Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 35. sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani28.2.2017.


Vijećnici za projekt Veterinarskog fakulteta: Bivše vojno skladište u Prečecu kao centar edukacije za očuvanje autohtonih pasmina


Bivše vojno skladište u Prečecu trebalo bi postati dio projekta Veterinarskog fakulteta usmjerenog na edukaciju te na očuvanje autohtonih pasmina kao dio nacionalnog identiteta, a pozitivno mišljenje dali su vijećnici Općine Brckovljani. Ideja o novoj namjeni ovog devastiranog područja nije nova, razgovora u prijašnjem DUUDI-u je bilo, postojale su zapreke oko dodjele te nekretnine Vet. fakultetu i JLS-u, podsjetio je načelnik Željko Funtek dodavši kako se nada da su sada došla bolja vremena za rješavanje te situacije pri Ministarstvu državne imovine. Tadašnji projekt bio je usmjeren na divlje životinje, današnji na očuvanje autohtonih pasmina, pojasnio doc. dr. sc. Dean Konjević prodekan za znanost Vet. fakulteta, o projektu koji će se financirati iz dostupnih EU fondova. Područje ima 18 ha, dodatno bi uključivalo arboretum. Uz kompleks usmjeren na istraživanje te edukaciju studenata i drugih koje to zanima, jedna od stavki je način držanja tih pasmina (npr. turopoljska svinja kojoj prijeti izumiranje), uzgoja pa sve do obrade mesa, sve kako bi se unaprijedila proizvodnja. Osmišljen je kao projekt zelene gradnje, prijava ide na Integrirana teritorijalna ulaganja-urbana aglomeracija. Kasnije bi se išlo na dodatne natječaje, rekao je docent Konjević dodavši i kako je fakultetu potreban poligon za istraživanje. Projekt je održiv, pomogao bi u razvoju gospodarstva, rečeno je. Financijski se od Općine ništa ne traži i zainteresirana je da ta pustoš bude iskorištena na dobrobit zajednice,


kazao je načelnik. Također, vijećnici su na ovoj sjednici dali Općini suglasnost za provedbu ulaganja za izgradnju Društvenog centra Brckovljani u naselju Božjakovina. Pokreće se tako postupak za prijavu na natječaj iz Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja RH, ulaganja u projekte koji uključuju slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti stanovništva, a za ostvarivanje bespovratne potpore. Vrijednost ulaganja je 3,5 mil.kuna, veći dio sredstava za realizaciju osigurat će se iz EPFRR-a, iz općinskog proračuna 353.006 kuna. Odlučeno je o pokretanju postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine za što će se objaviti natječaj, kreće se i u prodaju nekretnine ili dijela nekretnine koja se nalazi u Ulici Matije Gupca.


Prihvaćeno izvješće o izvršenju prošlogodišnjeg proračuna, programi gradnje te održavanja kom. infrastrukture


Vijećnici su jednoglasno prihvatili polugodišnje izvješće o radu načelnika. Također, prihvaćen je izvještaj o izvršenju proračuna za 2016. godinu. Po računu prihoda i rashoda, prihodi su iznosili 12,4 milijuna kuna, prihodi od nefinancijske imovine 143.859 kuna. Rashodi 15,2 milijuna, rashodi od nefinancijske imovine 78.407 kuna. Višak prihoda prethodnih godina je 4,9 mil.kuna koji umanjen za 2,7 milijuna kuna daje ukupan višak raspoloživ u narednom razdoblju od oko 2,1 milijun kuna. Većinom se radi o sredstvima iz komunalnog doprinosa namijenjenog gradnji infrastrukture i javnih površina poput nogostupa. Kod nogostupa koji se grade uz županijske ceste (Stančić, Greda, Štakorovec, Gračec i prema Lupoglavu) napomenuto je kako je Županijska uprava za ceste prošle godine digla kredit koji je prema postotku raspoređen JLS-ovima za asfaltiranje županijskih cesta. Nastavak bi trebao biti na proljeće, pa treba krenuti s nogostupom u Lupoglavu, Gredi i nastavak u Gračecu. Međutim, još uvijek vrijedi zimsko razdoblje pa se ne može dobiti suglasnost za početak radova. Napravljen je i projekt za privremeno usmjeravanje prometa troška 20.000, i iako je napravljen kako treba, stigao je odgovor da taj ne vrijedi što je sramotno, rekao je Funtek.


Na sastanku s predstavnicima ŽUC-a vezanim za izlijetanje automobila u Lupoglavu (kod škole) rečeno je da Općina mora napraviti prometni projekt, utrošit će se 7.000 kuna. Taj problem istaknut je prethodnim sjednicama kada se spominjala upitna kvaliteta odnosno prevelika zaglađenost asfalta na toj prometnici kao uzrok. Pored toga radi se i projekt za autobusnu stanicu u Stančiću za veću sigurnost djece u prometu makar tamo već postoji stanica što će koštati dodatnih 5.000 kuna. Nekih asfaltiranja neće vjerojatno biti na proljeće jer ŽUC nema sredstava, no to je problem i drugim JLS-ovima.


Spomenuta je legalizacija vatrogasnih domova za što je bilo planirano 200.000 kuna. Riješeni su Hrebinec, Prečec, Štakorovec, Brckovljani, Kusanovec dok je Lupoglav u postupku. Uštedjelo se na stavci hvatanje pasa lutalica gdje je bilo planirano 150.000 kuna, utrošeno je 85.846 kuna. Za izgradnju kanalizacije ostvareno je oko milijun kuna, odnosi se na odvojke i određeni dio priključaka u naseljima. Prodaja nekretnina, prvenstveno u Gospodarskoj zoni je podbacila, u narednom razdoblju pokušat će se to što više realizirati u slučaju mogućeg spajanja JLS-ova, izdvojio je, između ostalog, Funtek.


Od razvojnih projekata, osim na natječaj za zgradu općine odnosno zgradu društvene namjene, Općina će prijaviti projekt mrtvačnice. Projekt dječjeg vrtića isto unatoč tome što ne postoji potreba i sva su djeca zbrinuta. Što se tiče natječaja za nerazvrstanih ceste, ima najava od Min. poljoprivrede kako će se pod jednim projektom moći prijaviti više cesta. Podbacila je koncesija jer Božjakovina d.d. nije uplatila svoj dio, a nisu plaćeni ni zakupi za što su pokrenute ovrhe, informirao je Funtek. Prihodi su to Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture koji je izvršen je u prošloj godini u iznosu od 5.063.913 kuna dok je program održavanja izvršen u iznosu od 1.589.246 kuna. Frezanim asfaltom presvučene su ceste u vinogorskom dijelu što je dio stavke asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Za izgradnju groblja u Brckovljanima i Lupoglavu iznos je 699.997 kuna. Na lupoglavskom je izgrađena glavna prilazna staza, priprema se staza koja dijeli stari i novi dio groblja na kojem je napravljeno 20 okvira. Komunalno gospodarstvo Brckovljani izvršilo je prošlogodišnji financijski plan u iznosu od 5,4 milijuna kuna. Prihvaćena su izvršenja javnih potreba za 2016. godinu: u kulturi za koju je izdvojeno 337.269 kuna; socijalnoj skrbi 761.139 kuna; sportu 234.000. Na znanje je primljeno izvješće o radu Mull-transa d.o.o., koji prikuplja, prevozi i zbrinjava miješani komunalni otpad. Donijeta je odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka. HSS-u 2.430 kuna (7 vijećnika i 1 vijećnica), HDZ-u 1.260 kuna (2 vijećnika i 2 vijećnice) te po 300 kuna SDP-u, HSU-u i Hrvatskim laburistima koji imaju po jednog vijećnika.


Izabrani izvođači poslova za 2017. godinu


Vijeće je donijelo više odluka o odabiru ponuditelja za poslove na području općine za ovu godinu. Za održavanje javne rasvjete odabran je Elektromonterski obrt „Levant“ čija je ponuda 119.940 kuna bez PDV-a. Groblja će uređivati „Husarić“ za iznos od 39.730 kuna (bez PDV-a), a isti je odabran i za ručno košenje trave za što je iznos 8.000 kuna. „Toljan trans“ održavat će: nerazvrstane ceste za 270.240 kuna (bez PDV-a); poljske puteve za 143.310 kuna (bez PDV-a); puteve u vikend području za 120.550 kuna (bez PDV-a); zelene površine (malčiranje) za 27.000 kuna (bez PDV-a). Za postavu prometnih znakova i tabli upozorenja odabrana je ponuda od 23.200 kuna (bez PDV-a) „Prefer usluge“. Za živice i zaraštene površine brinut će „Binđo“ čija je ponuda od 38.700 kuna (bez PDV-a) izabrana kao najpovoljnija dok je za održavanje thuya izabran OPG Cvrk Brlek na iznos od 50.381 kuna (nije u sustavu PDV-a). Napomenuto je kako bi bilo dobro obići pojedine prometnice i sanirati ih, primjerice Matiji Gupca i Zagrebačkoj. Kako je rečeno, prije lokalnih izbora planirana su još dva vijeća od čega jedno po potrebi.


 Objavljeno: 28.2.2017.


shadow
banner banner banner banner banner banner