Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Općinsko vijeće Općine Brckovljani donijelo proračun za 2014.g. - U PLANU IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA4.2.2014.


Općina Brckovljani u sljedećoj godini, prema proračunu donijetom na 7. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brckovljani, raspolagat će s planiranih 13,8 milijuna kuna prihoda. Od toga najveći dio, 6,1 milijun kuna, planiran je od poreza i prireza, te 6,1 milijun kuna prihoda od prodaje nefinancijske imovine, dok je od komunalnog doprinosa planirano 2,1 milijun kuna te od komunalne naknade 1,2 milijun kuna. Načelnik Željko Funtek istaknuo je kako je za sljedeću godinu smanjena stavka prihoda od prodaje nefinancijske imovine, posebice zemljišta u vlasništvu Općine koja se s 9 milijuna kuna u 2013. godini, smanjila na planiranih 6 milijuna kuna u 2014. godini. Predviđa određene probleme kod prihoda od koncesija, prije svega koncesije na dimnjačara, zbog čega će se ponovo raspisati (pod drugi put) natječaj, a između ostalog, najavljuje u sljedećoj godini kapitalni projekt izgradnje i uređenja reciklažnog dvorišta (500.000 kuna). U sljedećoj godini programu gradnje komunalne infrastrukture raspolagat će s ukupno 8,8 milijuna kuna, a za održavanje komunalne infrastrukture planirano je 1,9 milijun kuna. Programom javnih potreba u kulturi s ukupno 341.000 kuna sufinancirat će se uz POU Dugo Selo, Gradsku knjižnicu Dugo Selo još sedam udruga koji okupljaju članove s područja općine Brckovljani. Za sportske udruge i klubove, njih osam, osigurano je 212.000 kuna, dok je programom javnih potreba u socijalnoj skrbi osigurano 1,1 milijun kuna (dar novorođenom djetetu, pomoć djeci poginulih branitelja, jednokratna pomoć umirovljenicima, itd.).


Vijećnici su jednoglasno, također, donijeli financijski plan komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. za sljedeću godinu koji iznosi 24,5 milijuna kuna. Od toga 9,6 milijuna kuna planirano je prihoda iz općinskog proračuna, te od Hrvatskih voda 15 milijuna kuna.


Na sjednici je donijet i Plan razvojnih programa općine Brckovljani za 2014. godinu po kojem će za kapitalne projekte u prometnoj infrastrukturi, gospodarstvu te na području zaštite i očuvanja okoliša biti utrošeno gotovo 9 milijuna kuna.


Prema rebalansu proračuna za 2013. godinu, od planiranih 15,8 milijuna kuna, prihodi su smanjeni na 12,7 milijuna kuna. Najveći podbačaj zabilježen je u dijelu prihoda od prodaje nekretnina na području općine koji je s 9 milijuna smanjen na 8,4 milijuna kuna. A s obzirom na trend stagnacije na području izgradnje, na stavci komunalnog doprinosa i komunalnih naknada također je evidentiran pad s 5 milijuna na 3,6 milijuna kuna. S druge strane rashodi ostali na nivou planiranog te nema odstupanja. Na kraju načelnik Funtek ističe kako je dug komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. saniran, pri čemu je „preostalo još podmirenje 800.000 kuna od čega je jedan dio neće biti podmiren dok ne protekne garantni rok od dvije godine“. Navodi nadalje kako je objekt pročistača otpadnih voda izgrađen, no njegovo preuzimanje je prolongirano do proljeća kada će se moći utvrditi njegove realne radne mogućnosti, poručuje načelnik. Dodaje još kako će subvencija preko Hrvatskih voda sigurno ići u sljedećoj godini, no od 2015. godine svi programi i projekti koje su financirale Hrvatske vode se gase, odnosno financiranje će oda tada isključivo ići preko EU fondova. Uz rebalans proračuna za ovu godinu donijete su izmjene i dopune programa gradnje komunalne koji je s 11,8 milijuna kuna smanjen na 4 i pol milijuna kuna, dok je program održavanja komunalne infrastrukture smanjen s 1,8 na 1,7 milijun kuna.


Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi obveznici će moći komunalnu naknadu plaćati u tri jednaka četveromjesečna obroka za kalendarsku godinu - i to: za prvi obrok (I-IV) s valutom plaćanja 25. ožujka, drugi obrok (V-VIII) s valutom plaćanja 25. lipnja i treći obrok (IX-XII) s valutom plaćanja 20. studenoga tekuće godine. Vijećnici usvojili također analizu sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu, te izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS Zagrebačke županije kao i nacrt izvješća o stanju u prostoru 2009.-2013. godine.


Iva GRGIĆ OZIMEC Objavljeno: 4.2.2014.


shadow
banner banner banner banner banner banner