Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

39. sjednica općinskog vijeća Brckovljani ODGOĐENA ODLUKA O CIJENI VODNIH USLUGA DUKOM-A21.12.2012.


O novim DUKOM-ovim cijenama vode vijećnici Brckovljana donijet će odluku na sljedećem Vijeću - odlučeno je na 39. redovnoj sjednici održanoj pod predsjedavanjem Bože Graberca 10. prosinca. Prijedlog novih cijena prezentirao je direktor DUKOM-a Ivan Funtek. Zbog usklađenja s nabavnom cijenom zagrebačkog Holdinga postojeća cijena za domaćinstva (fizičke osobe) od 4,31 kuna digla bi se na 4,68 kuna, gubitak u mreži sa postojeće 1,36 kuna na 2,32 kune; cijena vodnih usluga sa 6,24 kune na 7,70 kuna, naknada za korištenje voda sa 0,80 kuna na 1,35 kune, naknada za zaštitu voda sa 0,90 na 1,35 kune. Ukupni varjabilni dio sa 8,74 kune diže se na 11,20 kuna. Kod gospodarstva nabavna cijena ostaje ista i iznosi 7,34 kune, gubitak u mreži sa 2,24 diže se na 3,14 kuna. Varjabilni dio sa 13,24 kuna diže se na 15,22 kune. Paušal od 30 kuna za obje kategorije ostaje isti. 


"Neminovno je to što je grad Zagreb digao cijenu i na to ne možemo utjecati, Hrvatske vode također su digle svoje pristojbe i ni na to nemamo utjecaja", pojasnio načelnik Željko Funtek. Povela se rasprava o tome kako su mogli predvidjeti postotke gubitka - kod domaćinstava taj gubitak iznosi 49 posto, a kod gospodarstava 43 posto. Zanimala ih je i nabavna cijena koja je različita za domaćinstva i gospodarstva i kako dobavljač može znati kome voda ide. Smatraju kako ulazna cijena za obje kategorije mora biti ista. Iznijet je i podatak kako pravne osobe vuku oko 20 posto potrošnje vode. Vijećnike je zanimalo što radi održavanje i tehnička služba jer gubici u mreži iznose gotovo 50 posto. Smatraju kako u DUKOM-u nemaju jasan uvid u računicu. Skrenuta je pažnja i na pregled očitovanja kontrolnog brojila na vodomjeru u Božjakovini, vijećnici smatraju kako postoji nerazmjer i nelogičnost - u veljači o.g. potrošeno je 13.002 m3, u siječnju 5.174, a u ostalim mjesecima oko 30.000. Usporedili su to sa stanjem potrošnje u 2011. godini kada se ona, po mjesecima kretala između 30.000 i 40.000. Gubitak je velik zbog ovogodišnje suše, a ponovno je spomenut problem hidranata te provedba postupka protiv ilegalnih priključaka. Iako ima puno prijava, teško je postupak privesti kraju, problem je otkriti i koliko je vode ukradeno, a policija reagira tek na štetu iznad 1.000 kuna. Najlakše bi bilo ukloniti hidrant što bi bilo teško i dovelo do novog problema u slučaju požara. Za popravke hidranata potrebna su velika sredstva što DUKOM nema. Vijećnike je još zanimalo koliki su gubici na drugim područjima koji imaju stariju mrežu. Direktor Funtek spomenuo je primjer Vrbovca gdje gubici iznose oko 40 posto. Ono što bi riješilo taj veliki gubitak bila bi skupa investicija, sustav koji bi vršio nadzor tlakova u cijevima, dodao je on te ponovno apelirao na javnost da prijave ilegalne priključke.


 


Za 2013. godinu proračun 25 milijuna kuna


Prihvaćen je prijedlog općinskog proračuna za 2013. s projekcijama za 2014. i 2015. godina. U općem dijelu proračuna ukupni prihodi/primici iznose 24.873.150 kuna. Kako je kazao načelnik Funtek promjene su moguće zbog mogućeg najavljenog poreza na nekretnine. Donijeta je i odluka o provedbi proračuna. Na dnevnom redu bili su i prijedlozi programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i održavanje istih. Po programu gradnje u 2013. izdvojit će se 11,8 milijuna kuna - za javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i javnu rasvjetu 6 milijuna kuna te za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i opskrbu plinom iznos je 5,8 milijuna kuna. Program održavanja ukupno iznosi 1,8 milijuna kuna. Ovdje je istaknut problem neplaćanja grobnih naknada, napomenuto je kako svi koji su sklopili ugovore moraju obveze i izvršavati. Inače to je stavka proračuna iz koje se dijelom financira ovaj program. Spomenuti su i projekti odvodnje za koje će 10 posto ići iz proračuna, a 90 posto od Hrvatskih voda. Bilo je riječi i o početku nadogradnje škole u Lupoglavu - za to vrijeme učenici će morati pohađati nastavu u Božjakovini. O tome će još biti riječi. 


Vijećnici su donijeli više programa iz društvenog segmenta. Za Program javnih potreba u kulturi za sljedeću godinu iz proračuna će se izdvojiti 331.000 kuna; za javne potrebe u športu 211.000 kuna; za javne potrebe u socijalnoj skrbi 1,1 milijun kuna. Sredstva će se uplaćivati ovisno o ostvarivanju općinskog proračuna. "Komunalac Brckovljani" čija je direktorica Silvija Balija bila prisutna na ovoj sjednici, dao je prijedlog financijskog plana izgradnje za 2013. godinu koji iznosi 14 milijuna kuna. Neke od planiranih stavaka su izgradnja priključka na fekalnu kanalizaciju u iznosu od pola milijuna kuna, za projekte kanalizacije u Prečecu, Tedrovcu, Kusanovcu i Hrebincu planirano je 330.000 kuna… 


Dosta je planirano uložiti u projekte vodnog gospodarstva, planirano je da do 2014. godine, što se tiče sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Brckovljanima, pokrivenost po broju stanovnika bude i do 90 posto", ponovio je načelnik Funtek. Vijećnici su prihvatili zamolbu za nastavak plaćanja smanjene najamnine za poslovni prostor u Lupoglavu te tako izašli u susret poduzetniku koji tamo obavlja uslužnu djelatnost. 


Na sjednici je bilo govora i o problemima Centra Stančić konkretno o nekim napisima o toj situaciji u medijima. Podsjećamo, radi se o mogućnosti deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi. Općina dijeli zabrinutost roditelja, štićenika i zaposlenika, a ministrici socijalne politike i mladih Milanki Opačić upućen je dopis u vezi toga.


Ana - Marija Šprihal


        Objavljeno: 21.12.2012.


shadow
banner banner banner banner banner banner