Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Uravnoteženje ovogodišnjeg i donošenje novog proračuna s projekcijama23.11.2000.


Četverogodišnji plan komunalne izgradnje do 2001. provodi se sukladno mogućnostima. 


Općinski vijećnici donijeli su na prošloj sjednici Općinskoga vijeća II. i posljednje izmjene proračuna općine Brckovljani za 2000. godinu, kako je uvodno rečeno. Planirani prihodi za ovu godinu smanjeni su s 16,3 milijuna na 13,2 milijuna u I. izmjenama, te konačno na 9.086.028 kuna kako je to utvrđeno u usvojenim II. izmjenama proračuna. lako su porezni prihodi, prihodi od poduzetništva i imovine povećani u odnosu na veličine planirane krajem prošle godine, razlog smanjenja proračuna ipak je manji priliv u općinsku kasu od očekivanog. Naime, prihodi od prodaje imovine, točnije zemljišta nisu ostvareni u visini 7,5 milijuna kako je bilo predviđeno prvom projekcijom, a smanjene su i kapitalne potpore od županije i Hrvatskih voda. Sukladno tom smanjenju u prihodovnoj strani smanjen je i iznos za izgradnju kapitalnih objekata, posebice stavke za izradu planova, za asfaltiranje ulica i izgradnju upravne zgrade koje su II. izmjenama svedene na nulu.


Uzrok smanjenju očekivanih prihoda poglavito od prodaje zemljišta dijelom jest, moglo bi se reći, administrativne prirode. lako je općina kupila 150 hektara poljoprivrednog državnog zemljišta, za koje je ove godine već izdvojila prvi obrok otplate u visini 180.000 kuna, nije bila u mogućnosti to zemljište prodati u okviru programa razvoja općine i formiranja radne zone za razvoj gospodarstva. Prodaja nije bila moguća jer još uvijek nije na snazi prostorni plan općine Brckovljani. A plan nije na snazi jer Ministarstvo poljoprivrede nije ranije dalo suglasnost na prenamjenu spomenutog poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Prilikom donošenja proračuna za ovu godinu očekivala se ranija suglanost Ministarstva, stoga su prihodi od prodaje planirani. Planirana su i ulaganja u asfaltiranje ulica, što je sukladno komunalnom planu komunalnih akcija. Za sve potrebne pripreme, predradnje za realizaciju planiranih akcija općina mora imati predviđene prihode i izdatke u proračunu, što je bio motiv da se spomenuto uvrsti u proračun za ovu godinu.


Proračun za 2001. veći od 13 milijuna


U planiranju veličina za izdatke usmjerene na komunalnu izgradnju, a tako i za transfere korisnicima proračuna, nitko nije privilegiran, niti je zakinut, kako u proračunu za ovu tako i za slijedeću, rečeno je na sjednici Vijeća na kojima se raspravljalo o ovim dokumentima. Predlagač proračuna, Općinsko poglavarstvo, a potom i cijelo Općinsko vijeće kao donositelj proračuna vodi računa o ravnomjernom razvoju svih naselja općina Brckovljani, kada je u pitanju izgradnja komunalne infrastrukture. Uostalom i spomenuti plan komunalne izgradnje predviđa uvođenje vode, plina, a potom i kanalizacije, te asfaltiranje ulica u svim naseljima općine. Također se ravnomjerno određuju raspoloživa sredstva za djelatnosti od zajedničkog interesa za vatrogastvo, kulturne djelatnosti, sport, i ostale društvene aktivnosti.


Za 2001. godinu proračunom su predviđeni prihodi u visini 13.687.000 kuna. U tim je prihodima i očekivani novac od prodaje zemljišta do kojeg će vjerojatno doći, budući da je Ministarstvo upravo dalo suglasnost za prenamjenu zemljišta, kako je potvrdio načelnik Funtek neposredno prije zaključenja lista. To je ujedno osnova za pregovore o prodaji, ali i o komunalnim akcijama u naseljima čemu je taj novac namijenjen.


lako, napomenuo je Funtek, i novi će proračun za 2001. godinu, s projekcijama za 2002. i 2003. godinu, a to je zadnji proračun kojeg donosi Vijeće u ovom sastavu, sigurno doživjeti bitne izmjene. Prvenstveno zbog nepoznanica koje su najavljene u vidu promjene zakona o oporezivanju, najavljenoj mogućnosti uvođenja prireza i drugim novinama koje se očekuju.


Neupitno je kako novac od prodaje zemljišta, od čega se sveukupno očekuje dvadesetak milijuna njemačkih maraka, treba ravnomjerno uložiti u razvoj naselja općine, finalizirati vodovodnu i plinovodnu mrežu, asfaltirati ulice, urediti nogostupe, izgraditi sistem odvodnje u naseljima, te izgraditi objekte za zajedničke potrebe. Tako se novim proračunom, između ostaloga, predviđa se izgradnja kanalizacije, asfaltiranje ulica, projektiranje upravne zgrade, dječjeg vrtića, nogostupa Božjakovina - Gračec, dogradnje osnovne škole i unutarnje uređenje sportske dvorane i drugo.


Osnovna škola i dvorana


U zakonskim novinama mogu se očekivati promjene u funkcioniranju lokalne samouprave koja preuzima sve više nadležnosti za djelatnosti na svom području. Osnovno obrazovanje u nadležnosti je države i njezinog ministarstva, no činjenica s kojom su u općini suočeni jest izraziti nedostatak prostora u sadašnjoj osnovnoj školi "Stjepan Radić" u Božjakovini. Stoga je predviđeno 60.000 kuna za izradu projektne dokumentacije za dogradnju školske zgrade. Već sada za dva razredna odjeljenja nema prostorije, a pitanje uvođenja treće smjene pitanje je dana. Nedostatak prostora privremeno će se riješiti dogradnjom četiri učionice. Nakon izrade projekta javnim natječajem izabrati će se najpovoljniji izvoditelj radova, od kojeg se očekuje pripravnost na odgodu plaćanja poslova na izgradnji.


Tijekom rasprave o proračunu potvrđeno je kako je pri kraju desetogodišnja izgradnja školske sportske dvorane koja će biti otvorena tijekom prosinca. Sredstva za završetak objekta osigurala je županija i ministarstvo.


Potrebe vatrogastva


Općinsko poglavarstvo ove će godine, na prijedlog vijećnika Graberca iz Hrebinca, financijski pomoći održavanje glazbene priredbe "Prvi glas Prigorja - Hrebinec 2000. " U ostvarenju ove manifestacije sudjeluju kulturno-umjetnička društva s područja općine te oko 40-tak pjevača amatera, od čega je polovica s ovoga područja. Sredstva u visini 6.000 kn namaknuti će se iz proračunske rezerve za ovu godinu.


A iz proračuna za 2001. godinu zatraženo je više sredstava za vatrogastvo. DVD Hrebinec zatražio je 20.000 kuna više od planiranog za uređenje doma, koji, kako su naveli, nije na raspolaganju samo vatrogascima već svim udrugama i mještanima.


DVD Lupoglav zatražio je više novca za kupnju rabljenog vozila cisterne koje stoji 12.200 kuna.


A Vatrogasna zajednica zatražila je uvođenje nove stavke u proračun za izradu procjene požarnog opterećenja za područje općine, koju prema zakonskoj obvezi treba izraditi tijekom naredne tri godine, a mogla bi stajati od 40 do 60 tisuća kuna. Odlukom Vijeća za ovu procjenu planirano je 20.000 kn u 2001. godini. Naknadno odobreni izdaci predviđeni su u iz proračunske rezerve, tako je predloženi prijedlog proračuna Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo. (Nada Kozić)Objavljeno: 23.11.2000.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner banner