Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održana sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani : Usvojen proračun za 2020. godinu u iznosu 29,2 milijuna kuna29.11.2019.


Prije samog početka 21. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Brckovljani, a pod predsjedavanjem Tihomira Đurasa te u nazočnosti zamjenika načelnika Stjepana Horvata, minutom šutnje odana je počast nedavno preminulom dugogodišnjem načelniku Općine Željku Funteku pod čijim je neprekinutim vodstvom ova Općina bila punih 25 godina.


U nastavku sjednice vijećnike je voditeljica općinskog Odjela za proračun, financije i knjiženje Mirjana Dokuš upoznala s prijedlogom općinskog proračuna za 2020. godinu, s projekcijama za 2021. i 2022. godinu po kojem ukupni proračunski okvir za sljedeću godinu iznosi 29,2 milijuna kuna, što je za 4 milijuna manje nego što je planirano za ovu godinu. Dokuš je napomenula kako i s prihodne i rashodne strane proračunska razina ne odstupa od ovogodišnje te da nema znatnih promjena. Ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 23,4 milijuna kuna, te su planirana sredstava kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 7,5 milijuna kuna i to za projekt izgradnje Društvenog centra i zgrade Općinske uprave. U tijeku su projekti rekonstrukcije javne rasvjete i zamjene LED lampama te izgradnja reciklažnog dvorišta koji nastavljaju i u sljedećoj godini. S obzirom na povećanje cijene grobne naknade s 40 na 50 kuna te za vanjske korisnike sa 60 na 100 kuna, bilježe se povećani prihodi u sljedećoj godini (ukupno 250.000 kuna) te su u povećanju doprinosi za šume (ukupno 150.000 kuna), dok su prihodi od prodaje zemljišta u vlasništvu općine smanjeni (ukupno 5,6 milijuna kuna). Na rashodnoj strani smanjeni su troškovi za javnu rasvjetu i ta za duplo (ukupno 200.00 kuna), dok je planirano povećanje za uređenje vatrogasnih domova (ukupno 750.000 kuna). Naime, planiran je projekt proširenja Doma DVD-a Brckovljani za koji su inače odobrena sredstva putem natječaja LAG-a Prigorje u iznosu od 260.000 kuna, dok će se ostatkom previđenih sredstava urediti Dom DVD-a Tedrovec. Ove godine nabavljeno je vozilo za potrebe DVD-a Brckovljani, dok će se sljedeće godine nabaviti cisterna za DVD Lupoglav. Projekt izgradnje dječjeg vrtića je u izradi te sa za istu namjenu osigurava 250.000 kuna. Dokuš između ostalog najavljuje kako zbog većeg broja pristiglih zahtjeva građana sljedeće godine bit će pokrenute 7. izmjene i dopune Prostornog plana općine. Zamjenik načelnika Horvat na kraju je istaknuo da je proračun u razini 2019. godine i kao takav je korektno i objektivno napravljen. „Nadamo se kako će treća aplikacija na natječaju za financiranje društvenog doma Brckovljani putem EU fondova biti uspješna, s obzirom na prethodni neuspjeh. No, isto tako pozivam vijećnike na aktivno uključivanje u animiranju novih gospodarstvenika na naše područje“, poručio je Horvat.


Jednoglasnom odlukom usvojen proračun za sljedeću godinu kao i pripadajući programi održavanja i gradnje komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Program održavanja raspolagat će s ukupno 2.151.000 kuna, dok će za gradnju biti osigurano 7.270.000 kuna od čega najvećim dijelom planira se izgradnja nogostupa na području općine u iznosu od 3 milijuna kuna te, između ostalog, milijun kuna za asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Prema programu javnih potreba u kulturi u iznosu od 310.000 kuna – 190.000 kuna planira se raspodijeliti općinskim udrugama temeljem javnog natječaja, dok se 120.000 kuna osigurava za POU Dugo Selo, Gradsku knjižnicu Dugo Selo i Glazbenu školu Dugo Selo. Program javnih potreba u sportu osigurava ukupno 300.000 kuna koja će se, kao i dosada, raspodijeliti po klubovima putem javnog natječaja. Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi planira se ukupno 1.645.000 kuna od čega se osiguravaju jednokratne pomoći te božićnice umirovljenicima (650.000 kuna), sufinancira se škola plivanja djeci u OŠ (70.000), sufinancira se cijena prijevoza srednjoškolaca i studenata (400.000), udžbenici za OŠ (400.000), poklon paketi djeci OŠ za Božić (25.000) te dar za novorođenu djecu (100.000 kuna). Isto tako od planiranih 1,6 milijuna kuna 225.000 kuna planira se za financiranje Crvenog križa Dugo Selo, dojenačka hrana te rad udruga s programima socijalnog karaktera.


Na sjednici je također prihvaćen financijski plan Komunalnog gospodarstva Brckovljani d.o.o. za 2020. godinu koji ukupno planira 7.557.000 kuna prihoda. Tom sumom sljedeće godine planirano je projektiranje i izgradnja nogostupa, asfaltiranje nerazvrstanih cesta, izgradnja groblja u Brckovljanima i Lupoglav, izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima te autobusnih kućica i prometnih znakova, što ukupno čini 6.859.000 kuna investicija, prezentirala je direktorica KGB d.o.o. Silvija Balija.


Na sjednici je također usvojena II. izmjena i dopuna odluke o općinskim porezima koja se usklađuje s novom zakonskom regulativom, a po kojoj od sljedeće godine se uvodi jedinstvena tarifa, čime se ukidaju dosadašnje dvije tarife za porez na kuće za odmor – za građane s prebivalištem na području općine bila je 12 kn/m2, dok za sve ostale je iznosila 15 kn/m2. Po novoj odluci ona iznosi za sve 12 kn/m2. Vijećnici su također prihvatili najpovoljniju ponudu za kupnju nekretnine u vlasništvu Općine na području k.o. Prečec po kupoprodajnoj cijeni u iznosu do 75.000 kuna.


Izvor: Dugoselska kronika 


 


 Objavljeno: 29.11.2019.


shadow
  • foto
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner