Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Zasjedalo Općinsko vijeće - URAVNOTEŽEN OPĆINSKI PRORAČUN3.8.2004.


U danima obilježavanja općinskog praznika održana je i radna sjednica Općinskog vijeća kako bi se izvršile zakonske obveze. U zakonskom roku Vijeće je dužno utvrditi obračun proračuna općine za prvo polugodište. U tom je razdoblju ostvareno 2.738.514 kuna prihoda u proračunu što je 21 posto u odnosu na cjelogodišnji plan prihoda. No najviše je prihoda ostvareno od poreza i prireza na dohodak (1,1 milijun kuna), što je 48 posto godišnjeg plana. A razlog dvadesetpostotne realizacije su planirani prihodi za cijelu godinu koji se očekuju u drugoj polovici godine, poput nekih poreznih prihoda (porez na kuće za odmor, na promet nekretnina i drugi). Nisu ostvareni svi kapitalni prihodi i potpore od Županije i Hrvatskih voda koji su planirani u ukupnom iznosu 2,6 milijuna kuna, kao ni prihod od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta predviđen u visini 3,3 milijuna kuna. U ovom razdoblju nije prihodovano niti 1,5 milijun kuna komunalnog doprinosa, izostala je većina prihoda iz cijene komunalnih usluga kao i od sufinanciranja građana. No, od komunalne naknada prihodovano je 218.976 kuna što je gotovo polovica planiranog godišnjeg prihoda. Većina novca očekuje se u drugoj polovici godine, rečeno je prilikom rasprave o polugodišnjem obračunu. Shodno tome do kraja bi godine trebalo prispjeti desetak milijuna kuna budući su ukupni prihodi rebalansom proračuna smanjeni tek za 800.000 kuna. Od ranije predviđenih 12.979.750 kuna izmjenom proračuna očekuje se 12.179.450 kuna prihoda, a tako i izdataka za 2004. godinu.


Najviše je izmjena u rebalansu napravljeno unutar stavki izdataka. Tako je planirano 110.000 kuna za izgradnju nadstrešnice za igraonicu u Prikraju, planirana su sredstva za uređenje društvenog doma u Gornjoj Gredi i starog doma u Brckovljanima. Za deratizaciju je predviđeno 25.000 kuna, povećana su sredstva za uređenje mrtvačnica na grobljima. Nove rashodovne stavke još su za uređenje igrališta u Gračecu, Štakorovcu, Gornjoj Gredi. Predviđena su sredstva za sanaciju divljih odlagališta te za izradu studije gospodarskog razvitka općine. Na osnovu dosadašnjih prihoda i rashoda te uočenih potreba utvrđene su I. izmjene proračuna za ovu godinu koje su vijećnici jednoglasno podržali.


Na ovoj sjednici vijećnicima je dostavljeno izvješće o izvršenoj reviziji financijskog poslovanja te prihoda i rashoda za 2003. godinu. Nalazom revizije nisu utvrđene nepravilnosti u radu niti poslovanje koje bi bilo protivno zakonskim propisima - rečeno je u obrazloženju. Na revizijske primjedbe o tehničkim propustima u pojedinim postupcima, iz Općine su uputili očitovanje, sukladno zakonskom postupku. Vijećnici su prihvatili revizijsko izvješće.Objavljeno: 3.8.2004.


shadow
banner banner banner banner banner banner