Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Vijeće Općine Brckovljani PRORAČUN SE PUNI PREMA PLANU16.9.2009.


Stjepan Horvat dao je svečanu prisegu te tako postao zamjenik načelnika Općine Brckovljani što je jednoglasno prihvaćeno na 3. sjednici Vijeća održanoj 3. rujna. 


Na dnevnom redu ove sjednice bio je i polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2009. godinu. Kako je rekao načelnik Željko Funtek, iako je recesijska godina, zadovoljni su punjenjem proračuna, odnosno osnovnih prihoda. Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 7,4 milijuna kuna, a do sada je već pristiglo više od šest milijuna kuna. 


Proračun Općine neće se puno izmijeniti od planiranog i iznosit će oko 49 milijuna kuna. Od prodaje zemljišta u tekućoj se godini očekuje prihod od 33 milijuna kuna s obzirom da s Elkom, na koju se odnosi najveći dio prihoda, postoji predugovor koji je pred ostvarenjem. 


Neće biti ni velikih promjena na rashodovnoj strani proračuna jer se puni stavka komunalnih doprinosa na kojoj je planirano 4 milijuna, a do sada je uplaćeno preko 3 milijuna kuna. 


Općina je osigurala 40.000 kuna za školske udžbenike, a ostat će i subvencioniranje prijevoza učenika. 


Načelnik Funtek informirao je i kako se poduzimaju koraci za izdvajanje iz distribucijskog sustava plina na području Dukom plina, a "Komunalac" bi trebao preuzeti i distribuciju vode za općinsko područje. 


Raspravljalo se i o pitanju javnog prijevoza te je najavljeno kako će Čazmatrans uvesti osam novih linija na relaciji Prečec prema Božjakovini. 


Što se tiče dogradnje osnovne škole u Lupoglavu, Funtek je kazao kako je na sastanku u Ministarstvu znanosti rečeno da je škola prva na listi, a nadležno Ministarstvo predvidjelo je 5 milijuna kuna za tu namjenu. 


Na sjednici je donijeta i odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine.


A.M.Š.Objavljeno: 16.9.2009.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner