Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Sa sjednice Vijeća Općine Brckovljani : Subvencionira se, dijelom, nabava školskih udžbenika za osnovnoškolce20.9.2016.


Pod predsjedavanjem Bože Graberca i u nazočnosti načelnika Općine Brckovljani Željka Funteka jučer je održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Brckovljani na kojoj je istaknuto kako će Općina, uz već raniju odluku o sufinanciranju školskih pomagala, u tekućoj školskoj godini subvencionirati nabavu udžbenika u obliku refundacije dijela troškova za njihovu kupovinu. Tako će učenicima od 1. do 4. razreda iznos subvencije za nabavu knjiga iznositi 350 kuna po učeniku, za učenike 5. i 6. razreda 600 kuna te za učenike 7. i 8. razreda 700 kuna.


Kako je na sjednici pojasnio načelnik Funtek, iznosi subvencija usklađeni su sa cjenikom školskih udžbenika dobivenim od Narodnih novina, koji su ujedno bili i najpovoljniji. Zajedno s nabavom pametnih ploča za škole koja iznosi 70.000 kuna, te uz sufinanciranje školskog pribora za učenike (kao što su likovne mape, tehnički pribori, itd.), za subvencioniranje učeničkih udžbenika iz općinskog proračuna izdvojit će se ukupno 400.000 kuna, ističe načelnik. Dodaje također kako će se iz općinskog proračuna i dalje nastaviti subvencioniranje prijevoza srednjoškolaca u 50% iznosu krajnje cijene mjesečne karte koju učenik plaća na blagajni prilikom kupnje karte.


Vijećnici su na sjednici također upoznati sa izvješćem o izvršenju programa rada i aktivnosti Crvenog križa Dugo Selo za 2015. godinu koje je prezentirala ravnateljica Gordana Kocaj. Crveni križ ostvario je ukupno 775.688 kuna prihoda, što je 118% od planiranog, od čega prema zakonskoj obvezi Općina Brckovljani je sudjelovala sa 133%, odnosno ukupno 83.000 kuna. Financijske dotacije ostalih JLS-a su ispod zakonskih obveza, osim Zagrebačke županije koja također slijedi zakonske obveze. Načelnika Funteka zanimalo je kako Crveni križ može riješiti istu problematiku, na što je ravnateljica Kocaj navela mogućnost tužbe pojasnivši na primjeru Crvenog križa Bjelovar koji je tužbu zbog dugovanja od strane JLS na kraju i dobio, no dodaje kako isto ne planiraju učiniti. Najavila je tom prilikom kako radovi na uređenju novih prostora u koje se dugoselski Crveni križ planira useliti, u stambenoj zgradu u Ulici hrvatskih branitelja u Dugom Selu, teku prema planiranom, a očekivano useljenje u 174 m2 poslovnog prostora uz 120 m2 skladišnog prostora trebalo bi biti do kraja ove godine. Vijećnici su izvješće CK Dugo Selo jednoglasno usvojili.


Vezano uz ugovor o osnivanju prava služnosti javnim površinama radi korištenja  i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, ugovorne strane tj Općina Brckovljani i Hrvatski telekom utvrdili su jediničnu godišnju naknadu za pravo služnosti na javnim površinama za potrebe  EKI Hrvatskog telekoma d.d., a također predloženo je da se iznos naknade za prethodno razdoblje za na ime prava služnosti uplati jednokratno.


Na sjednici je donijeta i odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj koja se naplaćuje iz osnovne cijene vode. Naknada je ugrađena u cjenik vodnih usluga isporučitelja vodnih usluga koji više nije DUKOM d.o.o. već Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o.. Odluka je donijeta radi istog usklađivanja, dok osnovica naknade nije mijenjana.


Zimsku službu u nadolazećem zimskom periodu sezone 2016./2017. prema odluci o odabiru ponuditelja za zimsko održavanje obavljat će tvrtka „Toljan trans“ d.o.o. iz Donjeg Dvorišća čija je ponuda u iznosu od 11.325 kuna izabrana kao najpovoljnija od pristigle četiri ponude.


Nakon što je prije šest mjeseci donijeta odluka o načinu korištenja društvenih domova i drugih prostorija koji su u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Brckovljani, jučer su na sjednici donijete određene izmjene u istoj odluci. Dosadašnja cijena u iznosu od 1.000 kuna smanjena je na 850 kuna, te je u odluku implementiran cjenik režijskih troškova te cjenik za nastalu štetu na inventaru.


Vijećnici su također na sjednici prihvatili polugodišnje izvješće općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine.


I.G.O.Objavljeno: 20.9.2016.


shadow
banner banner banner banner banner