Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Održano Vijeće Općine Brckovljani: Uravnotežen proračun zbog prijave projekata na natječaje EU fondova3.4.2017.


Općinsko vijeće Općine Brckovljani održalo je 31. ožujka svoju 36. redovnu sjednicu pod predsjedavanjem predsjednika Bože Graberca. Sjednici je nazočio načelnik Željko Funtek. Kako se čulo, moguće je da ovo neće biti zadnja sjednica u ovom sazivu, ukoliko bude potrebno održat će još jednu.


Planirane investicije: Dom društvene namjene i mrtvačnica u Brckovljanima


Vijećnici su prihvatili I. izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu prema kojima su planirani prihodi kao i rashodi od 29.044.350 kuna te neraspoređeni rashodi od 10.000 kuna. Razlog rebalansa su dvije velike investicije. Prihodovna strana proračuna uvećana je za 7,8 milijuna kuna i to zbog investicije izgradnje Društvenog centra Brckovljani koju Općina namjerava prijaviti na javni natječaj dodjele sredstava iz EU fondova na mjeru 7, podmjeru 7.4.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“. Općina planira veći dio sredstava dobiti s tog naslova, oko 7,2 mil.kuna dok će ostatak od 10 posto biti općinski dio. Kod prihoda, povećana je i stavka komunalnih doprinosa za 300.000 kuna s obzirom na dosadašnje dobro ostvarenje. Uvršten je i višak prihoda iz prethodnih godina od 2,1 mil.kuna, a za taj višak smanjen je prihod od prodaje zemlje s 9,3 mil.kuna na 7,1 mil.kuna. Druga kapitalna investicija je izgradnja mrtvačnice u Brckovljanima, investitor će umjesto Općine biti Komunalno gospodarstvo Brckovljani, za što je dana suglasnost za provedbu ulaganja. Vrijednost ulaganja projekta „Ispraćajni sklop s pratećim sadržajem-groblje Brckovljani“ iznosi 3 mil.kuna. Sredstva za realizaciji osigurat će se iz EPFRR-a u iznosu od 2,7 mil. kuna te sredstvima iz Financijskog plana KGB-a u iznosu od 300.000 kuna odnosno u okviru općinskih subvencija. Na rashodovnoj strani proračuna su još, u sklopu programa održavanja kom.infrastrukture čiji su I.izmjene i dopune također prihvaćene i iznosi ukupno 2.295.000 kuna, povećana s 86.000 kuna na 143.000 kuna sredstva za uređenje dječjih igrališta za koja su dobivena sredstva nominiranjem na natječaj Zagrebačke županije. To su igrališta u Hrebincu, Stančiću te za ogradu u Brcku. Dodana je i stavka prijevoz pokojnika na obdukciju jer je to sada trošak JLS-a po Zakonu, prije je to plaćala Županija. Načelnik Funtek je napomenuo da bi bilo dobro kada bi JLS-ovi dobili neke smjernice vezano za natječaje, a prije donošenja proračuna. Od ostalih planiranih projekata bilo je riječi o vrtiću u Božjakovini, podaci se prikupljaju, natječaj ide na jesen. Za nerazvrstane ceste jako je puno zahtjeva za tu mjeru. Dobivena su sredstva za kom.infrastrukturu. Spomenuti su nogostupi u Lupoglavu, Gračecu, Stančić-Štakorovec, prema Brcku… Radovi su započeli u Lupoglavu, slijede u Gredi, no neće se postavljati rubnjaci jer se mora još provjeriti da li je sve u redu s kanalizacijom. Kod kanalizacije u Lupoglavu prijedlog je da se s obzirom na tlo, ide na desnu stranu, a prije će se napraviti analiza tla, rečeno je, između ostalog, u raspravi o komunalnoj infrastrukturi.


Ostale odluke


Shodno rebalansu proračuna prihvaćene su I. izmjene i dopune ovogodišnjeg Programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture koji je uvećan, zbog spomenutog projekta mrtvačnice na stavci groblja za 250.000 kuna, sa 6.624.500 na 6.874.500 kuna. Za reciklažno dvorište planirano je pola milijuna kuna. Građevinsku dozvolu imaju, pokrenut će se postupak projektiranja i javiti na natječaj za sredstva. Donijeta je I. izmjena i dopuna financijskog plana Komunalnog gospodarstva Brckovljani u kojem je ukupno planirano 9,9 mil.kuna sredstava. Što se tiče mrtvačnice čiji je KGB investitor, uračunali su opremu te dr. troškove. Projekt objekta je dorađen, gledalo se da bude prilagođen arhitekturi. Po I.izmjena i dopunama plana razvojnih programa za 2017. godinu za mjeru, program i cilj planirano je ukupno 9,8 mil.kuna. Vijećnici su jednoglasno prihvatili izvršenje plana razvojnih programa za prošlu godinu, ostvaren je u iznosu od 6,5 mil.kuna (planirano je bilo 7,4 mil.kuna). Donijeta je odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj: za domaćinstva, udruge i fizičke osobe 0,80 kn/m3; gospodarstva 1,00 kn/m3. Odlučeno je o općinskim porezima, a to su prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, kuće za odmor te porez na korištenje javnih površina. Načelnik Funtek mišljenja je kako se JLS-ovima uskraćuje ono što im pripada. Spomenuo je porez na alkohol pitavši se kamo idu ta sredstva te naveo primjer općine Kolan koja godišnje prihoduje 3,5 mil.kuna. Na dnevnom redu bilo je izvješće o primjeni agrotehničkih mjera za 2016. godinu te izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom. Načelniku je dana suglasnost za potpisivanje ugovora o pravu građenja za mrtvačnicu te za sklapanje Aneksa ugovora za izradu UPU-a GZ Stančić 1,2 i 3. Na kraju sjednice, iako postoji mogućnost da održi još jedna, na dobroj suradnji i kvalitetnom radu vijećnicima te stručnim službama zahvalili su predsjednik Vijeća Božo Graberec te načelnik Željko Funtek. Istaknuto je kako su zajednički donosili odluke bez „političkog prepucavanja“, uz konstruktivnu raspravu u korist razvoja općine i njenih stanovnika.


amš


 


 Objavljeno: 3.4.2017.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner