Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

VIJEĆE BRCKOVLJANI - ODLUKA ZA UBRZANO IZDAVANJE DOZVOLA ZA GRAĐENJE19.3.2008.


Jednoglasnu odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani donijeli su vijećnici na 24. sjednici Vijeća održanoj 7. ožujka. Kako je obrazložio načelnik Željko Funtek, ova je odluka potrebna za izdavanje dozvola zastalih zbog uvjeta novog Zakona o prostornom uređenju i građenju koji je donio probleme svima, a pogotovo manjim jedinicama. Svi su detalji prilagođeni zakonu zbog brže odluke. 


Predsjednik Vijeća Milan Kralj naveo je primjer gdje u već izgrađenom naselju postoji prazna parcela, a vlasnik ne može dobiti dozvolu zbog nedostatne širine pristupne ceste te ju treba u cijelosti proširiti, a što bi iziskivalo rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa susjedima. Neke od promjena su da se udaljenost vanjskog ruba ulične ograde (regulacijska linija) od osi javne ceste određuje za državne ceste 9 m, županijske 8, za lokalne 7,50m. Tako se i u članku 17. stavak 256. dodaje nova rečenica koja glasi:"Izuzetno, širina kolnika može biti manja u gusto izgrađenim naslijeđenim dijelovima naselja." Kako je naveo Funtek, ovo je nužno kako se ne bi čekalo na dozvole, a pogotovo u naseljima gdje su županijske ceste - Štakorovec, Lupoglav, Stančić. 


Na dnevnom redu vijećnika bila je i Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja za područje Općine - Željko Funtek je zapovjednik, članovi Darko Matezović (ispred Policijske postaje Dugo Selo), Slavko Jukić (ispred Općine Brckovljani), Marijan Đurinec (ispred VZ Općine Brckovljani) te predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda Zagreb. Donijeta je i odluka o utvrđivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje kojima su određene posebne zadaće u slučaju nastanka prirodnih katastrofa, većih nesreća, rata i posljedica terorizma. Vijećnici su razmotrili izvješće o stanju sustava zaštite i spašavanja kao i smjernice za organizaciju i razvoj tog sustava. 


Vijećnici su utvrdili jednogodišnju naknadu u iznosu od 350 kuna godišnje za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH, a na području Općine. Poljoprivrednici bi trebali uplatiti naknadu do 25.ožujka kako bi se s dobivenom potvrdom mogli upisati za sljedeću sjetvenu godinu. 


Vijećnici su ukazali na problem s naponom struje u pojedinim naseljima i ulicama. 


Što se tiče lupoglavskog parka uredit ce se čim to vrijeme dopusti, a adaptacija Doma planira se na ljeto - rečeno je na kraju vijećnicima Kutici i Dokušu.


PRIPREMILA: A.M.Š.


    Objavljeno: 19.3.2008.


shadow
banner banner banner banner banner banner