Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

INFORMACIJA O POSTUPKU VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BRCKOVLJANI 7.6.2022.


           Općinsko  vijeće  Općine  Brckovljani  donijelo  na  svojoj  10.  redovnoj  sjednici  održanoj  25.05.2022. godine.  „Odluku  o  izradi  VII.  Izmjena i dopuna  Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani“,  kojom  će  se  uskladiti  prostorni  razvoj  s  potrebama  i  planskim  pretpostavkama  razvoja  općine,   izvršiti  usklađenje   sa  Prostornim  planom  Zagrebačke  županije  kao  planom  višeg  reda,  razmotriti  prijedlozi  mišljenja  građana  i  pravnih  osoba,  te  prilagođavanje  provedbenih  odredbi  i  grafičkog  dijela  plana.


Posljednje  promjene  izvršene  su  2018. godine.


Javna  rasprava  o  prijedlogu  izmjena  i  dopuna  prema  odredbama  Odluke  očekuje  se  u  listopadu,  a  donošenje  do  kraja  godine.


              Pozivaju  se  svi  zainteresirani  da  se  uključe  u  postupak  izmjena  i  dopuna  prostornog  plana  i  tako  pridonose  svekolikom  razvoju  i  napretku  Općine  Brckovljani.


 Odluka je  objavljena  na internetskoj  stranici  stranici  Općine  Brckovljani:  www.brckovljani.hr ( poglavlje:  Odluke).Objavljeno: 7.6.2022.


shadow
banner banner banner banner banner banner