Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

VODA I PLIN U SVIM NASELJIMA12.10.2000.


U tijeku su završni radovi treće faze izgradnje vodovodne mreže u naseljima Hrebinec, Gornje Dvorišće, Prikraj i Kusanovec. Ovih se dana očekuje priključak stotinjak domaćinstava na vodovod.


Podsjetimo se kako je vodoopskrba zajedno s plinifikacijom naselja u općini Brckovljani započela prije dvije - tri godine. U izgradnji mreže sudjelovali su građani, dok se dio troškova financirao iz sredstava općinskoga proračuna, kao i dijelom iz Hrvatskih voda. Neizbježno je bilo učešće građana koji su mogli iznose otplaćivati i do 36 obroka, budući da je izvoditelj radova pristao na takve uvjete kreditiranja općine i njezinih žitelja. Oni koji su među prvima sklopili ugovore o sufinanciranju, primjerice žitelji Lupoglava, do sada su otplatili oko 28 obroka.


Postoje izgledi da se broj obroka smanji, odnosno građanima bi se mogla umanjiti otplata za 5 ili 6 obroka, iz čega proizlazi da bi se ukupno učešće moglo smanjiti do 500 njemačkih maraka.


Trajno je nastojanje općine da se izgradi mreža koja će građanima biti što jeftinija. Ugovori su sklopljeni na određene iznose sukladno uvjetima kakvi su tada postojali. U međuvremenu ukazuju se mogućnosti da bi općina preuzela dio obveza od građana čime bi se smanjilo njihovo učešće. Tako će se pristupiti potpisivanju anexa ugovora o visini učešća, koje će biti manje. Najprije će se sklapati s onima koji su među prvima potpisali ugovore o sufinanciranju, a postupno sa svima drugima, pojasnio je načelnik Željko Funtek.


U općini saznajemo kako su u tijeku radovi na dionici Prečec Tedrovec gdje je napravljena mreža u naseljima. Do zastoja u gradnji došlo je zbog novih okolnosti. Prema kriterijima Hrvatskih voda potrebno je na dionici Prečec (ekonomsko dvorište) Tedrovec položiti cijevi većega profila (200 mm) nego što su one predviđene projektom od 165 mm. U tom je smislu potrebno izmijeniti projekat za ovu dionicu, pa će se radovi nastaviti za petnaestak dana.


Akcija vodoopskrbe i plinifikacije bliži se kraju budući da su obuhvaćena sva naselja općine Brckovljani. Ponovo će se raspisati natječaj za tri ulice - Slavonsku u Stančiću, Borik i Vinogradarsku u Štakorovcu budući da nisu bile obuhvaćene ranijim troškovnikom. Ostaje još izgraditi mrežu u Ulici 30. svibnja u Prikraju za što treba raspisati natječaj.


PROBLEMI U OPSKRBI PLINOM I VODOM


Na postojeću plinsku i vodovodnu mrežu u ovoj akciji ostvareno je više od 300 priključaka domaćinstava i drugih korisnika. Zbog potrošnje plina i vode a dijelom neadekvatne mreže javljaju se i problemi u opskrbi. Kapacitet plinovoda Stančić Štakorovec nedostatan je za prolaz potrebnih količina plina za ova naselja i za Centar Stančić. Tako se događa da zimi, u uvjetima niskih temperatura, dijelovi naselja ostaju bez plina. Problem nestašice riješiti će se pripajanjem voda za Centar Stančić na vod u smjeru Vrbovca, u naselju Gračec, čime bi se potrebe u tom dijelu rasteretile budući da će količine za Centar biti odvojene od naselja.


Također se javlja problem s pritiskom vode u cjevovodima u predjelima na uzvisinama. Na otklanjanju ovih poteškoća pomoći će Hrvatske vode intervencijama u mreži. Zajedno s općinom investirati će u postavljanje tzv. baster pumpe u Božjakovini kojom će se osigurati zadovoljavajući pritisak vode u naseljima Brckovljani i Hrebinec. Opskrba vodom u Štakorovcu poboljšati će se postavljanjem uređaja za podizanje pritiska u cjevovodima u ulicama gdje je kapacitet slabiji.


Pojačani broj priključaka i novih korisnika plina i vode neizbježno dovodi do promjena u kvalitetu opskrbe. Plinovodna mreža izgrađena osamdesetih godina danas je preslaba za povećani broj korisnika koji su u međuvremenu doselili. Sadašnja vodovodna mreža izgrađena je u zadovoljavajućem kapacitetu. Postavljene su cijevi odgovarajućeg profila (200mm). Budući da se naslućuju problemi u opskrbi s vodom, nestašice vode u Zagrebu i drugo, ova bi mreža omogućila priključak i spoj u smjeru Ivanić Grada. Naime u Žutici su otkrivena nalazišta kvalitetne pitke vode, što bi uz pedesetogodišnju garanciju za postavljene cijevi, omogućilo kvalitetno dugoročno rješenje opskrbe vodom u naseljima općine Brckovljani. (Nada Kozić)Objavljeno: 12.10.2000.


shadow
banner banner banner banner banner banner