Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana sjednica Općinskog vijeća Brckovljani : Usvojeno polugodišnje izvješće općinskog proračuna te najavljeno obilježavanje Dana općine drugog tjedna u rujnu1.8.2019.


Pod predsjedavanjem Tihomira Đurasa i nazočnosti načelnika Općine Željka Funteka 30. srpnja održana je 19. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani, posljednja prije ljetne stanke.


Na samom početku usvojen je prijedlog Mandatne komisije o imenovanju nove općinske vijećnice – Romine Zadravec, na mjesto nedavno tragično preminulog vijećnika Krunoslava Švedija. Nova vijećnica Zadravec tom prilikom prisegla je pred ostalim kolegama vijećnicima.   


Sukladno članku Zakonu o poljoprivrednom zemljištu na sjednici Vijeća Brckovljani donijet je Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Brckovljani prema kojem je na ovom području 1.410,84 ha državnog zemljišta. Za zakup je planirano 1.234,83 ha, za povrat 51,16 ha te za povrat 51,16 ha. Prijedlog Programa raspolaganja s popratnom dokumentacijom bio je na javnom uvidu na web stranici Općine Brckovljani u trajanju od 15 dana te u sjedištu Općine u razdoblju od 8. do 22. srpnja ove godine. Zainteresirane osobe mogle su dati prigovor na prijedlog Programa  o kojima odlučuje Općinsko vijeće, no u navedenom periodu nije zaprimljen niti jedan prigovor. Vijećnici su jednoglasno prihvatili prijedlog Programa koji se upućuje na donošenje županijskoj skupštini Zagrebačke županije te potom na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede. Po dobivenim suglasnostima raspisat će se javni natječaj za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta na rok od 25 godina, s mogućnošću produljenja za isto razdoblje.


Na sjednici je također razmatrano financijsko izvješće o izvršenju proračuna Općine Brckovljani tijekom prvih šest mjeseci po kojem je ostvareno 7.693.203 kune prihoda te rashoda 4.575.323 kune. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su ostvareni 105%, pojasnila je viša stručna suradnica za računovodstvo Mirjana Dokuš, te je ostvaren višak prihoda u iznosu od 2,5 milijuna kuna. Između ostalog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izgradnju reciklažnog dvorišta ostvareno je 170.000 kuna te iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za projekt dječjeg vrtića 55.000 kuna. Vezano uz projekt dječjeg vrtića načelnik Funtek pojašnjava kako od ministarstva nisu dobivena sva sredstva već se isplaćuju prema fazama realizacije projektne dokumentacije. Najveća stavka na rashodnoj strani je izvanredni odvoz kontejnera smeća koja je već sada gotovo probijena. Radi se o problemu akumulacije otpada kod postojećih kontejnera i to u vikendaškom području. Velike količine otpada nastaju po završetku vikenda, a koji Općina o svom trošku rješava dodatnim odvozom. Načelnik Funtek ističe kako je praktičnije da se otpad akumulira na reciklažnom dvorištu, a do tada planira se postavljanje kamera na sporna mjesta. Inače za izgradnju reciklažnog dvorišta utrošeno je 542.073 kune. Nadalje, na rashodnoj strani za izgradnju nogostupa (u Štakorovcu i 500 metara u Prikraju) potrošeno je 182.495 kuna te za asfaltiranje 216.541 kunu. Za sufinanciranje predškolskog odgoja i male škole u prvih šest mjeseci ove godine utrošeno je 585.597 kuna, za sufinanciranje cijene prijevoza studenata i srednjoškolaca 173.222 kune te za jednokratnu pomoć umirovljenicima 124.118 kuna, stoji u izvješću općinskom proračunu za ovogodišnje šestomjesečno razdoblje kojeg su vijećnici jednoglasno usvojili, kao polugodišnje izvješće općinskog načelnika za isto razdoblje.


Na sjednici je usvojen zaključak o dodjeli priznanja, novčanih nagrada i zahvalnica povodom obilježavanja Dana Općine Brckovljani, koji je planiran, kako je najavljeno na sjednici, drugog tjedna u rujnu. Do tog razdoblja planiran je dovršetak izgradnje reciklažnog dvorišta koje će tada biti svečano pušteno u pogon. Na prijedlog OŠ Stjepan Radić iz Božjakovine priznanja, kao i novčane nagrade bit će dodijeljena učenicima i njihovim profesorima mentorima koji su postigli zapažene rezultate na natjecanjima, kao i na Smotrama. Priznanja će se dodijeliti ŠRU Klen uz 20. godišnjicu rada, RK Polet povodom 50. godišnjice te KUD-u Seljačka sloga iz Lupoglava uz 85. godišnjicu. Na prijedlog vijećnika Željka Tašlera priznanja će se dodijeliti i darivateljima krvi sa 100 i više darivanja, a s područja općine.


Prema odluci Vijeća uvodi se naknada za korištenje javno-prometnih površina pod upravljanjem Općine Brckovljani vlasnicima pokretne prodavaonice koji nemaju prijavljeno sjedište obrta, društva na području općine, i to u iznosu od 500 kuna mjesečno.


S obzirom da koncesionar prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području općine MULL TRANS d.o.o. nije u cijelosti uspio ispuniti tehničko-tehnološke uvjete potrebne za naplatu odvoza otpada po spremniku i broju pražnjenja, Vijeća je usvojilo njihov zahtjev za prolongaciju roka za ispunjenje uvjeta najduže do 31. listopada ove godine. Do tada primjenjivat će se važeći cjenik naplate odvoza otpada. Vijećnici su također usvojili odluku o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara koje ne donose promjene osim u nazivima i terminima, te su vijećnici jednoglasno dali suglasnost VIOZŽ za dugoročno zaduživanje kod EU banke za obnovu i razvoj za financiranje projekta „Regionalni vodoopskrbni sustava Zagrebačke županije – Zagreb Istok“ kojim će biti obuhvaćeno i područje općine Brckovljani radi investiranja u rekonstrukciju stare vodovodne mreže.   I.G.O.Objavljeno: 1.8.2019.


shadow
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner