Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Redovna sjednica Vijeća Općine Brckovljani28.3.2013.


Vijećnici Općinskog vijeća Općine Brckovljani pod predsjedavanjem Bože Graberca jučer su održali svoju 43. redovnu sjednicu na kojoj su donijeli odluke o izvršenju programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture za proteklu godinu, kao i godišnji izvještaj o izvršenju općinskog proračuna za 2012. godinu, dok je načelnik Željko Funtek iznio svoje polugodišnje izvješće o radu od srpnja do kraja prosinca 2012. godine. Za projekte iz Programa gradnje utrošeno je ukupno 4,2 milijuna kuna što je za oko 800.000 kuna manje od 1. rebalansa programa. Između ostalog izostala je iz izgradnja nogostupa u Gračecu jer za izgrađenu kanalizaciju u tom dijelu još nije obavljen tehnički pregled, a kako je kazao načelnik, tvrtka izvođač „konačno je nedavno predala zahtjev“. Izgradnja groblja u Brckovljanima i u Lupoglavu realizirana je u skladu s planom, a uskoro će, najavljeno je, biti objavljen natječaj za prodaju grobnih mjesta. protekle godine realizirana je i izgradnja crpne stanice Borik, dok izmještanje magistralnog vodovoda u Gospodarskoj zoni je prolongirano. Što se tiče programa održavanja on je realiziran za 150.000 kuna manje od rebalansa, s obzirom da je prikupljeno manje prihoda od komunalne naknade no što je planirano. Za održavanje ukupno je utrošeno 1.145.000 kuna, a uštede su provedene kod održavanja i čišćenja javnih površina, održavanje groblja te kod jednog dijela održavanja nerazvrstanih cesta i putova. Općinski prihodi za 2012. godinu, prema godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, iznose 14.007.160 kuna, što je realizacija od 95 posto od planiranog. Uzevši u obzir višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 189.589 kuna – ukupni višak prihoda u 2012. godini iznosi 1.320.371 kunu, a on će služiti za pokriće tekućih rashoda i izdataka. U obrazloženju načelnika Funteka istaknuto je kako se veliki postotak ostvarenih prihoda u 2012. godini odnosi na sredstva dobivena od Ministarstva gospodarstva za uređenje gospodarske zone. Grobna naknada i komunalna naknada ostvarene su više od 100 posto zbog naplate po ovršnim postupcima, dok je većina prihoda ostvarena u skladu s planom. Vijećnici su jednoglasno prihvatili i izvješće o izvršenju proračuna, kao i polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine za razdoblje od srpnja do kraja prosinca 2012. godine.


Na temelju zahtjeva Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije o sufinanciranju hitne medicinske pomoći, a koji je prethodno odobrila i susjedna JLS – Grad Dugo Selo, vijećnici Općine Brckovljani donijeli su odluku o sufinanciranju hitne medicinske pomoći u razdoblju od 1. ožujka do 31. siječnja ove godine, odnosno za 10 mjeseci u iznosu od 51.991 kunu (mjesečna rata iznosi 5.199 kuna). Isto tako na sjednici je donijeta odluka o aneksu ugovora o koncesiji za obavljanje pogrebnih usluga. S obzirom da s 30. travnjem ističe prethodni ugovor, a da sene bi dogodilo da ova usluga ne bude građanima omogućena u međuvremenu od raspuštanja općinskih tijela prije skorašnjih lokalnih izbora do izbora novog koncesionara, vijećnici su suglasni da se sklopi aneks ugovora s dosadašnjim koncesionarom Pogrebnim prijevoznikom Zdravkom Srdinićem dok se ne dovrši postupak javne nabave za davanje koncesije. Također je donijeta je i odluka o izmjeni i dopunu odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije i odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora – a odnose se na dio obavljanja poslova ukopa pokojnika koji nije dosada definiran istim odlukama. Na kraju prijedlog sporazuma Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije o sufinanciranju radova na sanaciji županijske ceste u naselje Lupoglav nije prihvaćen iz razloga što ŽUC predlaže sanaciju kolnika od Kamen Ivanića do groblja, pojašnjeno je na sjednici, gdje je inače izgrađen nogostup, a u tom dijelu kolnik je u najboljem stanju, smatraju vijećnici. Stoga je odlučeno da se sporazum odbije. Po završetku sjednice i ovaj puta ponovoljen je problem s odvozom komunalnog otpada – i to s ovim koncesionarom Mull-trans d.o.o. Iz Oroslavlja, koji odvoz otpada utorokom iz naselja Prikraj, Kusanovec, Prečec, Tedrovec, itd. - već u dva navrata nije obavljen. "Za takve propuste nema opravdanja", smatra načelnik, "stoga ćemo koncesionaru uputiti pismeni dopis o raskidu ugovora ukoliko se takve situacije ponove".


Iva GRGIĆ OZIMECObjavljeno: 28.3.2013.


shadow
banner banner banner banner banner banner