Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

IZVJEŠĆE 7. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI21.6.2002.


Na sedmoj sjednici Općinskog vijeća Općine Brckovljani vodila se burna rasprava oko kupnje područja od strane vatrogasnog društva Gračec koja je kulminirala zahtjevom predsjednika Općinskog vijeća Milana Kralja da vijećnik Rudolf Dokuš napusti vijećnicu.


Prijedlog o kupnji područja uz vatrogasni dom Gračec iznio je Stjepan Švedi uz argumente da je Gračec jedino područje u općini Brckovljani koje nema igrališta i čiji su stanovnici zakinuti društvenim aktivnostima. Naime još prije godinu dana je započeta inicijativa za kupnju navedenog područja (» 1,300 hvati) od strane općine Brckovljani, ali su potraživanja vlasnika od 100,000 DEM bila prevelika za financijska sredstva kojima ona raspolaže.


- To je ucjena, realna cijena zemljišta iznosi 30,000 DEM, a da ne pričamo da je nepregledno i neprohodivo! - tvrdi Rudolf Dokuš.


- Ukoliko se laž često ponavlja tada istina postane laž, mi samo želimo pokrenuti povjerenstvo koje bi procijenilo područje, izjavljuje Stjepan Švedi.


Prijedlog o kupnji područja je prihvaćen s 6 glasova za, 1 protiv i 1 suzdržan s tim da će se na sljedećoj sjednici, za 2 tjedna, raspravljati i egzaktno odlučiti o kupnji ili zamjeni zemljišta.


Na sjednici članovi su jednoglasno odlučili o dodjeli koncesije za obavljanje skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada s područja Općine Brckovljani “Eko-floru” iz Pisarovine. U ime “Eko-flora” gosp. Leitner je potvrdio da će se otpad odvoziti službeno od 1. lipnja. Naplatu će vršiti sami i to nakon 60 dana kako bi se stanovnici mogli odlučiti za veličinu kante i kako bi se izvršila zamjena sa starim posudama. Do tada će se otpad skupljati i u običnim vrećama. Nakon zamjena posuda uslijedit će i odvoz glomaznog otpada u čiju cijenu ulazi i odvoz staklene ambalaže koju je do sada odvozio “Union”. Problem glomaznih otpada su deponije koje su se, prema gosp. Leitneru, pokazale kao neučinkovito i nespretno rješenje tako da će se takav otpad stavljati pored posuda i na taj način odvoziti. (K.K.)


ŠTA MI NJIMA DAJEMO


- Hoće li se uvesti neki novi porezi?


Prema novom zakonu o općinskim porezima općine ili gradovi mogu uvesti ove poreze: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, na kuće za odmor, na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište, na nekorištene poduzetničke nekretnine, na neizgrađeno građevno zemljište, na tvrtku ili naziv te porez na korištenje javnih površina.


Kako je odluka o uvođenju tih poreza prepuštena odluci Općinskog vijeća oni se mogu, ali i ne moraju uvoditi. Na sjednici vijeća općine Brckovljani, održanoj 24.05. raspravljalo se o uvođenju poreza na kuće za odmor . Iako zakon o porezu na kuće za odmor nudi široke mogućnosti oslobađanja od plaćanja poreza on u ovom slučaju postavlja neminovno pitanje njegove opravdanosti. Zašto bi netko plaćao porez na svoju vikendicu kad do nje ne vodi ni asfalt ?


Iako je prijedlog o uvođenju takvog poreza jednoglasno prihvaćen vijećnici su se razilazili u svojim stavovima . Prema Milanu Kralju, predsjedniku Općinskog vijeća, on bi trebao izuzeti masu ljudi: nezaposlene i one koje rade u inozemstvu. Prijedlog Rudolfa Dokuša (HSU) da se prije uvođenja poreza prvo napravi plan prema kojemu bi se ti novci trošili nije prihvaćen.


- Šta mi njima dajemo, porez se može uvesti, ali se prije toga treba ustvrditi na što će se trošiti i da li će se odnositi na one koji ga i plaćaju! – ustvrdio je Rudolf Dokuš.


Rasprava o visini poreza određena je za raspravu na sljedećoj sjednici, a kretat će se od 5,00 do 15,00 kn. po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Točan iznos ovisit će o mjestu, starosti, stanju infrastrukture, te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor. (K.K)Objavljeno: 21.6.2002.


shadow
banner banner banner banner banner banner