Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Sa zadnje sjednice Općinskog vijeća Brckovljana prije lokalnih izbora - IZMIJENJEN PROSTORNI PLAN9.4.2009.


Na posljednjoj sjednici u ovom sazivu Vijeće Općine Brckovljani donijelo je niz odluka koje su, kako je rečeno, usmjerene na budućnost. Tako su vijećnici donijeli I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine. Razloga za to je više - izmjene se donose ciljano, zbog dolaska gospodarskih subjekata poput Elke, DTR-a, te zbog jasne vizija kako bi Općina trebala izgledati što se tiče stanogradnje. Bitno je i da su se gospodarske zone povećale za 50 ha na području Stančića i Prečeca. Donijeta je odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone K-3 Božjakovina na čijem će području biti izgrađen biološko-mehanički pročistač. Odlučeno je o izradi UPU poslovne zone Božjakovina K-5, a radi se o parceli u vlasništvu DUKOM-a. Vijećnici su odlučili i o izradi UPU stambeno - poslovne zone Božjakovina, na području u vlasništvu bivše Agrokoke. Inače, u budućnosti je tamo planirana izgradnje višestambene jedinice s popratnim sadržajima - vrtićem, trgovinama… Pokreće se i izrada UPU za novoformirane gospodarske zone Stančić 1,2 i 3 kojima se također priprema teren za nove investitore.


Vijeće je donijelo i Detaljni plan uređenja groblja u Lupoglavu. Groblje će se graditi etapno, imat će 6 grobnih polja, 700 grobnih mjesta. Uredit će se staze, prilazni put, ulaz, parkiralište s 50 mjesta, postaviti klupe, hortikulturalno urediti. Sve ove planove izradila je zagrebačka tvrtka Arheo d.o.o. 


Na ovoj su sjednici prihvaćena izvješća o izvršenju programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture te su odabrani izvođači radova za poslove iz tih programa. Više o odlukama nalazi se u Službenom glasniku. Na kraju sjednice, svi su se vijećnici usuglasili kako je ovaj saziv bio najsložniji do sada, a vijećnik Zvonko Kutica koji je donosio odluke u 3 saziva oprostio se od kolega kazavši kako će mjesto prepustiti nekom mlađem.


- Međusobnim dijalogom, uvažavanjem mišljenja i dogovorom postigli smo puno, a što se neminovno odrazilo na boljitak Općine. Dosta je učinjeno, a to je ujedno i čvrst temelj za dalje - složili su se predsjednik Vijeća Milan Kralj i načelnik Željko Funtek. Vijeće se formalno raspušta sljedeći tjedan.


Proračun 2008. ostvaren 99 posto


Vijećnici Općine Brckovljani jednoglasno su prihvatili godišnji izvještaj prošlogodišnjeg proračuna. Ukupni prihodi i primici iznosili su 21,5 milijuna kuna, rashodi i izdaci 19,9 milijuna, a njihova razlika je 1,6 milijuna. Preneseni višak prethodnog razdoblja je 2,7 milijuna što zajedno daje 4,3 milijuna kuna. Taj iznos koristit će se za pokriće tekućih izdataka u sljedećem razdoblju - stoji u izvješću predočenom na 30. sjednici održanoj 24. ožujka. Očekivanja je premašio porez i prirez od nesamostalnog rada od kojeg se u blagajnu slilo oko 700.000 kuna više te iznosi 6,2 milijuna kuna. Funtek je kao prihod koji se dobro puni izdvojio i sredstva od 738.715 kuna za komunalnu naknadu, koja su oko 68.000 kuna viša od planiranog. 


Što se tiče rashoda oni su ispod planiranih 24,4 milijuna kuna. Neke od potrošenih stavki su započeti program državne izmjere za što je izdvojeno 2,1 milijun kuna, a za subvencioniranje dogradnje novog dijela vrtića u Prikraju 600.000 kuna. Nešto manje od pola proračuna utrošeno je na izgradnju komunalne infrastrukture - kanalizaciju, vodovod, asfaltiranje… Načelnik Funtek ponovno je spomenuo probleme s izvođačem radova Coningom iz Varaždina koji radi na izgradnji kolektora A i B i sabirne mreže dionica Gračec - Stančić, a zajednički ga sufinanciraju Općina i Ministarstvo regionalnog razvoja. Ističe kako radovi teku sporo te da im je dan rok kako bi našli ozbiljne kooperante inače će raskinuti ugovor. Jedna od solucija je i da radove nastavi sljedeći najpovoljniji ponuđač. Osim za komunalnu infrastrukturu dosta je utrošeno i na društveni razvoj Općine. Tako je za predškolski odgoj izdvojeno oko 800.000 kuna, za socijalnu skrb 636.511 kuna, za prijevoz srednjoškolcima 194.000 kuna, za razne donacije udrugama i institucijama više od 1,5 milijuna kuna.


Antirecesijske mjere - novi projekti i investitori


Na ljeto je planiran početak gradnje mehaničko - biološkog pročistača vrijednog 3,5 milijuna kuna. Njegova ukupna vrijednost je oko 12 milijuna kuna, gradnja bi se financirala iz općinskog proračuna, sredstvima predpristupnih fondova EU i sredstvima Hrvatskih voda. Projekt je nominiran u Ministarstvu regionalnog razvoja, a u tijeku su pregovori s Hrvatskim vodama. Vijećnici su utvrdili i naknadu za korištenje poljoprivrednog zemljišta. Vezano uz to, poslali su dopis Ministarstvu poljoprivrede da se očituju o novom izmijenjenom pravilniku kojim se produžuje upisnik na godinu dana, a kako općina ne bi kasnila s naplatom. S obzirom na skoro raspuštanje vijeća, pokrenuli su i izmjene i dopune programa raspolaganja državnim zemljištem. Donijeli su i odluku o promjeni granice između Općine i grada Vrbovca. Prijedlog je već predan Vrbovcu, a radi se o razmjeni nekih 7 ha zemljišta. Pretežno je državno, a tek mali dio je vlasništvo ljudi iz Lonjice pa ne očekuju, kako su se duhovito izrazili, probleme poput državnih oko slovenskohrvatske granice. 


S obzirom na lošu gospodarsku situaciju vijećnici su raspravljali i o općinskim proturecesijskim mjerama. - Prihodi se u prva dva mjeseca nisu smanjili, projekti su tu, nastavljamo s razvojem gospodarske zone, računamo na nove investitore, a možda bude i prodaje zemljišta koja će puniti proračun - kazao je načelnik. Kao jedne od mogućih novih gospodarskih subjekata naveo je DTR i Luru, a i Elka razmišlja o proširenju kapaciteta.


A.M.Š.Objavljeno: 9.4.2009.


shadow
banner banner banner banner banner banner