Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje6.9.2021.


 


Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17 , 98/19 i 144/20), članka 6. točka 6. Odluke o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 10/16) i članka 39. Statuta Općine Brckovljani (Službeni glasnik Općine Brckovljani br. 01/18 ,02/20,09/20 i 02/21) Općinski načelnik Općine Brckovljani dana 02.  rujna 2021. godine donosi: O D L U K U o (su) financiranju školske prehrane učenicima s prebivalištem na području Općine Brckovljani u školskoj godini  2021/2022.


Cijeli tekst odluke možete pročitati u privitku.


 Objavljeno: 6.9.2021.


shadow
ikona
shadow
ikona
shadow
ikona
shadow
banner banner banner banner banner