona
16.6.2017.  Zaključak po izvješću Mandatne komisije   
dividerikona
5.4.2017.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brckovljani za izgradnju Ispraćajnog...   
dividerikona
5.4.2017.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brckovljani za izgradnju Društvenog ...   
dividerikona
5.4.2017.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 5/2017   
dividerikona
3.4.2017.  Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini   
dividerikona
3.4.2017.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 4/2017   
dividerikona
3.4.2017.  Izvješće o primjeni Agrotehničkih mjera za 2016. godinu   
dividerikona
3.4.2017.  Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje otpado...   
dividerikona
3.4.2017.  Izvršenje Porgrama održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini   
dividerikona
3.4.2017.  Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini   
dividerikona
3.4.2017.  Izvršenje javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2016. godini   
dividerikona
3.4.2017.  Izvješće o provedbi plana Gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za 2016. godinu   
dividerikona
28.2.2017.  Odluka o raspoređivanj sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća O...   
dividerikona
28.2.2017.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 3/2017.   
dividerikona
28.2.2017.  Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja konceija   
dividerikona
28.2.2017.  Plan davanja koncesija za 2017. godinu   
dividerikona
28.2.2017.  Odluka o osnivanju i imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda   
dividerikona
17.1.2017.  II. Izmjena i dopuna Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite   
dividerikona
17.1.2017.  Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Brckovljani,   
dividerikona
17.1.2017.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 2/2017.   
dividerikona
5.1.2017.  Službeni glasnik Općine Brckovljani br.1 2017.   
dividerikona
5.1.2017.  Zaključak o o provedbi javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stan...   
divider

Godina 2016.


ikona
20.12.2016.  Službeni Brckovljani br. 11 2016.   
dividerikona
23.11.2016.  Službeni glasnik br. 10 2016.   
dividerikona
20.9.2016.  Službeni Brckovljani br. 9 2016.   
dividerikona
20.7.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 8 2016.pdf   
dividerikona
17.6.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 7 2016.pdf   
dividerikona
1.6.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 6 2016.pdf   
dividerikona
30.5.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 5 2016.pdf   
dividerikona
15.4.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 4 2016.pdf   
dividerikona
8.3.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 3 2016.pdf   
dividerikona
3.2.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 2 2016.pdf   
dividerikona
4.1.2016.  Sluzbeni Brckovljani br. 1 2016.pdf   
divider

Godina 2015.


ikona
11.12.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 11 2015.pdf   
dividerikona
28.11.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 10 2015.pdf   
dividerikona
15.9.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 9 2015.pdf   
dividerikona
3.8.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 8 2015.pdf   
dividerikona
30.6.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 7 2015.pdf   
dividerikona
22.5.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 6 2015.pdf   
dividerikona
17.4.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 5 2015 finalno.pdf   
dividerikona
27.3.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 4 2015 finalno.pdf   
dividerikona
3.3.2015.  Sluzbeni Brckovljani br. 3 2015 finalno.pdf   
dividerikona
5.2.2015.  Službeni glasnik Brckovljani br.2   
dividerikona
23.1.2015.  Službeni glasnik Brckovljani br.1   
divider

Godina 2014.


ikona
11.11.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 11 2014.pdf   
dividerikona
9.8.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 9 2014.pdf   
dividerikona
21.7.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 8 2014.pdf   
dividerikona
18.6.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 7 2014.pdf   
dividerikona
2.6.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 6 2014.pdf   
dividerikona
6.5.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 5 2014.pdf   
dividerikona
26.3.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 4 2014.pdf   
dividerikona
18.3.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 3 2014.pdf   
dividerikona
21.2.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 2 2014.pdf   
dividerikona
20.1.2014.  Sluzbeni Brckovljani br. 1 2014.pdf   
divider

Godina 2013.


ikona
28.11.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 12 2013.pdf   
dividerikona
29.10.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 11 2013.pdf   
dividerikona
18.9.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 10 2013.pdf   
dividerikona
25.7.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 9 2013.pdf   
dividerikona
24.6.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 8 2013.pdf   
dividerikona
22.4.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 7 2013.pdf   
dividerikona
5.3.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 5 2013.pdf   
dividerikona
22.2.2013.  Sluzbeni Brckovljani br. 4 2013.pdf   
divider

Godina 2012.


ikona
22.10.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 9 2012.pdf   
dividerikona
12.9.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 8b 2012.pdf   
dividerikona
5.9.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 8a 2012.pdf   
dividerikona
17.7.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 6 2012.pdf   
dividerikona
15.5.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 5 2012.pdf   
dividerikona
9.3.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 3 2012.pdf   
dividerikona
27.2.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 2 2012.pdf   
dividerikona
17.2.2012.  Sluzbeni Brckovljani br. 1 2012.pdf   
divider

Godina 2011.


