Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

33. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani: Rebalansiran proračun za 2016. godinu21.12.2016.


Na 33. redovnoj sjednici Općinsko vijeće Općine Brckovljani donijelo je Izmjene i dopune proračuna za 2016. godinu. Sjednicu, održanu 19. prosinca, vodio je predsjednik Vijeća Božo Graberec. Po rebalansu, planirani sveukupni prihodi iznose 17.366.000 kuna, isto rashodi i izdaci.


Planirani ovogodišnji proračunski okvir smanjen je za 7,5 milijuna kuna. Kako je objasnio načelnik Općine Željko Funtek, ono što je prvenstveno izvršilo neostvarenje proračuna je prodaja zemljišta. Na toj stavci planirano je bilo 10,7 milijuna kuna. Općina već sada ima dvije najave za prodaju, potencijalni kupci obišli su gospodarsku zonu, najavljeno je. Ostali prihodi su više-manje u planiranim okvirima. Porez na dohodak bit će ostvaren u iznosu od 6,6 mil.kuna, više od planiranog. Porez na imovinu je smanjen za oko 25 posto i iznosi 440.000 kuna dok je porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti povećan sa 70.000 na 190.000 kuna, ali to bi moglo biti varljivo zato što se odnosi i na povrat poreza za prethodnu godinu, rekao je Funtek. U ingerenciji općine su komunalni doprinos i naknade koji su od planiranih 4,5 mil. kuna smanjeni na 3,5 mil. kuna, izdvojene su stavke.


Kod rashoda, naglasak je stavljen na bitnu stavku javne rasvjete koja je manja za 120.000 kuna, od planiranih 600.000 kuna troškova. Spomenuto je još za 40.000 kuna smanjenje kod održavanja nerazvrstanih cesta i putnih jaraka koji po novom planu iznosi 300.000, izdaci za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta iznose 50.000 kuna i za 90.000 kuna su manji izdaci. Ponovljeno je kako općina nema paušalni iznos za zimsku službu. Kod programa državne izmjere i komasacije od planiranih 200.000, ostaje 50.000 kuna. Većina toga je završena, ostao je dio Grede te neke ulice u Lupoglavu gdje je zamijećena uzurpacija javno-prometnih površina što će se prvo probati riješiti dogovorno. Subvencije su za oko 5 mil.kuna manje i iznose 8,4 milijuna kuna. Radi se o investicijama kroz vodoopskrbu i odvodnju koje je bilo planirano riješiti ove godine. No, na žalost Hrvatska nije uspjela povući određena sredstva od Svjetske banke, zbog proračuna koji je tek donesen početkom godine, pa izbora tako da s te osnove nisu ostvarena velika sredstva, rečeno je. Načelnik je informirao i o sastanku u Hrvatskim vodama. Rok za potrošnju tih sredstava je do sredine 2017. godine. Postoji opasnost da se ta sredstva neće uspjeti plasirati i radovi neće dovršiti. A ako se ne završe, ide povrat sredstava u cijelosti ne samo za neutrošeni dio nego i za onaj koji je napravljen, pojašnjeno je. Za kolektor A i B sredstva su također smanjena, Coninga više nema. Što se tiče reciklažnog dvorišta čeka se konkretan pravilnik po kojem bi JLS-ovi postupali. Smanjeni su izdaci za subvencioniranje izgradnje i uređenje kom.infrastrukture u GZ-u sa 650.000 kuna na 450.000. Za asfaltiranje ulica s 2 mil.kuna smanjen je na 1,5 mil. kuna, dio je prebačen u sljedeću godinu. Kod izgradnje kanalizacije, ponovljeno je kako nije došlo do povlačenja sredstava. Na toj stavci planiran je iznos od 2,6 mil.kuna manji je za 1,5 mil. kuna. Za izgradnju zgrade općine odnosno zgradu društvene namjene planirano je za 2017. godinu pola milijuna kuna, a plan je apliciranje na EU fondove.


Po rebalansu program održavanja kom.infrastrukture smanjen je na 1,8 mil.kuna s 2,2 mil.kuna, zbog smanjenog prihoda od komunalne i grobne naknade. Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture i građevina za gospodarenje kom.otpadom za 2016. iznosi 6.045.000 kuna. Postavit će se dvije nove autobusne kućice u Stančiću i Štakorovcu, radovi na groblju u Lupoglavu su pri kraju, a na proljeće počinje asfaltiranje do Brcka. Zbog kašnjenja sadašnjeg izvođača radova, najavljeno je uvođenje u posao novog. Prihvaćene su izmjene ovogodišnjih javnih potreba u kulturi koje iznose ukupno 349.000 kuna te socijalne skrbi u iznosi 971.900 kuna. Također, prihvaćene su izmjene i dopune plana razvojnih programa za 2016. godinu. Usvojena je strategija razvoja Općine za razdoblje od 2016. do 2020. godine, planski dokument lokalnog razvoja koji određuje ciljeve i prioritete u svim segmentima. Neki od razvojnih kapitalnih projekata su nogostupi (Stančić, Štakorovec, G.Greda, Lupoglav, Brckovljani…), rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstanih cesta, uređenje dječjih igrališta, projekt vodoopskrbe i kanalizacije, razvoj GZ, rekonstrukcija stare škole. Planirana je i gradnja vrtića, procjena ove investicije je oko 9 milijuna kuna, a apliciralo bi se na EU fondove. Među projektima su sanacija šetnice, mostova preko Zeline, uređenje parka te SRC-a Božjakovina. Općina nastavlja sa sufinanciranjem rada hitne medicinske pomoći u 2017. godini. Na kraju zadnje ovogodišnje sjednice predsjednik Vijeća Graberec te načelnik Funtek zahvalili su na dobroj suradnji vijećnicima, uz čestitke za božićne i novogodišnje blagdane.


 


AMŠ


 


 Objavljeno: 21.12.2016.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner