Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Plan izgradnje komunalne infrastrukture ostvaruje se sukladno mogućnostima - IZGRAĐENI VEĆI KAPITALNI OBJEKTI21.12.2000.


U općini Brckovljani zadovoljni su izgradnjom vodovodne i plinovodne mreže koja se proteže u duljini dvadesetak kilometara. Time je preko osamdeset posto općinskoga područja pokriveno vodoopskrbom i plinoopskrbom. To je dobar pokazatelj realizacije ranije utvrđenog plana izgradnje komunalne infrastrukture, koji se unatoč poteškoćama i financijskoj krizi - ipak ostvaruje. Predstoji izgradnja magistralnog vodovoda Prečec - Tedrovec (od ekonomskog dvorišta u Prečecu). Radovi će započeti za koji dan prema izmijenjenom projektu radi zahtjeva za ugradnjom cijevi većega profila koje će osigurati kvalitetniju opskrbu vodom. Završen je i javni natječaj za izgradnju plinske i vodovodne mreže u ulicama naselja Štakorovec i Stančić (Slavonska ulica, Borik, Vinogorska ulica). Čeka se odobrenje nadležnog ministarstva o pravovaljanosti natječaja i odabira izvoditelja, nakon čega slijedi sklapanje ugovora i početak radova. Poglavarstvo općine Brckovljani sukladno najavama svojom je odlukom smanjilo iznose kojima građani sufinanciraju izgradnju vodovodne i plinske mreže u prosjeku za 14 posto. Obroci otplate biti će manji za građane, a troškovi izgradnje podmiriti će se iz općinskog proračuna. Izgradnjom mreže, što je ostvareno u relativno kratkom razdoblju, općina Brckovljani potpuno će biti opskrbljena vodom i plinom, ističe općinski načelnik Funtek, dodajući kako je to rijetkost među malim općinama u županiji, pa i cijeloj Hrvatskoj. Asfaltiranje cesta Spomenuti plan izgradnje infrastrukture za područje općine Brckovljani predviđa i asfaltiranje cesta, te izgradnju kanalizacije. Odlukom Poglavarstva raspisan je javni natječaj za asfaltiranje ulica za područje cijele općine. Također je raspisan natječaj za odvodnju otpadnih voda za naselja Brckovljani, Božjakovina, Gornje Dvorišće, dio Gračeca, Prikraja i Stančića. Za ova naselja izrađen je projekt izgradnje kanalizacije, te u sklopu toga izraditi će se projekti za izgradnju nogostupa u spomenutim naseljima. Izgradnja kanalizacije i nogostupa u ovom dijelu općine prva je etapa koja bi se trebala ostvariti tijekom naredne dvije godine. Ovi projekti financirali bi se od prihoda ostvarenih prodajom zemljišta. Dio kanalizacijske mreže izgraditi će se uz sufinanciranje Hrvatskih voda, o čemu su već sklopljeni ugovori. Hrvatske vode napravile su studiju odvodnje otpadnih voda za područje cijele općine Brckovljani. Uskoro donošenje prostornog plana Nakon sedam mjeseci čekanja Ministarstvo poljoprivrede dalo je suglasnost na prijedlog prostornog plana općine Brckovljani. Potrebna je još suglasnost Ministarstva kulture i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, nakon čega slijedi donošenje plana. "Do tada očekujemo da će porasti vrijednost zemljišta koje općina kani ponuditi za razvoj gospodarske zone" ističu u općini dodajući kako te prihode očekuju u visini 20 milijuna njemačkih maraka, a tim će novcem financirati asfaltiranje ulica, izgradnju kanalizacijske mreže, izgradnju upravnog središta općine, te druge potrebe. (Nada Kozić)


Objavljeno: 21.12.2000.


shadow
banner banner banner banner banner banner