ikona
17.12.2011.  Sluzbeni Brckovljani br. 9 2011.pdf   
dividerikona
11.11.2011.  Sluzbeni Brckovljani br. 8 2011.pdf   
dividerikona
3.10.2011.  Sluzbeni Brckovljani br. 7 2011.pdf   
dividerikona
2.8.2011.  Sluzbeni Brckovljani br. 6 2011.pdf   
dividerikona
27.6.2011.  Sluzbeni Brckovljani br. 5 2011.pdf   
dividerikona
14.4.2011.  Sluzbeni Brckovljani br. 4 2011.pdf   
dividerikona
28.1.2011.  Sluzbeni Brckovljani br. 1 2011.pdf   
divider

Godina 2010.


ikona
23.12.2010.  Izmjene i dopune Odluke o imenovanju članova stožera za zaštitu i spašavanje.docx   
dividerikona
23.12.2010.  Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini.docx   
dividerikona
23.12.2010.  Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2011. godini.docx   
dividerikona
23.12.2010.  Odluka o provedbi proračuna za 2011. godinu.docx   
dividerikona
23.12.2010.  I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini.docx   
dividerikona
23.12.2010.  I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2010. godini.docx   
dividerikona
23.12.2010.  I. Izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 2010.godinu.docx   
dividerikona
23.12.2010.  Čistopis Odluke o imenovanju članova stožera za zaštitu i spašavanje.docx   
dividerikona
2.12.2010.  Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dodataka za uspješnost na radu na ...   
dividerikona
2.12.2010.  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu.docx   
dividerikona
2.12.2010.  Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Općine Brckovljani za 2009. i 2010. godinu.docx   
dividerikona
23.9.2010.  Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.docx   
dividerikona
23.9.2010.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.docx   
dividerikona
25.8.2010.  Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sambeno poslovne zone Božjakovina.docx   
dividerikona
25.8.2010.  Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine Br...   
dividerikona
25.8.2010.  Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje općine...   
dividerikona
25.8.2010.  Statutarna odluka o opisu i uporabi grba i zastave Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
14.7.2010.  Odluka o plaći općinskog načelnika Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
21.6.2010.  Odluka o načinu sređivanja zemljišno knjižnog stanja nekretnina, javnog dobra, cesta, putova i drugih javnih površina.do...   
dividerikona
21.6.2010.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambeno poslovne zone K-1 Božjakovina.docx   
dividerikona
21.6.2010.  Odluka o načinu preuzimanja uređene prometnice.docx   
dividerikona
24.5.2010.  Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
28.4.2010.  Odluka o imenovanju članova skupštine Dukoma d.o.o.docx   
dividerikona
28.4.2010.  Odluka o imenovanju ulice5.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2009. godinu.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2009. godinu.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Izvršenje programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2009. godini.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za područje općine Brckovljani.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljatina temelju pisanog ugovora u Upćini Brckovljani.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Odluka o komunalnom redu.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckov...   
dividerikona
30.3.2010.  Ispravak odluke o imenovanju ulice Odvojak Matije Kralja.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Ispravak odluke o imenovanju ulice Odvojak Ledine.docx   
dividerikona
30.3.2010.  Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata.docx   
dividerikona
11.1.2010.  Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Urbanističkogplana uređenja stambeno-poslovne zone Bož...   
dividerikona
11.1.2010.  Prijedlog plana prijamau službu u Jedinstveni upravni odjel općine Brckovljani za 2010. godinu.docx   
dividerikona
11.1.2010.  Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Detaljnog plana uređenja groblja Brckovljani.docx   
divider

Godina 2009.


