Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 22. redovna sjednica Vijeća Općine Brckovljani: U PRVIH ŠEST MJESECI PRIHODOVANO 5,8 MIL. KUNA9.10.2015.


Prihodi općine Brckovljani u prvih šest mjeseci tekuće godine iznose 5,8 milijuna kuna dok su rashodi poslovanja 4,1 milijuna kuna – stoji u izvještaju o izvršenju proračuna koji je jednoglasno prihvaćen na sjednici održanoj 14.rujna. Redovnu sjednicu, 22. po redu, vodio je predsjednik Vijeća Božo Graberec. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su 171.375 kuna, rashodi od nefinancijske imovine 56.550 kuna, a razlika je 1,7 milijuna kuna što s viškom prihoda iz prethodne godine od 3,4 milijuna čini 5,1 milijuna kuna ukupnog viška raspoloživog u narednom razdoblju.


Redovni prihodi su ostvareni oko 50 posto s time da neki prihodi sjednu u drugom polugodištu, a to su pretežito sufinanciranja od strane Ministarstva i Županije, pojasnio je načelnik Željko Funtek. Upitni su planirani prihodi od prodaje nekretnina, početne cijene baziraju se na podacima iz porezne uprave dok je na tržištu stanje drugačije. Stalno otvaraju natječaje na koje se nitko ne javlja jer u okolici ima jeftinijeg zemljišta. Stvarna cijena je ona koja se može postići na tržištu, a gospodarska situacija je takva da prodaje neće biti ni u dogledno vrijeme. Rashodi su na bazi plana, ovisno o realizaciji pristiglih obveza, a zakonski rok za plaćanje je 60 dana. Što se ostalih prihoda i rashoda tiče, izdvojio je komunalni doprinos i naknadu - zahvaljujući legalizaciji, ljudi koriste popuste 25 posto za komunalnu naknadu te 20 posto doprinos. Od obje je ostvareno ukupno 1,7 milijuna kuna. Prihodi su ih mučili s obzirom da su JLS-ovima smanjeni prihodi od poreza na dohodak, no kako su bili realni s prihodima i prijašnjih godina u općinskom proračunu nije došlo do bitnih odstupanja. Izvješće o radu načelnika za polugodišnje razdoblje također je jednoglasno prihvaćeno. Kako je kazao načelnik Funtek, bitno je da službe funkcioniraju, da načelnik vodi brigu o svemu tome i da onome, što je u njegovoj domeni, daje potporu. 


Na dnevnom redu opet je bio DIMORAD d.o.o., a vijećnici su jednoglasno podržali jednostrani otkaz ugovora o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih radova zbog neizvršavanja ugovornih obaveza od strane tog koncesionara, zbog ne obavljanja dimnjačarskih poslova te ne plaćanja ugovorene koncesije, a zbog opravdane potrebe Općine za novim i kvalitetnijim koncesionarom. Kako je rečeno, nakon dvije godine neplaćanja koncesije stekao se uvjet za ovaj potez. Otkazni rok traje tri mjeseca, teče od 1.listopada, a DIMORAD je dužan za to vrijeme obavljati dimnjačarske poslove. 


Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, odluke o komunalnim djelatnostima na temelju pisanog ugovora u Općini Brckovljani donijeta je odluka o odabiru ponuditelja za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta. Izabran je TOLJAN trans, a cijena je 139.156 kuna s PDV-om. 


Vijećnici su raspravljali i o zgradi stare škole u Brckovljanima koja je odnedavno u općinskom vlasništvu. Zgrada je u derutnom stanju i zahtjeva adaptaciju, a pitanje je kako namaći sredstva i za obnovu i za projektnu dokumentaciju ukoliko će se tražiti sufinanciranje. S obzirom da je kulturno dobro, ona je pod zaštitom Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela. Osim toga, u njoj stanuju ljudi, korisnici CZSS-a koji imaju status zaštićenih najmoprimaca. No, kako se čulo, pričuva se ne plaća, o zgradi ne brinu ni stanari koji traže prava, a ne izvršavaju obveze. Općina je obnovila krovište, a za veća ulaganja potrebna su i znatno veća sredstva. Ideja za njenu namjenu ima, a jedna od njih je da tamo bude smještena i općinska uprava. 


Bilo je riječi i o uređenju zapuštenog parka u Božjakovini te o odlaganju smeća na zelenim otocima koji postaju deponiji. Slučaj je to i u Stančiću, a razmislit će se o rješenju. Postoji raspored odvoza smeća, a na kulturu građana teško se može utjecati. Problem je što smeće dovoze i iz drugih područja, čulo se po to pitanju. 


Donijeta je odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina i mjere zaštite od požara. 


Vijećnicima je prezentiran Dodatak I sporazumu o provedbi projekta rekonstrukcije i gradnje sustava javne rasvjete o čemu će biti više riječi na jednoj od sljedećih sjednica.


A.M.Š.Objavljeno: 9.10.2015.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner