Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani11.7.2022.


Načelnik Općine Brckovljani Tihomir Đuras i ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Zagrebačke županije Željka Kučinić potpisali su 11. srpnja 2022. godine Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. Potpisu Ugovora prisustvovali su Vitomir Štokić, budući odgovorni voditelj izrade prostornog plana i Andrea Galić, voditeljica Odsjeka za infrastrukturni sustav i GIS. Zavod je izradu prostornog plana preuzeo po provedenom postupku nabave i ishođenoj suglasnosti župana, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju. Time je započeo postupak izmjena plana kojim će se stvoriti uvjeti za daljnji razvoj Općine, razmotriti mogućnost izmjene prometnog sustava i kanalske mreže, revidirati uvjeti za gradnju unutar i izvan građevinskog područja, razmotriti pojedinačni zahtjevi građana i pravnih osoba za proširenjem građevinskih područja te uskladiti plan u cijelosti s novim Izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije. Nakon potpisivanaja Ugovora načelnik i predstavnici Zavoda kratko su analizirali ciljeve izrade ovih Izmjena i dopuna Plana a zatim utvrdili prvi radni sastanak u Općini Brckovljani i obilazak terena za sljedeći tjedan.


Odluku o izradi VII. Izmjena i dopuna prostornog plana, koju je Općinsko vijeće Općine Brckovljani donijelo 25. svibnja 2022. godine, možete pogledati ovdje:


Izvor:Potpisan Ugovor o izradi VII. Izmjena i dopuna PPUO Brckovljani (zpuzz.hr)


 Objavljeno: 11.7.2022.


shadow
  • foto
  • banner banner banner banner banner