ikona
23.12.2009.  Pravilnik o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji poslova i zadaća lokalne samouprave u općini Brckovljani.docx   
dividerikona
23.12.2009.  Odluka o izmjeni i dopuni članka 29. Statuta općine Brckovljani.docx   
dividerikona
8.12.2009.  Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
8.12.2009.  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.docx   
dividerikona
8.12.2009.  Program gradnje komunalne infrastrukture za 2010. godinu.docx   
dividerikona
8.12.2009.  Odluka o provedbi Proračuna za 2010. godinu.docx   
dividerikona
8.12.2009.  Proračun Općine Brckovljani za 2010. sa projekcijama na 2011. i 2012. godinu.docx   
dividerikona
8.12.2009.  Odluka o provedbi Proračuna za 2009. godinu.docx   
dividerikona
8.12.2009.  Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Odluka o općinskim porezima.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Odluka o komunalnoj naknadi5.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade u općini Brckovljani.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjestai godišnje naknade korištenja grobnog mjesta.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području općine Brckovljani.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Izmjena sistematizacije.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Ispravak Odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brckovljani.docx   
dividerikona
26.11.2009.  Odluka o komunalnom doprinosu općine Brckovljani.docx   
dividerikona
3.11.2009.  Odluka o imenovanju ulice u Odvojak Ledine.docx   
dividerikona
3.11.2009.  Odluka o imenovanju ulice u Odvojak Matije Kralja.docx   
dividerikona
3.11.2009.  Odluka o imenovanju ulice Lipnjak.docx   
dividerikona
3.11.2009.  Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje za područje općine Brckovljani.docx   
dividerikona
3.11.2009.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja za područje općine Brckovljani.docx   
dividerikona
3.11.2009.  Analiza sustava zaštite i spašavanja za područje općine Brckovljani za 2008..docx   
dividerikona
16.9.2009.  Odluka o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja.docx   
dividerikona
16.9.2009.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brckovljani4.docx   
dividerikona
7.8.2009.  Odluka o izboru podpredsjednika Općinskog vijeća općine Brckovljani.docx   
dividerikona
7.8.2009.  Odluka o agrotehničkim mjerama.docx   
dividerikona
7.8.2009.  Statut Općine Brckovljani3.docx   
dividerikona
7.8.2009.  Zaključak o izboru predsjednika Općinskog vijeća općine Brckovljani.docx   
dividerikona
7.8.2009.  Zaključak o izboru Odbora za izbor i imenovanja.docx   
dividerikona
7.8.2009.  Zaključak o izboru mandazne komisije.docx   
dividerikona
7.8.2009.  Cjelovito završno izvješće o izvorima i visini sredstava za izbornu promidžbu kandidata i zamjenika kandidata za načelni...   
dividerikona
7.8.2009.  Zaključak o izboru Odbora za statut i poslovnik.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1 i 3 .docx   
dividerikona
9.4.2009.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Brckovljani za 2008. godinu.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Brckovljani.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene K-3 Božjakovina.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja groblja Lupoglav.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja poslovne zone Božjakovina K-5.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 2.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini.do...   
dividerikona
9.4.2009.  Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini.docx   
dividerikona
9.4.2009.  Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja stambeno-poslovne zone Božjakovina.docx   
dividerikona
14.1.2009.  Prijedlog plana prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Brckovljani za 2009. godinu.docx   
dividerikona
14.1.2009.  Izvješće o stanju u prostoru općine Brckovljani.docx   
dividerikona
14.1.2009.  Odluka o ukidanju javnog dobra.docx   
dividerikona
14.1.2009.  Odluka o radnom vremenu prodajnih objekata na području općine Brckovljani.docx   
dividerikona
14.1.2009.  Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2009. godinu.docx   
dividerikona
14.1.2009.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2009. godinu.docx   
divider

Godina 2008.


ikona
22.12.2008.  Program javnih potreba u sportu za 2009. godinu.docx   
dividerikona
22.12.2008.  Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene K-1-3 Božja...   
dividerikona
22.12.2008.  Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu prijedloga Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Brck...   
dividerikona
22.12.2008.  Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 2009. godinu.docx   
dividerikona
22.12.2008.  Proračun Općine Brckovljani za 2009. godinu.docx   
dividerikona
22.12.2008.  II. Izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2008. godinu.docx   
dividerikona
22.12.2008.  Program javnih potreba u kulturi za 2009. godinu.docx   
dividerikona
19.11.2008.  I. Izmjene i dopune proračuna za 2008. godinu.docx   
dividerikona
19.11.2008.  Odluka o imenovanju ulica.docx   
dividerikona
19.11.2008.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.docx   
dividerikona
19.11.2008.  Zaključak o provođenju prethodne rasprave u tijeku izrade nacrta prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana uređenja o...   
dividerikona
19.11.2008.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
19.11.2008.  Zaključak o utvrđivanjui upućivanju na javnu raspravu Prijedloga detaljnog plana uređenja groblja Lupoglav.docx   
dividerikona
2.8.2008.  Odluka o određivanju službenika za informacije.docx   
dividerikona
2.8.2008.  Odluka o ustroju kataloga informacija.docx   
dividerikona
5.6.2008.  Godišnji obračun proračuna Općine Brckovljani za 2007. godinu.docx   
dividerikona
5.6.2008.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih usluga na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu.docx   
dividerikona
5.6.2008.  Izvršenje programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani .docx   
dividerikona
5.6.2008.  Izvršenje programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani .docx   
dividerikona
25.2.2008.  Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini.docx   
dividerikona
25.2.2008.  Odluka o pokretanju postupka I. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
25.2.2008.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
25.2.2008.  Izmjene i dopune odluke o komunalnom redu (objavljene u Službenom glasniku Općine Brckovljani broj 2-00).docx   
dividerikona
25.2.2008.  Program javnih potreba u sportu Općine Brckovljani u 2008. godini.docx   
dividerikona
25.2.2008.  Program javnih potreba u kulturi Općine Brckovljani u 2008. godini.docx   
dividerikona
25.2.2008.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2008. godini.docx   
divider

Godina 2007.


