Josipa Zorića 1, 10370 Dugo Selo
Tel: 01/2753-524

Dokumenti

Dokumenti iz vijesti

Dokumenti iz vijesti Službeni glasnik Odluke Ugovori, donacije i sponzori Javni pozivi i natječaji Javna nabava Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Savjetovanje s javnošću Proračun Izbori Komunalno gospodarstvo Brckovljani d.o.o. Zahtjevi i obrasci Zaštita osobnih podataka Civilna zaštita Informiranje o zaštiti okoliša

Godina 2019.


ikona
15.10.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o komunalnom redu Općine Brckovljani   
dividerikona
15.10.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o komunalnom redu Općine Brckovljani   
dividerikona
14.10.2019.  Program javnih potreba u sportu u 2019. godini   
dividerikona
14.10.2019.  Program javnih potreba u sportu u 2019. godini   
dividerikona
14.10.2019.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
10.10.2019.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o komunalnom redu Općine Brckovljani   
dividerikona
10.9.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o uvjetima i načinu spaljivanja poljoprivrednog ...   
dividerikona
9.9.2019.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o komunalnom redu Općine Brckovljani   
dividerikona
4.9.2019.  Obavijest Dukom plin d.o.o.   
dividerikona
8.8.2019.  Obavijest o odvozu otpada   
dividerikona
2.8.2019.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019.   
dividerikona
31.7.2019.  Augustinovo u Lupoglavu   
dividerikona
23.7.2019.  Anketni upitnik   
dividerikona
23.7.2019.  Dopis Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku   
dividerikona
23.7.2019.  Izvješće o javnom uvidu u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za podru&#...   
dividerikona
5.7.2019.  Pravilnik o zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
28.6.2019.  Gradnja reciklažnog dvorišta u Općini Brckovljani   
dividerikona
17.6.2019.  Pokrenuto e-savjetovanje za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i uslug...   
dividerikona
21.5.2019.  Posebno biračko mjesto   
dividerikona
21.5.2019.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Brckovljani na Izborima za EU parlame...   
dividerikona
13.5.2019.  Poziv Hrvatskog olimpijskog odbora-Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine   
dividerikona
18.4.2019.  Plan djelovanja civilne zastite opcine Brckovljani 2018   
dividerikona
16.4.2019.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta   
dividerikona
3.4.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018. godinu sa izvršenjem razvojnih Programa za 20...   
dividerikona
27.3.2019.  zahtjev za sufinanciranje kastracije/sterilizacije   
dividerikona
6.3.2019.  Priopćenje za medije   
dividerikona
4.3.2019.  Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2018.   
dividerikona
26.2.2019.  Obavijest o upisu u prvi razred osnovne škole za školsku godinu 2019./2020.   
dividerikona
25.2.2019.  Izvješće sa javne rasprav Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Stančić 1, 2, i 3....   
dividerikona
15.2.2019.  Bilješke uz obrasce-Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu   
dividerikona
15.2.2019.  Financijski izvještaj za 2018. godinu   
dividerikona
6.2.2019.  Natječaj   
dividerikona
6.2.2019.  Postojeći vozni red   
dividerikona
6.2.2019.  Dopis JLS   
dividerikona
31.1.2019.  Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć   
dividerikona
31.1.2019.  Odluka Župana   
dividerikona
28.1.2019.  Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu pdf.   
dividerikona
28.1.2019.  Natječaj Crvenog križa Dugo Selo   
dividerikona
8.1.2019.  Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na ...   
dividerikona
2.1.2019.  Plan nabave za 2019. godinu   
divider

Godina 2018.


ikona
4.12.2018.  Odluka o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u kulturi   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u sportu   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun kom...   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Proračuna za 2019. g. s projekcijama za ...   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program održavanja objekata i uređaja kom...   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program gradnje objekata i uređaja komunalne i...   
dividerikona
26.11.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u socijalnoj skrbi   
dividerikona
23.11.2018.  Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa   
dividerikona
23.11.2018.  Odluka o izuzimanju iz postupka Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opć...   
dividerikona
23.11.2018.  Odluka o izuzimanju iz postupka Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opć...   
dividerikona
23.11.2018.  Odluka o izuzimanju iz postupka Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opć...   
dividerikona
23.11.2018.  Obavijest-Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa   
dividerikona
23.11.2018.  Mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa   
dividerikona
23.11.2018.  Odluka o izuzimanju iz postupka Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Opć...   
dividerikona
22.11.2018.  Program javnih potreba u kulturi u 2019. godini   
dividerikona
22.11.2018.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu   
dividerikona
22.11.2018.  Program javnih potreba u sportu u 2019. godini   
dividerikona
22.11.2018.  Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
22.11.2018.  Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Brckovljani za 2019. godi...   
dividerikona
21.11.2018.  Proračun Općine Brckovljani za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu   
dividerikona
16.11.2018.  Poziv Ministarstva gospodarstva na dostavu projektnih prijedloga   
dividerikona
8.11.2018.  Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Brckovljani za izgradnju Društvenog ...   
dividerikona
31.10.2018.  Obavijest o zaprimanju obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu   
dividerikona
31.10.2018.  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada   
dividerikona
31.10.2018.  Obrazac za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu   
dividerikona
31.10.2018.  Cjenik za javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa socijalne skrbi za 2019. godinu   
dividerikona
19.10.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa financiranja javnih potre...   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 2019. godinu   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa održavanja   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa javnih potreba u sportu za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa financiranja javnih potreba u kulturi za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa gradnje za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Programa gradnje za 2019.g.   
dividerikona
19.10.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade   
dividerikona
15.10.2018.  Popis lokacija zelenih otoka na području Općine Brckovljani   
dividerikona
3.10.2018.  Zahtjev za brisanje- ispravak osobnih podataka   
dividerikona
3.10.2018.  Privola za korištenje osobnih podataka   
dividerikona
3.10.2018.  Zahtjev   
dividerikona
3.10.2018.  Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka   
dividerikona
3.10.2018.  Politika zaštite osobnih podataka   
dividerikona
12.9.2018.  Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu   
dividerikona
3.9.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani z...   
dividerikona
9.8.2018.  Odluka o poništenju javnog natječaja   
dividerikona
31.7.2018.  Plakat   
dividerikona
30.7.2018.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu   
dividerikona
30.7.2018.  Plan gospodarenja otpadom Općine Brckovljani za razdoblje 2017. - 2022. godine - Nacrt   
dividerikona
30.7.2018.  Obrazac za sudjelovanje   
dividerikona
18.7.2018.  Izvješće o održanoj javnoj raspravi VI.izmjena i dopuna uređenja Prostornog plana Općine Brckov...   
dividerikona
12.7.2018.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Brckovljani   
dividerikona
12.7.2018.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Brckovljani   
dividerikona
12.7.2018.  Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Općine Brckovljani   
dividerikona
26.6.2018.  Nacrt prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani za javnu raspravu   
dividerikona
20.6.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU zone...   
dividerikona
20.6.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mog...   
dividerikona
5.6.2018.  Natječaj za prodaju sijena-otkosa trave   
dividerikona
5.6.2018.  Natječaj za prodaju sijena-otkosa trave   
dividerikona
25.5.2018.  Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu naknadu i troškove stanovanja   
dividerikona
18.5.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna UPU Zone gospdodarske n...   
dividerikona
18.5.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na ...   
dividerikona
18.5.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima ...   
dividerikona
18.5.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o izradi II. Izmjena i dopu...   
dividerikona
19.4.2018.  Natječaj za javna priznanja   
dividerikona
30.3.2018.  Odluka župana   
dividerikona
14.3.2018.  Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani za 2017. godinu   
dividerikona
14.3.2018.  Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani za 2017. godinu   
dividerikona
9.3.2018.  Javni natječaj za prodaju pokretnine (osobno vozilo- rabljeno)   
dividerikona
8.3.2018.  Srednjeročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija   
dividerikona
8.3.2018.  Srednjeročni (trogodišnji) Plan davanja koncesija   
dividerikona
8.3.2018.  Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljani za 2017. godinu   
dividerikona
2.3.2018.  Obavijest o subvenciji   
dividerikona
27.2.2018.  Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2017. godinu   
dividerikona
26.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja ...   
dividerikona
26.2.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na nacrt Odluke o uvjetima, načinu i postupku upr...   
dividerikona
26.2.2018.  Obavijest o upisu u prvi razred   
dividerikona
13.2.2018.  UDJ   
dividerikona
13.2.2018.  Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu   
dividerikona
13.2.2018.  Bilješke uz obrasce-Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Plan nabave za 2018. godinu   
dividerikona
2.2.2018.  Financijski plan za 2018. godinu   
dividerikona
31.1.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za nacrt Statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
31.1.2018.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću za nacrt Odluke o načinu pružanja javne uslu...   
dividerikona
23.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o uvjetima i načinu d...   
dividerikona
23.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt o uvjetima, načinu i postupku upravljanja nekretninama ...   
dividerikona
23.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o uvjetima, načinu i ...   
dividerikona
23.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih lju...   
dividerikona
10.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Statuta Općine Brckovljani   
dividerikona
10.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o načinu pružanja...   
dividerikona
10.1.2018.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja...   
dividerikona
10.1.2018.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na nacrt Statuta Općine Brckovljani   
divider

Godina 2017.


ikona
21.12.2017.  Proračun Općine Brckovljani za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu sa Planom razvojnih program...   
dividerikona
12.12.2017.  Obavijest za web -novo   
dividerikona
12.12.2017.  Obavijest o podjeli Božićnice   
dividerikona
12.12.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o Izmjeni Odluke o općinskim porezima O...   
dividerikona
27.11.2017.  Proračun Općine Brckovljani za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu sa Planom razvojnih program...   
dividerikona
13.11.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o op&#...   
dividerikona
13.11.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o općinskim porezima Op...   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u socijalnoj skrbi   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program gradnje objekata i uređaja komunalne i...   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u kulturi   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program javnih potreba u sportu   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Proračun Općine Brckovljani za 2018. godi...   
dividerikona
7.11.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Program održavanja objekata i uređaja kom...   
dividerikona
23.10.2017.  Obavijest studentima   
dividerikona
6.10.2017.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017.godinu   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Brckovljan...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa održavanja komun...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infra...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa gradnje i uređaj...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na pod...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Op...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u kult...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u soci...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u spor...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 2018. godinu s...   
dividerikona
5.10.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Proračuna Općine Brc...   
dividerikona
5.10.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine B...   
dividerikona
8.9.2017.  Kazalo Službeni glasnik 07/17   
dividerikona
31.8.2017.  Obavijest o pregledu prskalica i raspršivača   
dividerikona
31.8.2017.  Obavijest o pregledu prskalica i raspršivača   
dividerikona
18.7.2017.  Zahtjev za sufinanciranje školskih udžbenika   
dividerikona
18.7.2017.  Obavijest o sufinanciranju školskih udžbenika za djecu koja polaze osnovnu školu u Dugom Selu   
dividerikona
6.7.2017.  Obavijest o pregledu prskalica i raspršivača   
dividerikona
5.7.2017.  Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Minist...   
dividerikona
28.6.2017.  Obavijest školski udžbenici   
dividerikona
28.6.2017.  Obavijest   
dividerikona
20.6.2017.  Izvješće Općinskog izbornog povjerenstva o visini troškova izbora   
dividerikona
13.6.2017.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave   
dividerikona
7.6.2017.  JUMICAR priča   
dividerikona
6.6.2017.  Završnica Prvenstva Hrvatske za dječake rođene 2006. i mlađe u Umagu   
dividerikona
31.5.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
25.5.2017.  Žc 3074   
dividerikona
22.5.2017.  R.izbora za Općinskog načelnika   
dividerikona
22.5.2017.  R. izbora za Općinsko vijeće Općine Brckovljani   
dividerikona
18.5.2017.  Sprazum PO škola Lupoglav   
dividerikona
16.5.2017.  Obavijest   
dividerikona
16.5.2017.  Sporazum   
dividerikona
10.5.2017.  Popis poštanskih ureda   
dividerikona
5.5.2017.  ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR NAČELNIKA OPĆINE BRCKOVLJANI   
dividerikona
5.5.2017.  ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BRCKOVLJANI...   
dividerikona
2.5.2017.  Odluka Župana   
dividerikona
24.4.2017.  Obvezne upute Državnog izbornog povjerenstva u svezi kandidiranja na lokalnim izborima   
dividerikona
21.4.2017.  Obavijest o dežurstvu   
dividerikona
12.4.2017.  Raspored odvoza komunalnog otpada   
dividerikona
3.4.2017.  Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi u 2016. godini   
dividerikona
27.3.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću na Odluku o općinskim porezima Općine Brckov...   
dividerikona
20.3.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave   
dividerikona
8.3.2017.  Odluka Općinskog vijeća   
dividerikona
6.3.2017.  Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2017. godini   
dividerikona
6.3.2017.  Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o općinskim porezi...   
dividerikona
6.3.2017.  Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Brckovljani...   
dividerikona
28.2.2017.  Izvršenje Financijskog plana za Komunano gospodarstvo Brckovljani d.o.o. za 2016. godinu   
dividerikona
24.2.2017.  Obavijesti   
dividerikona
22.2.2017.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Urbanističkog plana gospodarske zone Stančić 1, 2 i 3   
dividerikona
20.2.2017.     
dividerikona
15.2.2017.  Financijski izvještaj 2016.   
dividerikona
7.2.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
30.1.2017.  Obavijest o selidbi   
dividerikona
30.1.2017.  Obavijest o preseljenju   
dividerikona
16.1.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o odre...   
dividerikona
9.1.2017.  Obavijest o javnoj raspravi   
divider

