Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana 24. redovna sjednica Vijeća općine Brckovljani - PRORAČUN ZA 2016. GODINU 24,8 MIL. KUNA26.1.2015.


Vijeće Općine Brckovljani održalo je 10. prosinca 24.redovnu sjednicu. Njome je predsjedavao predsjednik Vijeća Božo Graberec, a nazočio je i načelnik Željko Funtek. Vijećnici su jednoglasno donijeli proračun za 2016. godinu težak 24,8 milijuna kuna.


U iznosu od 6,4 milijuna kuna planirani su prihodi od poreza, priljev kapitalne pomoći 500.000 kuna, komunalnog doprinosa i naknade 3,8 mil.kuna dok se od legalizacije objekata planira 350.000 kuna, izdvojene su stavke.


Rashodi su usmjereni na projekte komunalne infrastrukture. Tako na program gradnje objekata i uređaja u 2016., koji je također prihvaćen, otpada 8,3 milijuna kuna. Najveći dio sredstava, 5,8 mil.kuna, odnosi se na izgradnju pješačkih staza te na asfaltiranje nerazvrstanih cesta, Planirano je i proširenje groblja u Brckovljanima i Lupoglavu, iznos je pola milijuna kuna. Nastavlja se i s gradnjom kanalizacije na području općine, skupa s pripremama za priključke izdvojit će se 2,6 mil.kuna. Donošenju proračuna za novo razdoblje prethodilo je donošenje I izmjena i dopuna proračuna za 2015. godinu kojim su planirani ukupni prihodi i primici od 15.840.000 kuna, rashodi 15.830.000 kuna, a neraspoređeni rashodi i izdaci u iznosu od 10.000 kuna.


Također, donijete su izmjene i dopune programa gradnje za 2015. godinu, iznose 2,5 milijuna kuna. Prihvaćene su i II. izmjene i dopune održavanja komunalne infrastrukture za tekuću godinu, iznos od 2,1 milijun kuna smanjen je za 105.000 kuna. Za program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini planirano je 2,3 milijuna kuna. Za održavanje nerazvrstanih cesta sredstva iznose 760.000 kuna dok će se za odvodnju atmosferskih voda izdvojiti 170.000 kuna, navedeno je u programu. Na dnevnom redu bili su i financijski planovi za 2016. godinu općinskih komunalnih društava. Prihvaćen je financijski plan Komunalca d.o.o., planiran je u iznosu od 13,7 milijuna kuna, a vezan je za Plan gradnje vodnih građevina. Plan Komunalnog gospodarstva Brckovljani d.o.o. iznosi 8,5 milijuna kuna. U sljedećoj godini planirana su sredstva, uz već spomenute asfaltiranje i proširenje groblja, za autobusne kućice 10.000 kuna, prometnice 650.000 kuna te reciklažno dvorište 500.000 kuna.


Za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godini izdvojit će se oko milijun kuna; u kulturi 360.000 kuna; sportu 235.000 kuna, odlučili su jednoglasno brckovečki vijećnici. Između ostalog, donijeli su odluku o zakupu poslovnih prostora i korištenju ostalih prostora te donijeli odluku o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu. Uz oba općinska komunalna društva, to su DUKOM d.o.o., DUKOM plin d.o.o. te POU Dugo Selo. Ponovit će se natječaj za dodjelu koncesije za dimnjačarske usluge na općinskom području s obzirom da se na netom završenom nitko nije javio. Također, raspisat će se i novi natječaj za zakup poslovnog prostora u Lupoglavu.


Najavljena je podjela božićnica umirovljenicima u iznosu od 150 kuna te naknada za novorođenčad u iznosu od 1.000 kuna. Dijelit će se 15., 16., i 17. prosinca. Na kraju zadnje ovogodišnje sjednice, predsjednik Vijeća zahvalio je kolegama na uspješnom radu u ovoj godini te zaželio sretne božićne i novogodišnje blagdane.


A.M.Š.Objavljeno: 26.1.2015.


shadow
banner banner banner banner banner banner