Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Nakon objave članka o vinarskoj udruzi oglasio se načelnik Funtek - ISPRAVAK NETOČNOG NAVODA11.2.2003.


U članku pod naslovom "Osnovana Vinogradarsko-vinarska udruga "Terra sancti Martini" navedeno je:


... "Ovo je dobrovoljna udruga u koju se učlanjuju građani grada Dugog Sela i svih drugih gradova i općina radi poticanja razvoja i unapređenja poljoprivrede ovoga kraja u oblasti vinogradarstva i vinarstva. Stoga je okupljene iznenadilo pismo načelnika općine Brckovljani Željka Funteka koji je zatražio brisanje odredbe Statuta u kojoj stoji da se u udrugu dobrovoljno mogu učlaniti i vinari s područja Brckovljana."


Zbog ovog dijela teksta načelnik Funtek reagirao je obrazloženjem.U Članku 1. Statuta Vinogradarsko-vinarske udruge "Terra sancti Martini" Dugo Selo stajalo je:


"Vinogradarsko-vinarska udruga "Terra sancti Martini" Dugo Selo je dobrovoljna udruga u koju se učlanjuju građani grada Dugog Sela, općina Brckovljani, Rugvica i svih drugih gradova i općina radi poticanja razvoja i unapređenja poljoprivrede ovoga kraja u oblasti vinogradarstva i vinarstva".U zahtjevu koji je načelnik Željko Funtek uputio 21. siječnja o.g. na dan Osnivačke skupštine Udruge gradonačelniku i gradu Dugom Selu stoji:


"U Statutu Vinogradarsko-vinarske udruge "Terra sancti Martini" Dugo Selo u članku 1. spominje se općina Brckovljani, te stoga tražimo da se Brckovljani brišu. Napominjem da nemamo ništa protiv da i članovi s našega područja pristupe Vašoj udruzi, to je njihovo pravo.


Općina Brckovljani ima veće površine vinograda na svojem području i osnovat će se udruge. Želimo Vam puno uspjeha u radu. Sa štovanjem, (u potpisu načelnik općine Brckovljani Željko Funtek)".


Ovaj zahtjev pročitan je na Osnivačkoj skupštini Udruge."U tekstu objavljenom pod naslovom "Osnovana Vinogradarsko-vinarska udruga TERRA SANCTI MARTINI DUGO SELO, stoji netočan navod da sam zatražio brisanje članka 1. Statuta koji određuje da se u Udrugu mogu učlaniti i vinogradari s područja općine Brckovljani. Iz navedenog proizlazi da se protivim mogućnosti učlanjenja vinogradara s područja općina Brckovljani, što nije točno. Naime, u dopisu gradu Dugo Selo naveo sam da - nemam ništa protiv da i članovi s našeg područja pristupe Vašoj Udruzi.


Zatražio sam da se briše riječ BRCKOVLJANI jer iz Prijedloga statuta proizlazi da navedena Udruga službeno pokrivala grad Dugo Selo te općine Brckovljani i Rugvica, a bez suglasnosti općine Brckovljani što i pravno nije osnovano.


Drugi je razlog što se u Statutu navodi da se mogu učlaniti vinogradari svih drugih gradova i općina čime je ionako omogućeno članstvo u Udruzi i vinogradarima s našeg područja. Ovakvi netočni navode ne vode dobronamjernoj suradnji, a poštovani čitatelji mogu i samo ustvrditi".


Načelnik Općine Željko Funtek


     Objavljeno: 11.2.2003.


shadow
banner banner banner banner banner banner