Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

10. sjednica vijeća općine Brckovljani - ODLUKOM O KOMUNALNOM DOPRINOSU OLAKŠANO PLAĆANJE TE OBAVEZE23.5.2014.


Kako bi olakšali strankama plaćanje komunalnog doprinosa, odnosno onima koji žele tu obvezu odmah platiti, vijećnici Općine Brckovljani usuglasili su se o Odluci o komunalnom doprinosu. Odluka je donijeta na 10. redovnoj sjednici održanoj 5.svibnja pod predsjedavanjem Bože Graberca, a u njoj je rečeno kako ga obveznik može platiti odjednom ili najviše do 11 rata tako da se u prvoj rati uplati 20 posto izračuna, a preostalih 80 posto uplatit će se kroz 10 mjesečnih rata koje utvrđuje UO uz načelnikovu suglasnost. Sto se tiče nezakonito izgrađenih zgrada, rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa odobrava se odgoda njegova plaćanja, odnosno odgoda početka njegova plaćanja u slučaju obročne naplate za godinu dana od izvrsnosti rješenja ako to zatraži vlasnik zgrade. Ukoliko se zatraži takvo plaćanje, odobrava se otplata na 3 rate, a iznos rate ne može biti manji od 1.000 kuna. Također, na zahtjev stranke po izvrsnosti rješenja može se odobriti otplata ove obveze kod legalizacije nezakonito izgrađenih nekretnina do 15 rata, s tim da se prva rata uplati u roku od osam dana od izvrsnosti rješenja, pojasnio je načelnik Željko Funtek. Donijeta je Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine koji je prošao sve institucije te dobio pozitivno mišljenje Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije. Jedan od razloga izmjena je gradnja potrebnog reciklažnog dvorišta koje će se graditi u GZ Božjakovina pored pročistača. Odlučeno je o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu, a to su trgovačka društva Komunalac, DUKOM i DUKOM plin te ustanova POU Dugo Selo. Vijećnici su odlučili o preraspodjeli sredstava unutar pozicija ovogodišnjeg proračuna - s pozicije plaće djelatnika iznos od 20.000 kuna raspoređuje se za veterinarske usluge hvatanja pasa i odvoz lešina. Prošle godine dogovoreno je s Veterinarskom stanicom paušalno plaćanje, no zbog većeg obima posla o. g. izdvojit će se oko 100.000 kuna za tu namjenu. Načelnik Funtek spomenuo je i dodatni trošak nadzora Zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 10.000 kuna, a o čemu će Općina odlučiti kada dobije njihovo pismeno očitovanje.


Neriješena pitanja oko okrupnjavanja distributivnih područja - Donijeta Odluka o obavljanju vodnih usluga na području Općine


Jednoglasno je donijeta i odluka o obavljanju vodnih usluga na općinskom području. Djelatnosti su javna odvodnja i javna vodoopskrba, a obavljat će ih Komunalac. Kako je pojasnio načelnik Funtek, svrha je zaštititi vodne građevine koje je Komunalac kao investitor gradio i rekonstruirao, a koje bi mogle, postati vlasništvo budućeg distributera. Podsjetio je i kako je zatražena licenca za ove djelatnosti te iznio mišljenje kako će ovakvim načinom okrupnjavanja distributivnih područja JLS imati veliku štetu. Po sadašnjim pokazateljima i stavu Vlade RH, otpada varijanta županijskog vodovoda koju su prvo podržali svi, a onda je istupila Velika Gorica koja želi biti samostalna. Ukoliko dođe do potpadanja pod zagrebački ViO, odnosno Holding, taj će distributer dobiti, i sva vodocrpilišta na tom području. Ako i kada nestane vode, ostat će zemljište koje će pripasti Holdingu, kazao je Funtek dodajući kako se oko toga vodi puno polemike. Mnogo je neriješenih pitanja i nedoumica, ovom općinskom odlukom pokušat će se postati vlasnikom tih građevina, kako bi se jasno znalo što se unosi i u kojem postotku od vlasništva u tu novu distributersku tvrtku. Odlučeno je i o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora. To su održavanje javne rasvjete, održavanje groblja u Brckovljanima i Lupoglavu, nerazvrstanih cesta unutar građevinskih područja, poljskih putova, putova u vikend području, njihovo zimsko održavanje, postavljanje prometnih znakova, sanacija divljih deponija, održavanje javnih površina. Za sve je potrebno skupiti ponude, o najpovoljnijima zaključuje Povjerenstvo koje ih upućuje načelniku, a Vijeće donosi odluku o odabiru.


I ovdje se kompliciraju stvari, postoje tri različita tumačenja, pitanje je što kada nešto treba hitno riješiti poput uklanjanja divljeg deponija - postupak se odužuje, napomenuo je Funtek.


Službeno otvorenje pročistača za Dan Općine


Prihvaćeno je izvješće o radu POU Dugo Selo, a donijeti su i Planovi zaštite i spašavanja te civilne zaštite. Bilo je govora i o ELKI koja oporavlja svoje poslovanje, a postoje naznake da bi svoje postrojenje mogla preseliti u Brckovljane. Uređuje se okoliš oko pročistača, službeno otvorenje planirano je za Dan Općine. Početkom kolovoza očekuju se prva priključenja tamo gdje mreža postoji, a u roku od godinu dana oko 80 posto stanovništva imat će priključak.


AMŠObjavljeno: 23.5.2014.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner