Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Obavijest o javnoj raspravi 26.6.2018.


Ovim putem obaviještavamo da je otvorena javna rasprava o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brckovljani   1. Javna rasprava trajat će 8 dana, od 26.6.2018. godine do 03.07.2018. godine.

  2. Javni uvid u elaborat "Prijedloga VI. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brckovljani" omogućit će se u vrijeme trajanja javne rasprave u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brckovljani u Dugom Selu, Josipa Zorića 1, svaki radni dan od 08.00 do 15.00 sati.

  3. U tijeku javne rasprave održati će se javno izlaganje „Prijedloga“ dana 03.07.2018. godine (utorak) od 11.00 do 13.00 sati  u vijećnici Grada Dugog Sela u Dugom Selu, Josipa Zorića 1.

  4. Način sudjelovanja sudionika na javnoj raspravi određen je u skladu sa člancima 100 i 101. Zakona o prostornom uređenju na slijedeći način:

  5. Prijedlozi i primjedbe mogu se davati na zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

  6. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se davati cijelo vrijeme tijekom trajanja javne rasprave zaključno do 03.07.2018. godine. Moraju biti napisani čitko, s adresom podnositelja, potpisani imenom i prezimenom, te u danom roku dostavljeni nositelju izrade, odnosno zaprimljeni u Jedinstveni upravni odjel Općine Brckovljani u Dugom Selu, Josipa Zorića 1. U protivnom se neće uzimati u obzir u pripremi  Izvješća o javnoj raspravi.

  7. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni    

  8. U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drugčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta. Mišljenja  prema kojemu određeni dio prijedloga prostornog plana nije u skladu sa zahtjevima javnopravnog tijela mora biti obrazloženo. U suprotnom nositelj izrade nije dužan takvo mišljenje razmatrati. Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje  u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

  9. Prijedlog izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brckovljani dostupan je na mrežnoj stranici Općine Brckovljani www.brckovljani.hr  i oglasnoj ploči.


 


 Objavljeno: 26.6.2018.


shadow
banner banner banner banner banner banner