Godina 2016.


ikona
30.12.2016.  Prijedlog odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Brcko...   
dividerikona
30.12.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za Prijedlog Odluke o određivanju poslova prijevoza p...   
dividerikona
29.12.2016.  Izmjena Programa gradnje komunalne infastrukture za 2016. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  Izmjena i dopuna razvojnih programa za 2016. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  Izmjena Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  Izmjena programa javnih potreba u kulturi za 2016.godinu   
dividerikona
29.12.2016.  Izmjena i dopuna Proračuna za 2016. godinu   
dividerikona
8.12.2016.  Obavijest   
dividerikona
24.11.2016.  Obavijest   
dividerikona
24.11.2016.  Obavijest za dužnike komunalne naknade   
dividerikona
23.11.2016.  Odluka o početku prodaje   
dividerikona
23.11.2016.  Obrazloženje uz Proračun za 2017. godinu   
dividerikona
23.11.2016.  Proračun Općine Brckovljani za 2017. godinu   
dividerikona
18.11.2016.  Lupoglav br.1   
dividerikona
18.11.2016.  Lupoglav br.2   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o socijaln...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa gradnje ...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa održ...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa javnih p...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa javnih p...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Programa javnih p...   
dividerikona
14.11.2016.  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Proračuna za...   
dividerikona
8.11.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za...   
dividerikona
7.11.2016.  Noska br.2   
dividerikona
7.11.2016.  Trokut br.3   
dividerikona
7.11.2016.  Trokut br.2   
dividerikona
7.11.2016.  Trokut   
dividerikona
7.11.2016.  Novska br.5   
dividerikona
7.11.2016.  Novska br.3   
dividerikona
7.11.2016.  Slike iz Novske   
dividerikona
7.11.2016.  Novska br.4   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu za savjetovanje...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Proračuna Općine Brckovljani za 201...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa održavanja komunalne infrastruk...   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa javnih potreba u kulturi za 2017. go...   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture za ...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2017. god...   
dividerikona
27.10.2016.  Obrazac za sudjelovanje sa zainteresiranom javnošću za prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi   
dividerikona
27.10.2016.  Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu   
dividerikona
24.10.2016.  Poziv na predavanje, predstavljanje Mjere 6.   
dividerikona
17.10.2016.  Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti   
dividerikona
7.10.2016.  Obavijest braniteljima   
dividerikona
29.9.2016.  Obrazac prijave   
dividerikona
29.9.2016.  Potrebna dokumentacija   
dividerikona
29.9.2016.  Upute uz Natječaj   
dividerikona
29.9.2016.  Natječaj   
dividerikona
7.9.2016.  Subvencija učeničkih karata   
dividerikona
6.9.2016.  Obavijest roditeljima   
dividerikona
6.9.2016.  Upitnik   
dividerikona
2.9.2016.     
dividerikona
2.9.2016.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta za područje Općine Brckovljani   
dividerikona
25.8.2016.  Odluka o kriterijima i načinu sufinanciranja   
dividerikona
25.8.2016.  Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor   
dividerikona
25.8.2016.  Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Brckovljani   
dividerikona
25.8.2016.  Rješenje o imenovanju proširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Brckovljani   
