Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani28.2.2018.


Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 26. veljače 7. redovnu sjednicu pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća Bože Graberca.


Prije početka sjednice, vijećnicima su se obratili predstavnici Elke odnosno tvrtke Koledovčina nekretnine d.o.o. predvođeni predsjednikom NO-a Miljenkom Hacekom. Podsjećamo, XI. aneks ugovora s Elkom od studenog nije potpisan, a vijećnici su se još na 5. sjednici složili oko uvjeta aneksa ugovora o kupoprodaji kada je  ponovljeno kako je interes Općine na prvom mjestu, a to je dolazak novih investitora i gospodarskih subjekata na njeno područje. I ovaj put se čulo kako Općina želi da Elka dođe, sagradi proizvodni pogon, no i da dalje traže garancije da će se to uistinu dogoditi kao i da postoje zakonski okviri po kojima se mora djelovati. Saga Elka traje od 2008. godine kada je potpisan predugovor o kupoprodaji za sva 23 ha za 36 mil.kuna. Ponovljeno je kako je njihova nužnost i interes započeti proizvodnju na novoj lokaciji odnosno u općinskoj zoni Brckovljana, ali je potrebna površina zemljišta zbog promjene tehnologije znatno manja od one prvotno planirane. Slijedi upućivanje zajedničkog dopisa DORH-u, a ako oni daju pozitivno mišljenje ići će se u nastavak potrebne procedure, rekao je načelnik Željko Funtek po pitanju Elke.


Jednoglasno je donijet plan davanja koncesija za 2018. te srednjoročni zbog usuglašavanja s godišnjim. Planirana je jedna koncesija, radi se o ukopu pokojnika. Rok na koji se daje je pet godina. Donijeta je odluka o osiguravanju sakupljanja i zbrinjavanja lešina životinja i ostalih nusproizvoda s javnih površina, a u skladu sa Zakonom o veterinarstvu. Također, donijeta je odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim te divljim životinjama. Napomenuto kako je nadzor nad uvjetima držanja životinja u ovlastima komunalnih redara, ovdje spada i čipiranje, provjeravati komunalni redari te podnositi izvještaj veterinarskoj inspekciji. Izražena je bojazan zbog načina provedbe ovih ovlasti kao i zaštite redara. Odlučeno je o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretnina u vlasništvu općine kojom se uređuje stjecanje, raspolaganje i upravljanje, prodaja, zakup zemljišta, zamjena, ostvarivane prava građenja i služnosti te ostvarivanje drugih prava na nekretninama. Odluku o prodaji nekretnina donosi načelnik odnosno Vijeće. Opskrbu električnom energijom za javnu rasvjetu za dvogodišnje razdoblje obavljat će HEP opskrba d.o.o. čija je ponuda od 490.680 kuna (bez PDV-a) bila najpovoljnija.


Vijećnici su primili na znanje odluku o III preraspodjeli sredstava unutar pozicija proračuna za 2017. Godinu. Raspoređen je iznos od 1.000 kuna i to 500 kuna na javnu rasvjetu te isto toliko na doprinos za zapošljavanje. Jednoglasno je donijeto izvršenje programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Izvršen je u iznosu od 6,1 milijun kuna, planirano je bilo 6,4 mil.kuna. Financiranje objekata izvršeno je temeljem subvencija općinskom trgovačkom društvu „Komunalno gospodarstvo Brckovljani“ u iznosu od oko 6 mil.kuna, dok je 100.000 kuna financirano direktno iz proračuna za kupnju zemljišta za proširenje groblja, izvijestila je voditeljica odjela za proračun, financije i knjiženje JUO-a Mirjana Dokuš. Dobiveno je 270.000 kuna za fekalnu odvodnju i 170.000 kuna za održavanje poljskih putova u vikend područjima. Za program održavanja bilo je planirano 1,9 mil.kuna, izvršen je u iznosu od 1,6 mil. kuna. Prihvaćena su izvršenja programa javnih potreba u socijalnoj skrbi – od planiranih milijun izvršeno je 673.729 kuna; sportu s 247.000 od planiranih 275.000; kulturi 253.500, a planirano je bilo 310.000.


Prihodi prošlogodišnjeg proračuna iznosili su 13.092,125 kuna, a rashodi 14.638.189 kuna. Tokom godine je ostvaren tekući manjak od 1.546.063 kuna, ali su imali financijski višak iz prethodnih godina koji je iznosio 2,184,667 kuna te je tako prebijen tekući manjak. Tako još imaju višak u iznosu 638.603 kune i koji je raspoloživ u narednom razdoblju. Kredit za kupnju zemlje iz 1998. Godine su prošle godine otplatili. Također, nisu korištena sredstva proračunskih zaliha ni davana nikakva jamstva, kreditna pisma te je stanje žiro računa iznosilo 867.513. Stanje obveza iznosilo je 57.881 kunu, a najvećim dijelom se donosi na sredstva za isplatu šteta od elementarnih nepogoda koja su im uplaćena krajem godine, a korisnicima su proslijeđena početkom ove, izdvojila je Dokuš iz godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017. godinu.


www.dugoselska-kronika.hrObjavljeno: 28.2.2018.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner