Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Sa sjednice Općinskog vijeća Općine Brckovljani - POKRENUT POSTUPAK ISPITIVANJA USTAVNOSTI ČLANKA 146. NOVOG ZAKONA O VODAMA2.10.2013.


Prema izvješću o polugodišnjem obračunu proračuna Općine Brckovljani, prezentiranom na drugoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 24. srpnja, utvrđeno je kako je ostvareno 28,32 posto od planiranih ukupnih prihoda za 2013. godinu, odnosno 4,4 milijuna od ukupno 15,7 milijuna kuna. Kako je rečeno na sjednici prihodi od poreza i prireza nisu realizirani u skladu s očekivanjima – od planiranih 7, 4 milijuna kuna, ostvareno je 2,9 milijuna kuna. Pored toga nije došlo do očekivane realizacije prodaje nekretnine u vlasništvu Općine za koju se očekivao priljev od 9 milijuna kuna prihoda. Najvjerojatnije isti prihod teško da će se realizirati do kraja godine, smatra načelnik Općine Željko Funtek, iako postoji interes, krajnji rezultat izostaje. Došlo je i do podbačaja komunalnih doprinosa koje je Općina počela obračunavati zadnjih mjesec dana zbog prezauzetosti Ureda za graditeljstvo, pojašnjava. „Kapitalne pomoći dolaze u drugom polugodištu tako da se tek ovih dana realizirala pomoć iz Zagrebačke županije, a uskoro se očekuje i iz ministarstva“, kazao je na sjednici načelnik Općine Željko Funtek.


Na sjednici je donijeta odluka o priključenju na komunalne vodne građevine koja je usklađena s novim izmjenama i dopunama Zakona o vodama po kojem jedinica lokalne samouprave više ne može naplaćivati naknadu za priključenje. Građani će odsada, pojašnjava načelnik Funtek, plaćati stvarne troškove priključka. No, drži Funtek, „nije pravično da građani koji, primjerice, žive sa suprotne strane od mjesta gdje prolazi kanalizacija plaćaju veće troškove priključka od građana na toj strani, no Zakon takvu situaciju nije predvidio“, kazao je načelnik. Pored toga, nastavlja načelnik, prema novim izmjenama Zakona o vodama, u članku 146., jedinice lokalne samouprave dužne su u roku od 1 godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona (stupio na snagu u svibnju o.g.) prenijeti komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge, u obliku temeljnog uloga ili prijenosa bez naknade. „Smeta nas što time mreža koju je sufinancirala JLS, odnosno građani na našem području, postaje vlasništvo isporučitelja, odnosno distributera“, smatra načelnik. Zbog svega toga na sjednici Vijeća, vijećnici su donijeli odluku o pokretanju postupka ispitivanja ustavnosti spomenutog članka 146. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama. Nakon razgovora i konzultacija sa županom Zagrebačke županije Stjepanom Kožićem, koja će također pokrenuti isti postupak, navodi načelnik Funtek, želimo spriječiti provođenje odredbi po članku 146. jer smatramo da nije pravičan, već u njemu vidimo istu situaciju koja se dogodila Hrvatskim telekomunikacijama, odlučan je načelnik. „Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok po tome bi postao vlasništvo Zagrebačkog holdinga, kao i neki naši novi projekti kao što je magistralni pravac do Andrilovca“, zaključio je načelnik.


Na sjednici Općinskog vijeća vijećnici su donijeli i odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani po kojoj hrvatski branitelji Domovinskog rata sa stalnim prebivalištem na području općina Brckovljani imaju pravo na popust u visini 15% za zakonito izgrađene objekte koji su nezakonito dograđeni, a koji se nalaze unutar granica građevinskog područja. Po odluci isto pravo mogu ostvariti branitelji koji imali stalno prebivalište na području općine najkasnije do 15. siječnja 1992. godine, dok se dio o „statusu branitelja s minimalno 90 dana“, na prijedlog vijećnik briše iz odluke.


Općinsko vijeće, na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza i ukopa pokojnika unutar granica općine, dodijelilo je koncesiju ponuditelju Pogrebnom prijevozniku Zdravku Srdiniću, na rok do pet godina. Radi se o dosadašnjem koncesionaru koji je ujedno jedini uputio ponudu na javni natječaj. Također vijećnici su donijeli zaključak o dodjeli novčanih nagrada mentoricama, treneru i učenicima OŠ Stjepan Radić Božjakovina povodom Dana OpćIne Brckovljani. Tako je za projekt „Građanin“, stoji u odluci, koji je sudjelovao na državnom natjecanju dodijeljeno mentorici 1.000 kuna, a učenicima ukupno 2.000 kuna; treneru Rukometnog kluba „Polet“ u iznosu od 1.000 kuna, a igračima ukupno 2.000 kuna te nagrađenim učenicima obrtničkih zanimanja – Tomislavu Bencaku, Josipu Damjanovu i Ivici Varaždincu u iznosu od 500 kuna. Isto tako utvrđeno je kako će prigodom obilježavanja Dana Općine dodijeliti i zahvalnice – Hrvatskim vodama d.d., Ministarstvu poduzetništva i rada, OPG Jadanec-Čutura iz Kusanovca te Zvonku Biočić iz OP Stjepan Radić Božjakovina.


U Stožer za zaštitu i spašavanje općine Brckovljani imenovani su Stjepan Horvat kao načelnik Stožera, te Žarko Miškulin kao zapovjednik VZO Brckovljani, Nikola Ronjak (PP Dugo Selo), Slavko Jukić (komunalni redar Općina Brckovljani), Darko Batišta (Crveni križ Dugo Selo) i Maja Milković (Područni ured za zaštitu i spašavanje Zagreb). Odlučeno je i kako se ide u natječaj za najam poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine, s obzirom da uskoro ističe ugovor dosadašnjim zakupcima. Radi se o poljoprivrednom zemljištu, dvije oranice na području k.o. Hrebinec ukupne površine 22,1134 ha. Početna cijena za obje parcele iznosi 9.800 kuna godišnje.


Vijećnici su razmotrili i prijedlog tvrtke ELKA d.o.o. na temelju čega će se dogovoriti konačni ugovor. Po njemu tvrtka predlaže Općini da za plaćeni dio cijene kupe razmjerni dio zemljišta po jediničnoj cijeni iz početnog ugovora (iz 2009. godine) jer su se u međuvremenu pojavile nove izvanredne okolnosti koje ELKA nije mogla predvidjeti, niti spriječiti, a koje su povezane u načelu s globalnom krizom i recesijom te, ističu u ELKA-i, da će za potrebe proizvodnje taj dio zemljišta biti dovoljan. Radio se o 4 hektara zemljišta koje će time postati vlasništvo ELKA-e dok, ostali – nepotplaćeni dio zemljišta, ostaje i dalje u vlasništvu Općine Brckovljani. Prijedlog ELKA-e je prihvaćen.


I.G.O.Objavljeno: 2.10.2013.


shadow
banner banner banner banner banner banner