Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Vijeće Općine Brckovljani - PODRUČJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE TREBA BITI SAMOSTALNO USLUŽNO PODRUČJE ISPORUČITELJA VODNE USLUGE5.3.2014.


Vijećnici Općine Brckovljani podržavaju stav Zagrebačke županije u oštrom protivljenju Nacrtu prijedloga Uredbe o uspostavi uslužnih područja. Naime, sukladno nacrtu, područje Zagrebačke županije ne predstavlja jedno uslužno područje isporučitelja vodne usluge, a njime bi gotovo svi vodoopskrbni sustavi koji se nalaze na području Zagrebačke županije trebali potpasti pod upravljanje Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga. Konačni nacrt prijedloga Uredbe, predložen od nadležnog Povjerenstva i objavljen u petak 14. veljače ove godine na službenim web stranicama Ministarstva poljoprivrede, bitno se razlikuje od onoga koji je prezentiran 19. prosinca 2013. godine u prostorijama Hrvatskih voda. Tada je dogovoreno kako će uslužnih područja na području države biti isto koliko i županija, tako je područje Zagrebačke županije jedno posebno uslužno područje, osim grada Samobora, Svete Nedelje te općine Stupnik koji spadaju pod uslužno područje Zagreba, te općine Jakovlje, koja spada pod uslužno područje Krapinsko-zagorske županije. Zagrebačka županija, zajedno s gradovima i općinama koji su uključeni i suglasni s prvotnim dogovorom, smatraju da ukoliko Vlada Republike Hrvatske prihvati Uredbu kojom će područje Zagrebačke županije potpasti pod upravljanje Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga, cijene će vode za stanovnike Zagrebačke županije višestruko poskupjeti. O istoj temi bit će riječi na izvanrednoj sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije u ponedjeljka, 24. veljače, na kojoj će donijeti zaključci o Nacrtu prijedloga Uredbe o uslužnim područjima te zaključak o potpisivanju pisma namjere o suradnji na provedbi projekta Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije - Zagreb istok. Načelnik Funtek smatra kako je potrebno spriječiti monopol koji bi se mogao ostvariti ukoliko uslužno područje isporučitelja vodne usluge Zagrebačke županije pripoji Zagrebačkom holdingu. 


Vijećnici OV Općine Brckovljani također su donijeli odluku o pokretanju ciljane izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. Naime, kako pojašnjava načelnik Funtek, potrebno je u što kraćem roku pozicionirati reciklažno dvorište na području općine, kako bi se Prostorni plan usuglasio s planom višeg reda, PP Zagrebačke županije. U međuvremenu, dodaje, u izradi je od prošle godine Plan gospodarenja otpadom za područje općine, koji će također biti usuglašen sa županijskim, te će time biti ispunjeni svi zakonski uvjeti za ostvarivanje subvencija Fonda za zaštitu okoliša a za izgradnju reciklažnog dvorišta. Lokacija se planira kod pročistača u gospodarskoj zoni u Božjakovini. Subvencija iznosi 80 posto od ukupne vrijednosti reciklažnog dvorišta, a procjenjuje se na oko 500.000 kuna. 


Na sjednici je također donijeta odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (odvodnja atmosferskih voda, održavanje javne rasvjete, održavanje groblja i Brckovljanima te u Lupoglavu, održavanje nerazvrstanih cesta unutar građevinskog područja, održavanje poljskih putova, održavanje putova u vikend području te zimsko održavanje nerazvrstanih cesta i putova u vikend području). A donijeta i odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije (sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama, obavljanje prijevoza i ukopa pokojnika te obavljanje dimnjačarskih poslova). Usvojeni su planovi davanja koncesija za 2014. godinu te srednjoročni plan davanja koncesija za razdoblje 2014.-2016. - a obuhvaća koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova te koncesiju za obavljanje poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crpnih jama. 


Vijećnici su donijeli i zaključak o daljnjem sufinanciranju rada dviju medicinskih sestara u službi hitne medicine u dugoselskoj ispostavi Županijskog doma zdravlja. Sufinanciranje u je definirano u omjeru 25 posto Općina Brckovljani i Općina Rugvica, svaka, te 50 posto Grad Dugo Selo. Općina Brckovljani za ovu namjenu izdvojit će 62.389 kuna godišnje, odnosno 5.199 mjesečno. 
Za političke stranke zastupljene u trenutnom sazivu Općinskog vijeća iz općinskog proračuna izdvojit će se 9.720 kuna za HSS (7 vijećnika i 1 vijećnica), 4.800 kuna za HDZ (4 vijećnika), te po 1.200 kuna za SDP, HSU i Hrvatski laburisti koji imaju po jednog vijećnika.


I.G.O.Objavljeno: 5.3.2014.


shadow
banner banner banner banner banner banner