ikona
19.12.2007.  Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu.docx   
dividerikona
19.12.2007.  Odluka o komunalnom doprinosu.docx   
dividerikona
19.12.2007.  Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 2008. godinu.docx   
dividerikona
19.12.2007.  Proračun Općine Brckovljani za 2008. godinu.docx   
dividerikona
19.12.2007.  II. Izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2007. godinu.docx   
dividerikona
19.12.2007.  Odluka o visini naknade za korištenje mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckovljanima...   
dividerikona
2.5.2007.  Bilješke uz godišnji obračun proračuna Općine Brckovljani za 2006. godinu.docx   
dividerikona
2.5.2007.  Izvješće o godišnjem obračunu Proračuna Općine Brckovljani za 2006. godinu.docx   
dividerikona
2.5.2007.  Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani u 2006. godini.do...   
dividerikona
2.5.2007.  Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2006. godini.docx   
dividerikona
28.2.2007.  Izgradnju odvodnje otpadnih voda u naseljima Gornja Greda i Lupoglav.pdf   
dividerikona
28.2.2007.  Izgradnju sekundarnog kanala fekalne odvodnje u naseljima Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec.pdf   
dividerikona
28.2.2007.  Građenje sportsko-rekreacijskog objekta Ribnjak, ribarska kuća, parcelacija.pdf   
dividerikona
28.2.2007.  Rekonstrukciju magistralnog vodovoda Brckovljani-Lupoglav (ekonomsko dvorište).pdf   
dividerikona
28.2.2007.  Rekonstrukciju distributivnog plinovoda Brckovljani-Lupoglav (ekonomsko dvorište).pdf   
dividerikona
28.2.2007.  Izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Božjakovina.pdf   
dividerikona
29.1.2007.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju detaljnog plana uređenja zone K1 - Božjakovina, Brckovljani.docx   
dividerikona
29.1.2007.  Odluka o izmjeni odluke o osnivanju trgovačkog društva.docx   
dividerikona
29.1.2007.  Ispravak_2.docx   
divider

Godina 2006.


ikona
19.12.2006.  Proračun za 2007. godinu.docx   
dividerikona
19.12.2006.  Program održavanja komunalne infrastrukture.docx   
dividerikona
19.12.2006.  Program gradnje objekata komunalne infrastrukture.docx   
dividerikona
19.12.2006.  Odluka o provedbi proračuna za 2007. godinu.docx   
dividerikona
25.9.2006.  Ispravak teksta Odluke o donošenju prostornog plana uređenja Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
3.8.2006.  I. Izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2006. godinu .docx   
dividerikona
3.8.2006.  Program mjera unaprjeđenja stanja u prostoru Općine Brckovljani .docx   
dividerikona
3.8.2006.  Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
3.8.2006.  Odluka o donošenju prostornog plana uređenja Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
11.4.2006.  Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2005. godinu .docx   
dividerikona
11.4.2006.  Odluka o odvodnji otpadnih voda.docx   
dividerikona
11.4.2006.  Odluka o prijenosu poslova na Zagrebačku županiju.docx   
dividerikona
11.4.2006.  Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Brckovljani za 2005. godinu .do...   
dividerikona
11.4.2006.  Financijski izvještaj Općine Brckovljani za razdoblje od 01.01.2005. do 31.12.2005. godine.docx   
dividerikona
11.4.2006.  Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra.docx   
dividerikona
22.3.2006.  Plan nabave roba i usluga za 2006. godinu.docx   
dividerikona
22.3.2006.  Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
22.3.2006.  Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
22.3.2006.  III. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna za 2005. godinu.docx   
dividerikona
23.1.2006.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2006. godini.docx   
dividerikona
23.1.2006.  Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području općine Brckovljani.docx   
dividerikona
23.1.2006.  Odluka o komunalnom doprinosu općine Brckovljani.docx   
dividerikona
23.1.2006.  Program gradnje objekata komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani u 2006. godini.docx   
divider

Godina 2005.


ikona
20.12.2005.  Zaključak - Imenovanje člana Skupštine DUKOM-a.docx   
dividerikona
20.12.2005.  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2005. g.docx   
dividerikona
20.12.2005.  Proračun Općine Brckovljani za 2006. g. Sa projekcijama za 2007. i 2008. godinu.docx   
dividerikona
20.12.2005.  Odluka o provedbi proračuna Općine Brckovljani za 2006. g.docx   
dividerikona
20.12.2005.  II. Izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga za 2005.docx   
dividerikona
20.12.2005.  Zaključak - Imenovanje člana Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Dugo Selo.docx   
dividerikona
3.8.2005.  Zaključak o imenovanju komisije za popise birača.docx   
dividerikona
3.8.2005.  II. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2005. godinu.docx   
dividerikona
7.7.2005.  Zaključak o imenovanju Slavka Jukića za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
7.7.2005.  Zaključak o imenovanju članova Poglavarstva Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
7.7.2005.  Zaključak o imenovanju Mile Selaka za podpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
7.7.2005.  Zaključak o imenovanju Bože Grabereca za zamjenika načelnika Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
17.6.2005.  Zaključak o imenovanju predsjednika Općinskog vijeća.docx   
dividerikona
17.6.2005.  Zaključak o utvrđivanju i upućivanju na javnu raspravu Prijedloga prostornoga plana uređenja općine Brckovljani.docx   
dividerikona
17.6.2005.  Zaključak o imenovanju komisije i odbora.docx   
dividerikona
17.6.2005.  Zaključak o imenovanju načelnika Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
15.4.2005.  Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 3 godine).docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o godišnjem obračunu Proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o prihvaćanju investicija po kreditnom zaduženju.docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o zaduživanju Općine Brckovljani kod državnih institucija.docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja (prodaja).docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 10 godina).docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 2 godine).docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja (zakup 2 godine - zabilježba).docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem .docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu.docx   
dividerikona
15.4.2005.  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture.docx   
dividerikona
15.4.2005.  Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.docx   
dividerikona
22.3.2005.  I. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
22.3.2005.  I. Izmjena plana nabave roba, radova i usluga za 2005. godinu.docx   
dividerikona
19.2.2005.  V. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu.docx   
dividerikona
19.2.2005.  V. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
19.2.2005.  Plan nabave roba, radova i usluga za 2005. godinu.docx   
dividerikona
21.1.2005.  Osnivanje dječjeg vrtića na području općine Brckovljani.docx   
dividerikona
21.1.2005.  II. Izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
divider

Godina 2004.


ikona
21.12.2004.  Program održavanja komunalne infrastrukture.docx   
dividerikona
21.12.2004.  Program gradnje objekata komunalne infrastrukture.docx   
dividerikona
21.12.2004.  Odluka o provedbi proračuna za 2005. godinu.docx   
dividerikona
21.12.2004.  Proračun za 2005. godinu.docx   
dividerikona
21.12.2004.  Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja zone K1-Božjakovina.docx   
dividerikona
1.11.2004.  Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu.docx   
dividerikona
2.10.2004.  Izmjena poslovnika Općinskog vijeća.docx   
dividerikona
2.10.2004.  Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
2.10.2004.  Pravilnik o radu 2004.docx   
dividerikona
2.10.2004.  Odluka o komunalnoj naknadi.docx   
dividerikona
2.10.2004.  Zaključak o imenovanju člana odbora za Statut i poslovnik Općinskog vijeća.docx   
dividerikona
2.10.2004.  Odluka o komunalnom doprinosu.docx   
dividerikona
3.8.2004.  IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2004. godinu.docx   
dividerikona
3.8.2004.  I. Izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
16.7.2004.  Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara.docx   
dividerikona
24.6.2004.  III. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu.docx   
dividerikona
24.6.2004.  Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2003. godinu.docx   
dividerikona
24.6.2004.  IV odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu .docx   
dividerikona
24.6.2004.  Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2003...   
dividerikona
2.6.2004.  Odluka o vrstama, uvjetima i visini pomoći u socijalnoj skrbi na području općine Brckovljani.docx   
dividerikona
2.6.2004.  Odluka o grbu i zastavi općine Brckovljani .docx   
dividerikona
2.6.2004.  Odluka o godišnjem obračunu proračuna općine Brckovljani za 2003. godinu.docx   
dividerikona
6.5.2004.  I. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu .docx   
dividerikona
6.5.2004.  II. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
6.5.2004.  III. Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
6.5.2004.  II. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu .docx   
dividerikona
13.2.2004.  Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2003. godinu (30.12.2003) .docx   
dividerikona
13.2.2004.  Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2003. godinu (23.12.2003).docx   
dividerikona
13.2.2004.  Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
24.1.2004.  Izvješće o stanju u prostoru Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
24.1.2004.  Program mjera za unapređenje stanja u prostoru u Općini Brckovljani za 2004. i 2005. godinu.docx   
dividerikona
24.1.2004.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
24.1.2004.  Odluka o polugodišnjem rasporedu dežurstava prodavaonica na području Općine Brckovljani.docx   
divider

Godina 2003.


ikona
30.12.2003.  Proračun Općine Brckovljani za 2004. s projekcijama za 2005. i 2006. godinu.docx   
dividerikona
30.12.2003.  Izmjene i dopune plana nabave, roba, radova i usluga za 2003. godinu.docx   
dividerikona
30.12.2003.  Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za za 2004. godinu.docx   
dividerikona
22.12.2003.  Odluka o izmjeni Odluke o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza.docx   
dividerikona
22.12.2003.  Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šu...   
dividerikona
22.12.2003.  Plan Nabave roba, radova i usluga za 2004. godinu.docx   
dividerikona
22.12.2003.  Odluka o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanju s njima.docx   
dividerikona
22.12.2003.  Izmjene i dopune plana nabave, roba, radova i usluga za 2003. godinu.docx   
dividerikona
22.12.2003.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2004. godinu.docx   
dividerikona
30.5.2003.  Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice, iskolčenja i evidentiranja grobnog mjesta na grobljima u Brckov...   
dividerikona
30.5.2003.  Natječaj za likovno i grfičko rješenje grba i zastave Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
16.4.2003.  Ispravak odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za po...   
dividerikona
16.4.2003.  Odluka o donošenju Godišnjeg obračuna proračuna Općine Brckovljani za 2002. godinu.docx   
dividerikona
16.4.2003.  Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani2.docx   
dividerikona
16.4.2003.  Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2002. godinu.docx   
dividerikona
16.4.2003.  Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir najpovoljnije ponude za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasni...   
dividerikona
16.4.2003.  Ispravak odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za ...   
dividerikona
16.4.2003.  Odluka o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2003. godinu.docx   
dividerikona
11.2.2003.  Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna općine Brckovljani.docx   
dividerikona
24.1.2003.  Odluka o prijenosu u cijelosti poslova utvrđivanja i naplate općinskog poreza.docx   
dividerikona
24.1.2003.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.docx...   
dividerikona
24.1.2003.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.docx   
dividerikona
24.1.2003.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta za postavljanje...   
dividerikona
24.1.2003.   Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
24.1.2003.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
24.1.2003.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi.docx   
dividerikona
24.1.2003.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje pogrebnih usluga na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu.docx   
divider

