Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

ZATRAŽENE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA OBJEKTE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE29.1.2007.


Općina Brckovljani u proteklom je razdoblju izgradila komunalne objekte i uređaje opskrbe pitkom vodom i plinom u svim naseljima na svom području. Potom je pristupila dobavi projektne dokumentacije te ishođenju potrebnih dozvola za izgradnju sistema odvodnje otpadnih voda i rekonstrukciju starih mreža vodovoda i plinovoda. Rekonstrukcije ovih cjevovoda neophodne su zbog smanjena gubitaka i osiguranja kvalitetne opskrbe vodom i plinom.


Usporedo s izgradnjom objekata odvodnje otpadnih voda u naseljima Brckovljani, Gračec, Prikraj, Božjakovina, Stančić i Štakorovec za koje postoje projekti i građevinska dozvola izrađeni su idejni projekti i zatražene lokacijske dozvole za objekte odvodnje i to:


- odvodnja otpadnih voda naselja Gornja Greda i Lupoglav (duljina 14.834,70 m)


- sekundarni kanali fekalne odvodnje u naseljima Brckovljani, Gračec, Prikraj, Stančić i Štakorovec,


- uređaj za pročišćavanje otpadnih voda "Božjakovina" (kapacitet 8400 Es-a)


Isto tako radi kontinuiranog nastavka radova na poboljšanju opskrbe vodom i plinom izrađeni su idejni projekti i zatražene lokacijske dozvole za objekte:


- rekonstrukciju magistralnog vodovoda Brckovljani- Lupoglav (Ekonomsko dvorište) u duljini 6.672,30 m


- rekonstrukciju distributivnog plinovoda Brckovljani - Lupoglav (Ekonomsko dvorište) duljine 6.672,30 m.


Po dobivanju spomenutih lokacijskih dozvola naručit će se izrada glavnih projekata i ishoditi građevinske dozvole.


J. FuntekObjavljeno: 29.1.2007.


shadow
banner banner banner banner banner banner