dividerikona
25.8.2016.  Rješenje o imenovanju stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Brckovljani   
dividerikona
9.8.2016.  Tablica bagatelne nabave   
dividerikona
2.8.2016.  Obavijest uz billing 02-2016 - Brckovljani   
dividerikona
24.7.2016.  Izmjena plana prijma za Stručno osposobljavanje   
dividerikona
22.7.2016.  Zakon o komunalnom gospodarstvu   
dividerikona
22.7.2016.  Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi   
dividerikona
22.7.2016.  Zakon o održivom gospodarenju otpadom   
dividerikona
22.7.2016.  Zakon o prostornom uređenju   
dividerikona
22.7.2016.  Zakon o socijalnoj skrbi   
dividerikona
22.7.2016.  Zakon o sustavu civilne zaštite   
dividerikona
22.7.2016.  Zakon o vatrogastvu   
dividerikona
22.7.2016.  Poziv javnosti za dostavu prijedloga i mišljenja   
dividerikona
22.7.2016.  Obrazloženje razloga i ciljeva te prijedlog odluke o raspolaganju nekretninama   
dividerikona
22.7.2016.  Obrazac za sudjelovanje zainteresirane javnosti   
dividerikona
22.7.2016.  Odluka o uključivanju u program stručnog osposobljavanja   
dividerikona
22.7.2016.  Plan prijma na stručno osposobljavanje   
dividerikona
22.7.2016.  OBAVIJEST: Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2019. godine   
dividerikona
22.7.2016.  V. IZMJENE I DOPUNE PPU-a OPĆINE BRCKOVLJANI   
dividerikona
22.7.2016.  Izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Referentna stranica   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Izvještaj o novčanim tijekovima   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Bilanca   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Izvještaj o obvezama   
dividerikona
22.7.2016.  12-2014 Izvještaj o prihodima i rashodima korisnika proračuna   
dividerikona
22.7.2016.  12-2015 Referentna stranica   
dividerikona
22.7.2016.  12-2015 Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima   
dividerikona
22.7.2016.  12-2015 Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji   
dividerikona
22.7.2016.  12-2015 Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza   
dividerikona
22.7.2016.  12-2015 Bilanca   
dividerikona
22.7.2016.  12-2015 Izvještaj o obvezama   
dividerikona
22.7.2016.  Ugovori u 2016. godini   
dividerikona
22.7.2016.  Ugovori u 2015. godini   
dividerikona
22.7.2016.  Donacije u razdoblju od 01.07.2015. do 31.12.2015.   
dividerikona
22.7.2016.  Donacije u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015.   
dividerikona
22.7.2016.  Pravilnik o bagatelnoj vrijednosti za 2016. godinu   
dividerikona
22.7.2016.  Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
22.7.2016.  Određivanje službenika za informiranje - KOMUNALAC BRCKOVLJANI d.o.o   
dividerikona
22.7.2016.  Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
22.7.2016.  Određivanje službenika za informiranje   
dividerikona
22.7.2016.  Cjenik dimnjačarskih usluga   
dividerikona
22.7.2016.  Odluka o davanju koncesije   
dividerikona
22.7.2016.  Obavijest o dodjeli koncesije   
dividerikona
22.7.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2016. godinu   
dividerikona
26.4.2016.  Odluka o određivanju službenika za informiranje   
dividerikona
11.3.2016.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2016. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Proračun Općine Brckovljani za 2016. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu   
dividerikona
15.1.2016.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Brckovljani za 2015. godinu   
dividerikona
4.1.2016.  PLAN NABAVE 2016 KOMUNALNO GOSPODARSTVO BRCKOVLJANI   
divider

Godina 2015.


ikona
23.1.2015.  Službeni glasnik Brckovljani br.1   
dividerikona
15.1.2015.  Proračun Općine Brckovljani za 2015. godinu   
divider