Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 6. sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani1.2.2018.


Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 31.siječnja svoju 6. redovnu sjednicu pod predsjedavanjem predsjednika Vijeća Bože Graberca.


Prodana dva zemljišta u vlasništvu Općine


Okončana su dva natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine objavljena 11. siječnja. Vijećnici su jednoglasno donijeli odluke o prihvatu najpovoljnijih ponuda te dali suglasnost načelniku za daljnje potrebno postupanje. Za dio k.č.br 3766/1 odnosno 15 000 m2 u zoni Gospodarske namjene -3 Božjakovina dana je jedna ponuda i to od 1.230.000 kuna, ponuditelj je uplatio jamčevinu od 25 posto. U GZ tako dolazi tvrtka koja će graditi proizvodno-prodajni objekt strojeva za obradu metala. Imaju preko 300 zaposlenih, bave se još edukacijom za upravljanje tim strojevima kao i programa koje strojevi koriste, rečeno je vijećnicima. Za nekretninu pašnjak Svetog Jakoba, površine 1017m2, prihvaćena je ponuda od 92.000 kuna te je također uplaćena jamčevina. Na toj površini, koja je unutar građevinske zone, gradit će se najvjerojatnije stambeni objekt. Za ostale katastarske čestice ponuđene u ovim natječajima nije bilo ponuda. Općina će uskoro raspisati još jedan za prodaju zemljišta u Prečecu, na sjednici je utvrđena početna cijena od 7 kuna po m2, prema procjeni sudskog vještaka.


 


Prihvaćena odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine


S jednim glasom protiv donijeta je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada na području Općine. Kako je pojasnio načelnik Željko Funtek, radi se o usklađenju sa zakonom odnosno Uredbom o gospodarenju kom. otpadom koju je donijela Vlada RH. Njome se donose rokovi koje JLS-ovi moraju poštivati kako bi se uveo novi sustav, glavni kriterij obračuna količine otpada je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika. Obavljeni su razgovori s koncesionarima o odnosu kako će se usluga odvijati, a u skladu sa zakonskom regulativom. U zakonu ne stoji kolika će biti cijena, ona se sastoji od sastoji se od paušalnog dijela i cijene za predanu količinu. Koncesionar traži da 90 posto otpada na paušal.  Načelnik smatra kako je Zakon više na strani koncesionara nego JLS-ova, općini je interes stanovnika važan. Koncesionari se još nisu očitovali oko cijena, unatoč požurnicama. Što se tiče kazni (korisnik ne predaje otpad dulje od 3 mjeseca, ne razdvaja vrste otpada na prikladan način), one ne idu JLS-u već davatelju usluge koji je dužan pregledavati spremnike. koncesionar je tražio da iznos ugovorne kazne bude  500 kuna, Općina se odlučila za 300 kuna. Logičnije bi bilo da kazne daje komunalni redar. Mobilno reciklažno dvorište jednom se u svaka tri mjeseca postavlja na javnim površinama u svim naseljima, dan je i popis 16 zelenih otoka koliko ih Općina ima. Davatelj usluge obvezan je ispuniti tehničko-tehnološke uvjete naplata odvoza otpada po volumenu do 31. listopada, stoji u odluci.


 


Ostale odluke


Većinom glasova donijet je Statut Općine Brckovljani, usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)  samoupravi, kojeg je Hrvatski sabor  donio 8. prosinca 2017.  godine. Vijećnica Ines Kovačević tražila je, kod prihvaćanja dnevnog reda, da se ta točka makne jer je, po njenim saznanjima, potrebno implementirati Savjet mladih. Zahtjev dan na glasanje nije prošao. Pravna služba Jedinstvenog upravnog odjela dala je obrazloženje da isti, po ovom zakonu, nije potrebno navoditi u Statutu. Za to se donosi poseban opći akt, ukoliko se osnuje može se ugraditi, rečeno je vijećnici koja smatra da je osnivanje Savjeta nužno. Inače se tumačenja kod izmjena dobivaju putem nadležnih tijela i svi doneseni akti idu na nadzor Državnoj upravi, dodatno je obrazloženo. Jednoglasno su donijete smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine za razdoblje od 2017. – 2020. godine kojima se utvrđuju prioriteti lokalne vlasti. Ugroze su poplave, potresi, požari, Općina se može osloniti na VZO čiji su članovi školovani i spremni za tu zadaću. U 2018. godini potrebno je imenovati povjerenika. Jednoglasno je donijeta odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u sazivu Općinskog vijeća, u proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 9.300 kuna. Stranci pripada 50 kuna po vijećniku dok za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola pripada i naknada u visini od 55 kuna. HSS ima 6 vijećnika i 3 vijećnice; HDZ 2 vijećnika i 1 vijećnicu; BM 365 dva vijećnika; SDP jednu vijećnicu. Željko Tašler imenovan je za člana Upravnog vijeća POU-a, primili su vijećnici na znanje. Krajem prosinca održan je sastanak, neke su teme otvorene u vezi te ustanove. Kako je kazao načelnik Funtek, ne želi se oslanjati na kuloarske priče. Općina kao osnivač podmiruje svoje obveze u skladu s ugovornim obvezama, a i suvlasnik je, s Dugim Selom i Rugvicom, nad imovinom, rekao je najavivši daljnje razgovore. Aneks ugovora s Elkom od studenog nije potpisan, informirao je dodavši kako postoji želja da Elka dođe, no postoje i zakonski okviri po kojima se mora djelovati.


                                                                                                                                                                               Izvor:    http://www.dugoselska-kronika.hrObjavljeno: 1.2.2018.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner