Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE U ŠTO KRAĆEM ROKU 2.7.2024.


Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ( "NN" br. 16/19) prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 % vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice lokalne samouprave najmanje 30 %.


Štete se prijavljuju na zakonom propisanom Obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom. Obrazac PN se može preuzeti na web stranici Općine Brckovljani (www.brckovljani.hr), kao i u općinskoj upravi Općine Brckovljani, Kralja Zvonimira 9, Brckovljani, radnim danom ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 8:00 do 15:00 sati, utorak od 8:00 do 16:00 sati i petak od 8:00 do 13:00 sati.


 Uz Obrazac PN obavezno se prilaže:


- preslika kartice računa ili drugog odgovarajućeg dokumenta (IBAN računa treba biti vidljiv)


- za prijavu štete na poljoprivrednim usjevima presliku Zahtjeva OPG-a za potporu za 2024. godinu (AGRONET)


 Ako se radi o šteti u poljoprivredi, štetu samo mogu prijaviti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, u Obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj ARKOD čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture.


 Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.


Ovim putem pozivamo da svi koji su imali određenu šetu nakon jučerašnjeg nevremena ispune i dostave obrazac u što kraćem roku.


 


 


 


 


 Objavljeno: 2.7.2024.


shadow
ikona
shadow
banner banner banner banner banner banner