Godina 2002.


ikona
9.12.2002.  Odluka o provedbi Proračuna za 2003. godinu.docx   
dividerikona
9.12.2002.  Proračun općine Brckovljani za 2003. godinu s projekcijama za 2004. i 2005. godinu.docx   
dividerikona
9.12.2002.  I izmjene i dopune Proračuna općine Brckovljani za 2002. godinu.docx   
dividerikona
9.12.2002.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije.docx   
dividerikona
21.11.2002.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora u Općini Brckovljani.docx   
dividerikona
25.10.2002.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup odnosno prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatsk...   
dividerikona
25.10.2002.  Odluka o objavi javnog natječaja za davanje koncesije obavljanja pogrebnih poslova na groblju u Brckovljanima i Lupoglav...   
dividerikona
2.8.2002.  Odluka o određivanju prinudnog upravitelja zgrada suvlasnika na području Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
2.8.2002.  Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za Općinu Brckovljani - Suglasnost Ministarstva polj...   
dividerikona
2.8.2002.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje ...   
dividerikona
2.8.2002.  Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za područje op...   
dividerikona
2.8.2002.  Odluka o uvođenju poreza na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, poreza na nekorištene poduzetničke nekretnine ...   
dividerikona
2.8.2002.  Odluka o uvođenju prireza za dohodak.docx   
dividerikona
21.6.2002.  Zaključak o imenovanju mrtvozornika.docx   
dividerikona
21.6.2002.  Odluka o općinskim porezima.docx   
dividerikona
19.4.2002.  ODLUKA o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.docx   
dividerikona
19.4.2002.  ODLUKA o visini slobodno ugovorene najamnine.docx   
dividerikona
19.4.2002.  Izvješće o godišnjem obračunu proračuna Općine Brckovljani za 2001. godinu.docx   
dividerikona
19.4.2002.  ODLUKA o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje prijedloga grba i zastave Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
19.4.2002.  ODLUKA o najmu stanova.docx   
dividerikona
19.3.2002.  Odluka o izmjenama Privremene odluke o plaćama djelatnika općine Brckovljani.docx   
dividerikona
19.3.2002.  Izmjena sistematizacije poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
19.3.2002.  Program mjera za unapređenje stanja u prostoru u Općini Brckovljani za 2002. i 2003. godinu.docx   
dividerikona
19.3.2002.  Izvješće o stanju i prostoru Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
27.2.2002.  Odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinih pozicija Proračuna općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.2.2002.  Ispravak I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Brckovljani za 2001. godinu.docx   
dividerikona
5.2.2002.  Ispravak Odluke o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
16.1.2002.  Odluka o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
16.1.2002.  I. Izmjene i dopune proračuna Općine Brckovljani za 2001. godinu   
dividerikona
16.1.2002.  Odluka o povjeravanju poslova naplate općinskih poreza Poreznoj upravi.docx   
dividerikona
16.1.2002.  Program održavanja komunalne naknade na području Općine Brckovljani za 2002. godinu.docx   
dividerikona
16.1.2002.  Odluka o vrijednosti boda za obračun naknade u Općini Brckovljani.docx   
dividerikona
16.1.2002.  Odluka o komunalnoj naknadi2.docx   
dividerikona
16.1.2002.  Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
16.1.2002.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za razdoblje 2001- 2004. godi...   
divider

Godina 2001.


