Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

OBAVIJEST o sufinanciranju obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Brckovljani za samačka i staračka domaćinstva 2.1.2023.


Obavještamo da Općina Brckovljani preuzima obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge u iznosu od 50% cijene za kućanstva sa jednim članom kao i kućanstva gdje su svi prijavljeni članovi stariji od 65 godine i imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Brckovljani i to za kategorije: 


1. Kućanstvo s jednim članom sa  prebivalištem  na području Općine Brckovljani i prihod člana kućanstva iznosi do 265,44 EUR mjesečno


2. Kućanstvo s više članova, svi članovi kućanstva stariji su od 65 godina i imaju prijavljeno prebivalište na toj adresi na području Općine Brckovljani  i prihodi po članu kućanstva iznose do 265,44 EUR mjesečno.


Za ostvarivanje navedenog prava moraju se javiti u Općinu Brckovljani ili na web stranici www.brckovljani.hr skinuti  i ispuniti zahtjev za sufinanciranje te priložiti potrebnu dokumentaciju:


 1. Zahtjev za sufinanciranje,


2. Dokaz o visini prihoda;


- potvrda poslodavca  o plaći ostvarenoj i isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva za prethodni mjesec


- Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sve članove kućanstva,


- Uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe


3. Preslika osobnih iskaznica svih članova kućanstva


4. Potvrda o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva od Ministarstva financija, Porezne uprave


5. Po potrebi ostale dokaze


 


ZAHTJEVI ĆE SE ZAPRIMATI SVAKI RADNI DAN


OD 08.00-12.00 SATI DO 15. VELJAČE 2023. GODINEObjavljeno: 2.1.2023.


shadow
ikona
shadow
banner banner banner banner banner