Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Zasjedalo Vijeće Općine Brckovljani - BRCKOVLJANI TAKOĐER NE ŽELE ODLAGALIŠTE OTPADA NA SVOM PODRUČJU11.4.2006.


Vijećnici Općine Brckovljani prihvatili su inicijativu Zagrebačke županije o zajedničkoj suradnji s Gradom Zagrebom u zbrinjavanju komunalnog otpada sa svog područja te uspostavi integralnog sustava gospodarenja istima. U skladu s tim donesena je odluka o prijenosu poslova na Zagrebačku županiju i ovlaštenju Županije da zastupa Općinu. Međutim vijećnici ne odobravaju da se kao prijedlog lokacije budućeg odlagališta otpada nastalog spaljivanjem spominje Lupoglav jer naime, niti u Prostornom planu općine ta lokacija nije navedena. Jedino bi se moglo raspravljati o mogućoj lokaciji na granici općine s gradom Sv. Ivan Zelina, kazao je načelnik Željko Funtek, no predsjednik Općinskog vijeća Milan Kralj a priori odbija i tu mogućnost kazavši kako smetlište općini Brckovljani uopće nije potrebno.


U sklopu sjednice Vijeća, održane 24. ožujka, vijećnici su prema Zakonu o vodama i Zakonu o komunalnom gospodarstvu donijeli i odluku o odvodnji otpadnih voda po kojoj se otpadne vode na području općine mogu odvoditi razdjelnom javnom kanalizacijom. Posebnim kanalima odvodit će se oborinska voda, a zasebnim ostale otpadne vode. Na sjednici je rečeno kako kvalitetnog rješenja za otpadne vode zasada nema sve dok se ne izgradi pročišćavač (u tijeku je projektiranje pročišćavača za sve gradove i općine Županije), no Općina je zato sa svoje strane uspjela izraditi projekte kanalizacije za većinski dio općine.


Vijećnici su usvojili izvješća o izvršenju programa gradnje i programa održavanja komunalne infrastrukture za 2005. godinu. Prema programu gradnje od planiranih 10,5 milijuna kuna izvršeno je 2,8 milijuna kuna, a kao razlog velikoj razlici između planiranih i realiziranih troškova naveden je izostanak, odnosno smanjen priljev sredstava iz proračuna, te iz cijene komunalne usluge i naknada za koncesiju. Temeljem toga realizirano je i manje kapitalnih investicija. Prema programu održavanja komunalne infrastrukture planirano je 1,2 milijuna kuna prihoda (500.000 kuna od komunalne naknade i 740.000 kuna proračunskih sredstava), a realizirano je 834.955 kuna (575.394 kune komunalne naknade i 259.561 sredstava iz proračuna). Na sjednici je usvojen i financijski izvještaj Općine Brckovljani za 2005. godinu. Od planiranih 10,2 milijuna kuna realizirano je 9,7 milijuna kuna prihoda, a na rashodovnoj strani bilježi se 8,2 milijuna kuna. Višak raspoloživih sredstava u sljedećem razdoblju iznosi 858.770 kuna. Na sjednici je donesena odluka o ukidanju svojstva javnog dobra za put u k.o. Hrebinec I. i za put u k.o. Lupoglav koji od sada postaju vlasništvo Općine, a Udruzi vinogradara i vinara dopušteno je korištenje naziva općina Brckovljani u svom nazivu, čime će ovo područje biti bogatije za još jednu udrugu građana.


(I. G. O.)Objavljeno: 11.4.2006.


shadow
banner banner banner banner banner banner