ikona
20.12.2001.  Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Pučkog otvorenog učilišta.docx   
dividerikona
20.12.2001.  Odluka o provedbi proračuna za 2002. godinu.docx   
dividerikona
20.12.2001.  Proračun Općine Brckovljani za 2002. godinu s projekcijama za 2003. i 2004. godinu.docx   
dividerikona
20.12.2001.  Odluka o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine.docx   
dividerikona
11.10.2001.  ZAKLJUČAK O IZBORU TRI ČLANA U ŠKOLSKI ODBOR OŠ STJEPAN RADIĆ BOŽJAKOVINA.docx   
dividerikona
11.10.2001.  POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI.docx   
dividerikona
11.10.2001.  STATUT OPĆINE BRCKOVLJANI.docx   
dividerikona
3.8.2001.  Zaključak o mirovanju mandata vijećnika Željka Funteka te imenovanju Smiljana Darojkovića za vijećnika.docx   
dividerikona
3.8.2001.  Zaključak o imenovanju zamjenika načelnika.docx   
dividerikona
3.8.2001.  Zaključak o mirovanju mandata vijećnika Smiljana Darojkovića i Bože Graberca te imenovanju Branka Grgošića i Darka Feren...   
dividerikona
3.8.2001.  Zaključak o imenovanju članova Skupštine trgovačkog društva Dukom.docx   
dividerikona
3.8.2001.  Zaključak o razrješavanju članova Skupštine trgovačkog društva Dukom.docx   
dividerikona
3.8.2001.  Zaključak o imenovanju članova Općinskog poglavarstva.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o imenovanju Mandatne komisije.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o mirovanju mandata Miroslava Ivoša.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o verifikaciji mandata vijećnika Općinskog vijeća.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o imenovanju predsjednika i podpredsjednika Općinskog vijeća.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o imenovanju Odbora za financije i proračun.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Odluka o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o imenovanju načelnika Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
28.6.2001.  Zaključak o imenovanju Odbora za Statut i Poslovnik.docx   
dividerikona
12.4.2001.  Odluka o naknadi kod dodjele grobnog mjesta i godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta.docx   
dividerikona
12.4.2001.  Izvješće o godišnjem obračunu proračuna Općine Brckovljani za 2000. godinu   
dividerikona
23.3.2001.  Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pojedinih pozicija Proračuna Općine Brckovljani   
divider

Godina 2000.


ikona
23.11.2000.  II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2000. godinu   
dividerikona
23.11.2000.  Proračun Općine Brckovljani za 2001. godinu s projekcijom za 2002. i 2003. godinu   
dividerikona
23.11.2000.  Odluka o provedbi Proračuna općine Brckovljani za 2001. godinu   
dividerikona
23.11.2000.  Odluka o imenovanju ulica.docx   
dividerikona
1.8.2000.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2000. godinu   
dividerikona
1.8.2000.  Obračun proračuna Općine Brckovljani za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2000.   
dividerikona
22.3.2000.  Izvješće o godišnjem obračunu proračuna općine Brckovljani za 1999.g.   
dividerikona
22.3.2000.  Zaključak o davanju suglasnosti za obnovu mandata člana upravnog vijeća narodnog sveučilišta Dugo Selo.docx   
dividerikona
22.3.2000.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području općine Brckovljani za 2000.g.docx   
dividerikona
22.3.2000.  Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za 2000.-2001.g.docx   
dividerikona
22.3.2000.  Izvješće o stanju u prostoru općine Brckovljani.docx   
divider

Godina 1999.


ikona
30.11.1999.  I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 1998. godinu   
dividerikona
23.11.1999.  II izmjene i dopune proračuna za 1999. godinu   
dividerikona
23.11.1999.  Proračun općine Brckovljani za 2000. godinu s projekcijama za 2001. i 2002. godinu   
dividerikona
23.11.1999.  Odluka o provođenju proračuna za 2000. godinu   
dividerikona
23.11.1999.  Odluka o grobljima.docx   
dividerikona
11.5.1999.  Izvješće o godišnjem obračunu proračuna općine Brckovljani za 1998. godinu   
dividerikona
11.5.1999.  I izmjene i dopune proračuna općine Brckovljani za 1999. godinu   
dividerikona
11.5.1999.  Zaključak o davanju suglasnosti na III izmjene i dopune statuta Narodnog sveučilišta Dugo Selo.docx   
dividerikona
11.5.1999.  Zaključak o imenovanju mrtvozornika za područje općine Brckovljani.docx   
dividerikona
1.4.1999.  Odluka o visini naknade za usluge korištenja mrtvačnice i iskolčenja na grobljima u Brckovljanima i Lupoglavu.docx   
dividerikona
5.3.1999.  Odluka o preraspodjeli sredstava unutar pojedinih pozicija proračuna Općine Brckovljani.docx   
divider

Godina 1998.


ikona
30.11.1998.  Proračun Općine Brckovljani za 1999. godinu   
dividerikona
30.11.1998.  Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 1999. godinu   
dividerikona
30.11.1998.  Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi .docx   
dividerikona
30.11.1998.  Odluka o visini komunalnog doprinosa.docx   
dividerikona
30.11.1998.  Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu.docx   
dividerikona
30.11.1998.  Odluka o priključenju na komunalnu infrastrukturu na području Općine Brckovljani.docx   
divider

Godina 1997.


