Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Priopćenje Općinskog odbora HDZ-a Brckovljani - UPITNOST NATJEČAJA ZA PRODAJU OPĆINSKOG ZEMLJIŠTA19.11.2003.


Općinski odbor HDZ-a Brckovljani uputio je na redakciju Dugoselske kronike priopćenje za javnost u kojem navodi kako je brckovljanski HDZ pokrenuo upravni nadzor kod Ministarstva pravosuđa uprave i lokalne samouprave nad radom Općinskog poglavarstva Općine Brckovljani oko prodaje građevinskog zemljišta, a zbog niza uočenih nepravilnosti zbog čega traže poništenje zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta.


Kako brckovljanski HDZ argumentira u priopćenju, Općinsko poglavarstvo na sjednici održanoj 11. kolovoza ove godine donijelo je zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Brckovljani pozivajući se na Statut Općine koji, govori se u priopćenju, više nije važeći. Naime, zaključak je donesen temeljem članka 48. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 7/97), iako je 19. rujna 2001. godine Općinsko vijeće donijelo Statut Općine Brckovljani, a člankom 37. istog Statuta određeno je da stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani broj 7/97), te izmjene i dopune Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckvoljani broj 3/01), stoji u priopćenju.


U natječaju za prodaju zemljišta navode se katastarske čestice koje nisu upisane u zemljišnu knjigu kao vlasništvo Općine Brckovljani. Iz teksta natječaja nije moguće zaključiti u kojem je zemljišno knjižnom ulošku upisano pravo vlasništva nekretnina jer se broj zemljišno-knjižnog uloška ne navodi niti za jednu nekretninu, već se u natječaju navode samo brojevi katastarskih čestica, i to kč. br. 1547/1, 1547/2, 1547/3 i 1547/4.


Kriterij određen u zaključku za odabir najpovoljnije ponude također za brckovljanski HDZ nije dovoljno jasan te je u suprotnosti sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kojim je određeno da se nekretnina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave može otuđiti uz naknadu utvrđenoj po tržnoj cijeni. Naposljetku, zaključkom je određeno, navodi se u priopćenju, da će se ostali uvjeti plaćanja utvrditi ugovorom o prodaji što onemogućuje ravnopravnost svih sudionika u natječaju jer je nejasno što se smatra pod ostalim uvjetima. Iz tih pravnih razloga HDZ Brckovljani traži poništenje zaključka o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta.


(I. Grgić)Objavljeno: 19.11.2003.


shadow
banner banner banner banner banner banner