Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Obavijest o primjeni novih cijena pružanja javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Brckovljani29.1.2021.


Obavještavamo vas da će se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada sa područja Općine Brckovljani obračunavati razmjerno količini predanog otpada prilikom čega je kriterij količine otpada volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika.


Struktura cijene javne usluge sastojati će se od cijene obvezne minimalne javne usluge (fiksnog dijela) i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada ovisno o volumenu spremnika (varijabilnog dijela).


Od 01.01.2021. godine obračunsko razdoblje odnositi će se na period od jednog (1) kalendarskog mjeseca, prilikom čega će se za šestomjesečni period izdati paušalni iznos mjesečne naknade za javnu uslugu koja se sastoji od cijene obavezne minimalne javne usluge i naknade za dvije (2) primopredaje miješanog komunalnog otpada, ovisno o volumenu zaduženog spremnika.


Nakon proteka šestomjesečnog perioda izvršiti će se obračun stvarno predane količine miješanog komunalnog otpada te će se korisniku izdati račun za pruženu javnu uslugu u koju je uključena cijena obvezne minimalne javne usluge i naknada za predanu količinu miješanog komunalnog otpada.


Prilikom izdavanja računa vršiti će se obračun prethodno plaćenih akontacija sa stvarnim brojem pražnjenja spremnika kroz šestomjesečni period, koja cijena može biti jednaka obračunatim akontacijama, može biti manja u kojem slučaju se izdaje račun za razliku manje plaćenog iznosa cijene javne usluge, odnosno može biti veća u odnosu na prethodno plaćene akontacije prilikom čega se evidentira preplata, a za koji iznos korisnik ima mogućnost ostvariti povrat preplaćenih sredstava ili isti iznos koristiti za umanjenje sljedećih obveza.


Navedenu OBAVIJEST su dobili svi mještani koji koriste usluge odvoza mješanog komunalnog otpada na području Općine Brckovljani. Objavljeno: 29.1.2021.


shadow
ikona
Cjenik   
shadow
banner banner banner banner banner