Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

ŽUPANIJA PRISILJAVA OPĆINE DA UVEDU NOVE POREZE3.7.2002.


Kriteriji za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave u Zagrebačkoj županiji ucjena su županije prema gradovima i općinama s ciljem da oni uvedu prirez i sve ostale zakonom predviđene poreze svojim građanima, rekao je načelnik općine Brckovljani Željko Funtek komentirajući spomenute kriterije na sjednici Općinskog vijeća Brckovljana.


Općina Brckovljani uvela je do sada porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na tvrtku, te porez na korištenje javnih površina, što su četiri od osam mogućih poreza. Prirez, te poreze na neiskorišteno građevinsko zemljište, neiskorišteno poljoprivredno zemljište i porez na neiskorištene poslovne prostore, ne želimo uvesti, kaže Funtek, ali ukoliko ih ne uvedemo, nećemo moći računati na pomoć Županije koja je ove godine, za sve jedinice lokalne samouprave, predviđena u visini od 5 milijuna kuna. U prethodnim godinama, kaže Funtek, dobivali smo od 200.000 do 300.000 kuna što je za nas značajan iznos. Brckovljani će stoga najvjerojatnije ostati bez potpore Županije ili će morati uvesti sve zakonom im dozvoljene poreze. Još gora je situacija, dodao je Funtek, što će i Hrvatske vode uskoro vjerojatno uvesti slične kriterije.


Uvođenjem svih mogućih poreza, rekao je predsjednik Općinskog vijeća Milan Kralj, u nepravednu bi se poziciju doveo ionako mali broj stanovnika općine koji legalno radi. Sav teret bi, prema Kraljevim riječima, ponovo pao na njih, dok bi onaj dio stanovništva koji radi povremeno, na crno ili pak u inozemstvu, ostao pošteđen plaćanja većeg dijela novih nameta.


Općina će se stoga, prema Funtekovim riječima, kao na glavni oslonac razvoja i dalje morati oslanjati na prodaju zemljišta u novoosnovanoj gospodarskoj zoni i isključivo na vlastite snage.


Konačna odluka o porezima, međutim, nije donijeta, a od općinskih je vijećnika zatraženo da u svojim strankama provedu raspravu i do sljedeće sjednice Općinskog vijeća donesu odluku o tome što je bolje za njihovu općinu - principijelnost ili pomoć iz Županije. (Nenad Haleuš-Mali)


SIMBOLIČAN IZNOS PRIREZA KAO RJEŠENJE?


Kao jedno od solomonskih rješenja ponuđeno je ono o uvođenju prireza, te preostalih neiskorištenih poreza u minimalnim, simboličnim iznosima čime bi se zadovoljili kriteriji Županije. No, kao protuargument pojavio se problem naplate koji bi u tom slučaju mogao biti skuplji i od samog prikupljanja iznosa.


S druge pak strane vijećnik Željko Pleš istaknuo je da će i druge Općine vjerojatno pribjeći istom načinu rješavanja problema pa niti to Brckovljanima ne bi moglo garantirati da će prema novim kriterijima dobiti bilo kakvu potporu od Županije. (Nenad Haleuš-Mali)Objavljeno: 3.7.2002.


shadow
banner banner banner banner banner banner