Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani3.8.2004.


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01) i Zaključka Općinskog poglavarstva Općine Brckovljani sa sjednice održane 23.07.2004. godine, Općina Brckovljani objavljuje


N A T J E Č A J
za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani
  1. Predmet javnog natječaja je poljoprivredno zemljište na području katastarskih općina Brckovljani, Prozorje, Hrebinec i Lupoglav koje se nalaze na području Općine Brckovljani.
  2. Daje se u zakup poljoprivredno zemljište u vlasništvu Općine Brckovljani.
    Cjelokupan tekst natječaja objavljen je na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Brckovljani, Josipa Zorića 1, Dugo Selo gdje se može i preuzeti s popisom čestica.
  3. Pismene ponude šalju se poštom, preporučeno, u zatvorenim omotnicama s naznakom - PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA u vlasništvu Općine Brckovljani - NE OTVARAJ na adresu: Općina Brckovljani, Josipa Zorića 1, 10 370 Dugo Selo u roku od 10 dana od dana objave natječaja.

Poglavarstvo
Općine BrckovljaniObjavljeno: 3.8.2004.


shadow
banner banner banner banner banner banner