Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
foto

Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Brckovljani11.12.2018.


Općina Brckovljani 5. rujna 2018. sklopila je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta, referentnog broja K.K.06.3.1.03.0094, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 17 mjeseci s završetkom u ožujku 2020.


Ukupna vrijednost projekta je 2.072.358,75 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 1.922.065,00 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 1.633.755,25 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine.


Do sada, ugovori obuhvaćeni projektom izgradnje reciklažnog dvorišta, potpisan je Ugovor za pružanje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom, provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti te promidžbu i vidljivost projekta (potpisan u rujnu 2018.), dok je u tijeku provedba javnog nadmetanja za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta te usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu i projektantskog nadzora.


Planirani radovi izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta trajat će 5 mjeseci.


Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Brckovljani osigurati će se infrastruktura za sakupljanje odvojenih komponenti komunalnog otpada, što će, uz provođenje informativno-obrazovnih aktivnosti povećati stopu odvojeno prikupljenog komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedba projekta će posljedično utjecati na zaštitu okoliša (smanjenje količine otpada na odlagalištima, izbjegavanje odlaganja otpada u okoliš, smanjenje emisija stakleničkih plinova) te pridonijeti održivom sustavu gospodarenja otpadom.Objavljeno: 11.12.2018.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner