Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana sjednica Općinskog vijeća općine Brckovljani - IZRADA NOVOG PROSTORNOG PLANA BRCKOVLJANE ĆE KOŠTATI 400.000 KUNA19.3.2002.


Po svemu sudeći, vrijeme koje je proteklo u donošenju novog prostornog plana općine Brckovljani (od 1996. godine), koji predstavlja bitnu postavku daljnjeg razvoja općine u smislu definiranja i legaliziranja gospodarske zone, morat će se još produžiti, saznaje se sa sjednice Općinskog vijeća općine Brckovljani održane 15. ožujka. Unatoč provedenoj proceduri i više korekcija kroz niz godina, od kojih je jedna da se prostorni plan ne vodi kao novi plan, već kao izmjene i dopune starog plana bivše općine Dugo Selo za područje općine Brckovljani, nisu bile dostatne da se usvoji prostorni plan općine Brckovljani. U trenutku kada je skupština Zagrebačke županije i Ministarstvo zaštite okoliša trebalo prihvatiti plan, u općinu stiže odgovor kako je dužna pokrenuti novi postupak izrade prostornog plana. Procijenjeno je najmanje 400.000 kuna troškova izrade novog prostornog plana.


Vijeće Brckovljana prihvatilo je i obračun prošlogodišnjeg proračuna. Lanjski proračun ostvario se sa 7,5 milijuna kuna ili 91 posto od planiranog. Načelnik općine Željko Funtek kazao je da zabrinjava pad prihoda od poreza za 600.000 kuna u odnosu na godinu ranije, kao i sve manji prihodi od poreza na obrte. S druge pak strane općina je, prema Funtekovim riječima tzv. prisilnim mjerama uspjela s više od 100 posto od planiranog naplatiti tradicionalno loše naplativu komunalnu naknadu i komunalni doprinos. U rashodovnom dijelu proračuna općine Brckovljani najviše je utrošeno na izgradnju vodovoda i plinovoda ukupno 2,8 milijuna kuna, po 360.000 kuna za asfaltiranje ulica i navoženje kamena na neasfaltirane ceste, a značajna rashodovna stavka je i javna rasvjeta na koju je potrošeno 153.000 kuna.


Na sjednici je također bilo riječi o ukupnim troškovima programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u općini u protekloj godini. Iako su planirani troškovi iznosili 8,4 milijuna, sveukupno je potrošeno svega 4 milijuna kuna, najviše zbog toga što u prošloj godini nije ostvarena predviđena izgradnja igrališta u Prikraju i Stančiću, izgradnja kanalizacije u Brckovljanima, Gračecu, dijelu Stančića, Prikraju, Božjakovini i Gornjem Dvorišću, te nije izrađen projekt nogostupa.


Prema prošlogodišnjem programu održavanja komunalne strukture na području općine od planiranih 1,2 milijuna kuna, potrošeno je 693, 840 kuna iz općinskog proračuna, s time da nisu ostvarene stavke saniranja divljih deponija, asfaltiranja igrališta u Stančiću i Prikraju, te saniranje smeća na grobljima.


Na sjednici su utvrđeni novi koeficijenti za obračun plaća načelnika Općine i djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, prema kojem se načelniku koeficijent 4,7 popeo na 5,5, upravnom referentu za normativne upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove i opće poslove sa 3,5 povišen na 4,0, te voditelju odjeljka za proračun financije i računovodstvo koeficijent od 3,2 povišen na 3,8, dok je administratoru za opće poslove, prijepis, urudžbeni zapisnik, otpremu pošte i arhivu sa 3,0 snižen na 2,5. Načelnik Funtek objašnjava te promjene koeficijenta temeljene na procjeni obima posla i odgovornosti na spomenutim radnim mjestima.


Općinsko vijeće Brckovljani imenovalo je novog mrtvozornika na području općine. Riječ je o dr. Tatjani Sučić, zaposlenoj u ambulanti Božjakovina, a mjestom prebivališta u Zagrebu. Vijećnik Darko Batišta komentirao je da se moglo razmisliti o imenovanju drugog mrtvozornika, preporučljivo sa područja općine ili okolice, s obzirom na činjenicu da mrtvozorenje većinom podrazumijeva rad izvan radnog vremena.


Iz redova hadezeovih i esdepeovskih članova Vijeća najviše spominjano pitanje bilo je vezano za odluke Općinskog poglavarstva, te mogućnost da se dobiju zapisnici i zaključci sa dotičnih sjednica, s obzirom da su "u tom dijelu rada općine neinformirani". Načelnik Funtek je ponudio mogućnost da zainteresirani vijećnici dođu u općinu i dobiju na uvid sve zapisnike i zaključke sa sjednica OP Brckovljani. (Iva Grgić i Nenad Haleuš-Mali)Objavljeno: 19.3.2002.


shadow
banner banner banner banner banner banner