Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

ODRŽANA 25. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BRCKOVLJANA5.5.2008.


Prošlogodišnji proračun ostvaren 97 posto


U dugoselskoj Gradskoj vijećnici održana je 29. travnja sjednica brkovljanskog Općinskog vijeća. Dnevni red 25. po redu sjednice sadržavao je točke vezane za komunalnu infrastrukturu Općine. Jedna od glavnih točaka dnevnog reda bio je godišnji obračun Proračuna Općine za 2007. godinu. Ukupni prihodi i primici iznose 11,9 milijuna kuna, rashodi 11,8 milijuna, a razlika 104.000 kuna. Preneseni višak iznosi 2,5 milijuna što daje višak raspoloživ u narednom razdoblju u iznosu od 2,7 milijuna koji će se koristiti za pokriće tekućih izdataka u sljedećem razdoblju. Po riječima načelnika Željka Funteka proračun je ostvaren 97 posto, a neke su stavke premašene poput poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada za koju je bilo planirano 5,3 milijuna, a izvršeno je 5,5 milijuna kuna. Za čak 250.000 premašen je iznos kapitalnih potpora iz županijskog proračuna pa on iznosi 900.000 kuna. Sve su te dotacije za uređenje gospodarske zone koja ubrzano raste. Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće o programu gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2007. godinu koji se odnosi na javne površine, nerazvrstane ceste, groblje te javnu rasvjetu. Prema izvješću planirani ukupni iznos je 13,8 milijuna, a utrošeno je 6,3 milijuna kuna. Tako je za projekte i izgradnju nogostupa od planiranih 650.000 kuna, utrošeno oko 172.000. Za projekte ceste i nogostupa u gospodarskoj zoni K-1 od planiranih 200.000 utrošeno je oko 95.000 kuna dok je za asfaltiranje nerazvrstanih cesta od planiranih 3,8 izvršeno 3,4 milijuna kuna. Vijećnici su prihvatili i izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu za koji je bilo planirano ukupno 1,2 milijuna kuna, a izvršeno 828.810 kuna.


Aktualna pitanja proširenja i održavanja groblja


Vijećnici su se osvrnuli na stavke održavanje javnih površina i groblja konstatirajući kako je utrošeno manje nego što je planirano. Konkretno, za groblja je bilo osigurano 100.000 kuna, a potrošeno je manje od pola - 45.000 kuna. Spomenut je i problem odvodnje na grobljima, čemu je uzrok, spomenuto je, izrada nadgrobnih spomenika bez plana i reda. 


Drugi je problem prikupljanje lešina životinja za što je premašen planiran iznos od 10.000 za više od 4.000 kuna.


Dosta se gradi pa općinski proračun puni i komunalna naknada. Sredstva su trošena prema proračunu, najviše u prijeko potrebnu infrastrukturu, važnu za gospodarstvo, uz sufinanciranje nadležnih ministarstava. No, s druge strane, nije sjelo ništa od koncesija, za što je rečeno kako vjerojatno nije sjelo ni u državni proračun pa nije ni moglo biti preusmjereno u općinski. U tijeku sjednice vijećnici su se još jednom vratili na pitanje groblja. Naime, zbog povećanja broja stanovnika potrebna je i nadogradnja groblja te novo polje grobnica. Potegnuto je i pitanje da li grobna mjesta kupuju stanovnici Brckovljana odnosno radi li se preprodaja. Rečeno je kako preprodaje nema te kako se Župa Brckovljani širi. 


Donijeto je i više odluka o odabiru ponuditelja za radove na području općine. Za održavanje rasvjete izabran je dugoselski Eletromonterski obrt "Levant"; za održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova te cesta i putova u vikend području izabran je "Toljantrans" d.o.o. iz Donjeg Dvorišća. "Nivo-95" iz Brckovljana održavat će groblja u Brckovljanima i Lupoglavu, a pogrebnom prijevozniku Zdravku Srdiniću povjerena je koncesija za obavljanje pogrebnih usluga.


Izgradnja kanalizacije


Sljedeći tjedan počinju radovi na dogradnji kanalizacije i to 11 kilometara, koji je dio sabirne mreže, prečistača u gospodarskoj zoni, preko Brckovljana, Gračeca do Stančića. Radove izvodi varaždinska tvrtka Coning, a zajednički financiraju Općina sa 40 posto te Ministarstvo regionalnog razvitka, šumarstva i vodnog gospodarstva sa 60 posto. Vrijednost radova je 8 milijuna kuna, a sredstva su iz programa EUB2. Počinje i gradnja 2,6 kilometara kanalizacije od Stančića do Štakorovca. Radove izvodi "Komunalac " koji je i investitor. Vrijednost ovih radova je 1,8 milijuna kuna, a od čega 40 posto plaća Općina i 60 posto Hrvatske vode. Pred završetkom je BB1 kolektor koji gradi Congrad iz Pitomače, pa uskoro slijede i priključci na taj dio kanlizacije.


Data suglasnost za DUKOM PLIN


Na još jednoj održanoj sjednici Vijeće je jednoglasno dalo suglasnost za osnivanje tvrtke kćeri Dukoma, Dukom plina. Načelnik Funtek kazao je kako trenutno nema druge mogućnosti jer se moglo dogoditi da distribucija ode u ruke nekog trećeg. Također, ne isključuje se opcija privatizacije tvrtke jer tvrtka neće imati vlastiti kapital i neće se smjeti baviti gradnjom mreže pa je moguće da ulagači sa strane preuzmu tvrtku. Stoga je zatraženo da tvrtka ima vlastiti nadzor i održavanje mjesečnih sastanaka o poslovanju s osnivačima.


PRIPREMILA: A. M. Š.Objavljeno: 5.5.2008.


shadow
banner banner banner banner banner banner