ikona
30.9.1997.  Odluka o izmjenama Privremene odluke o plaćama djelatnika Općine Brckovijani.docx   
dividerikona
30.9.1997.  Izmjena Sistematizacije poslova i zadaća Jedinstvenog upravnog odjela općine Brckovijani.docx   
dividerikona
30.9.1997.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
30.9.1997.  Statut Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
4.7.1997.  Zaključak o ovlaštenju vijećnika za prisustvovanje sklapanju brakova.docx   
dividerikona
4.7.1997.  Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dugo Selo.docx   
dividerikona
4.7.1997.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 1997. godinu   
dividerikona
5.6.1997.  Izmjena Statuta Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru gosp. Željka Funteka za načelnika Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru gosp. Ivana Valentaka za potpredsjednika Općinskog vijeća Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru gosp. Milana Kralja za predsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru Odbora za izbore i imenovanja.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Izmjena Poslovnika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o prihvaćanju ostavke vijećnika gosp. Željka Funteka i o početku obavljanja dužnosti zamjenika vijećnika gosp....   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru gosp. Josipa Potočki za potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o prihvaćanju Izvješća i provedenim izborima za Općinsko vijeće Općine Brckovljani i o imenima izabranih vijeć...   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o utvrđivanju prestanka mandata vijećnika gosp. Miroslava Ivoša, jer je prihvatio izbor za člana Skupštine Zag...   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru Odbora za Statut i Poslovnik.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru Komisije za ovjeru biračkih spiskova.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru članova Općinskog poglavarstva Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru zamjenika načelnika Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.   Zaključak o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima žiro- računa Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Odluka o provedbi javne rasprave o prijedlogu Prostornog plana uređenja Općine Brckovijani.docx   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije i utvrđivanju početka obavljanja dužnosti zamjenika vijećnika gosp. Ž...   
dividerikona
5.6.1997.  Izvješće o Godišnjem obračunu Proračuna Općine Brckovljani za 1996. godinu   
dividerikona
5.6.1997.  Zaključak o izboru Odbora za financije i proračun.docx   
dividerikona
30.4.1997.  Rješenje o izabranim kandidatima za članove Općinskog vijeća općine Brckovljani.docx   
dividerikona
30.4.1997.  Objava rezultata glasovanja za članove Općinskog vijeća općine Brckovljani.docx   
dividerikona
28.2.1997.  III. ISPRAVAK III IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE BRCKOVLJANI ZA 1996. GOD.   
divider

Godina 1996.


ikona
23.12.1996.  Odluka o utvrđivanju prava i obveza Općine Brckovljani kao osnivača spram Narodnog sveučilišta Dugo Selo kao javne ustan...   
dividerikona
23.12.1996.  Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje grobnih mjesta i naknadi za održavanje groblja.docx   
dividerikona
23.12.1996.  Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
23.12.1996.  Odluka o imenovanju ulice u Prikraju.docx   
dividerikona
23.12.1996.  Zaključak o imenovanju Komisije za praćenje javne rasprave o prijedlogu Plana prostornog uređenja Općine Brckovljani.doc...   
dividerikona
23.12.1996.  Zaključak o imenovanju Komisije za preuzimanje radova koji se izvode iz sredstava Općine Brckovljani.docx   
dividerikona
23.12.1996.  Proračun Općine Brckovljani za 1997 godinu   
dividerikona
23.12.1996.  Odluka o provedbi Proračuna Općine Brckovljani za 1997. godinu   
dividerikona
23.12.1996.  II Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 1996 godinu   
dividerikona
30.7.1996.  Odluka o izmjeni Odluke o dimnjačarskom radu.docx   
dividerikona
30.7.1996.  Odluka o izgradnji magistralnog vodovoda Brckovljani - Donja Zelina, dionica Gračec - Majkovec.docx   
dividerikona
30.7.1996.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.docx   
dividerikona
30.7.1996.  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova i zadaća lokalne samouprave u Općini Brckovlj...   
dividerikona
30.6.1996.  Zaključak o visini naknade za prekomjerno rabljenje ili preopterećenje nerazvrstanih cesta.docx   
dividerikona
30.6.1996.  Cijenik za korištenje vage u Lupoglavu.docx   
dividerikona
30.6.1996.  Izvješće o stanju u prostoru.docx   
dividerikona
30.6.1996.  Program mjera za unapređenje stanja u prostoru.docx   
dividerikona
29.5.1996.  Odluka o postavljanju Spomen-ploče.docx   
dividerikona
29.5.1996.  Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.docx   
dividerikona
29.5.1996.  Pravilnik o radu.docx   
dividerikona
29.5.1996.  Odluka o komunalnoj naknadi.docx   
dividerikona
29.5.1996.  Odluka o radnom vremenu u trgovini.docx   
dividerikona
29.5.1996.   Odluka o određivanju vrijednosti komunalne naknade.docx   
dividerikona
29.5.1996.  Odluka o godišnjem obračunu Proračuna Općine Brckovljani za 1995. godinu - Pregled planiranih i ostvarenih prihoda za 1...   
dividerikona
29.5.1996.  Pregled planiranih i ostvarenih rashoda za 1995. godinu   
dividerikona
28.2.1996.  Odluka o dimnjačarskaj službi.docx   
dividerikona
28.2.1996.  Odluka o komunalnom redu.docx   
dividerikona
28.2.1996.  Odluka o nerazvrstanim cestama.docx   
dividerikona
28.2.1996.  Odluka o izmjeni Privremene odluke o plaćama djelatnika   
dividerikona
28.2.1996.  Odluka o držanju pasa i postupanju sa psima i mačkama lutalicama   
divider


Službeni glasnik Arhiva