Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Izvješće sa 27. sjednice Vijeća općine Brckovljani: IZABRAN KONCESIONAR ZA DIMNJAČARSKE POSLOVE, SMANJEN IZNOS KOD OBRAČUNA KOMUNALNOG DOPRINOSA5.5.2016.


Općinsko vijeće Općine Brckovljani svoju 27. redovnu sjednicu održalo je 14. travnja pod predsjedanjem predsjednika Vijeća Bože Graberca. Sjednici je nazočio načelnik Općine Željko Funtek.


Vijećnici su donijeli odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje dimnjačarskih poslova, a koncesija na 5 godina povjerit će se Dimnjačarstvu Zagreb. Novi koncesionar plaća varijabilnu naknadu u iznosu od 20 posto godišnje od godišnjih isporuka - fakturiranih usluga bez PDV-a. Stanovnici bi minimalno jednom godišnje trebali dati čistiti dimnjake, prvenstveno radi sebe. S obzirom na prijašnje iskustvo, očekuje se korektan odnos i kvalitetno obavljanje dimnjačarskih usluga. Kako je pojašnjeno, na temelju objavljene obavijesti o namjeri davanja koncesije ponudu stigle su dvije ponude. Za drugu je utvrđeno da nisu ispunjeni svi propisani uvjeti te je Vijeće na ovoj sjednici donijelo i rješenje kojom se ona odbija kao nevaljana. Došlo je do promjene u Odluci o komunalnom doprinosu Općine Brckovljani. Prijašnjom odlukom bilo je određeno da ukoliko je obračun komunalnog doprinosa manji od 1.000 kuna obveznik je dužan platiti 1.000 kuna, a sada je taj iznos smanjen na 400 kuna.


Jednoglasno je donijeta odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja GZ Stančić 1 i 3. Razlozi su određivanje planskih smjernica za uređenje zona, detaljnih uvjeta građenja i gradnje te usvajanje prijedloga i zahtjeva javnopravnih tijela određenih posebnim propisima. Općina mora biti spremna i imati potrebnu dokumentaciju ukoliko se pojavi investitor. Takvih upita već ima, potencijalni ulagač otvorio je mogućnost kupnje prvo 15 ha općinskog zemljišta, a kasnije i do 50 ha zemljišta. Dvije parcele u zoni su državne, a Funtek je informirao o nedavnom sastanku u Ministarstvu poduzetništva na tu temu. Donijeta je odluka o povjeravanju poslova organizacije prijevoza pokojnika na obdukcije Zagrebačkoj županiji za 2016. godinu budući da županija ima osigurana sredstva i sklopljen ugovor s agencijom "Pokop" za cijelo svoje područje.


U odluci o komunalnoj naknadi do promjene je došlo u članku vezanim za investitore. Naime, investitori koji su kupili zemljište u vlasništvu općine u gospodarskim zonama te koji su izgradili objekte, u roku godine dana od otvaranja, oslobođeni su plaćanja komunalne naknade, a oslobođenje se odnosi samo na novoizgrađene objekte. Kako je napomenuo načelnik Funtek, većina iznosa iz ovih davanja odlazi na javnu rasvjetu. Za to se upravo rade projekti te ukoliko bude sufinanciranja od apliciranja na natječaje Zagrebačke županije, na pojedinim dijelovima općine izgradit će se nova mreža. Vijećnici su donijeli odluku o izradi V. izmjena i dopuna prostornog plana uređenje općine, razlozi se očituju u pristiglim zahtjevima za izradu izmjena i dopuna Plana u pogledu manjih proširenja građevinskih područja naselja G. Dvorišće, G. Greda, Gračec i Lupoglav, a prostorni obuhvat odnosi se na određivanje granica građevinskih područja naselja unutra općinskog područja. Bit će rađena na novim podlogama odnosno podacima novih izmjera pogotovo što se gospodarske zone tiče. Vijeće je pozitivno odgovorilo na zahtjev Udruge umirovljenika Općine Brckovljani za korištenjem općinskog grba na svom memorandumu. Pod pitanjima i prijedlozima usuglašeno je da će tvrtka "Arheo", koja je radila UPU-e i prije, biti angažirana i dalje s obzirom da su zadovoljni suradnjom.


Za Strategiju ukupnog razvoja Općine, koja je bila ugovorena sa županijskom Regionalnom razvojnom agencijom, Županija je osigurala sredstva preko EU fondova do 80 posto sufinanciranja odnosno 40.000 kuna. Potrebno je sklopiti novi ugovor, a zatražena je i nova ponuda. Ne pristaje se na potpis novo predloženog ugovora o pravu služnosti s T-comom o čemu je bilo riječi i na prošloj sjednici. Novopredloženim ugovorom je promijenjena naknada za pravo služnosti, koja je manja u odnosu na prethodno predloženi ugovor. U nastavku sjednice, vijećnici su raspravljali o uređenosti pojedinih dijelova naselja. Primjerice, u vinogradima bi više pažnje trebalo obratiti na uređenje živice, napomenuo je Rudolf Dokuš. Što se tiče prometne signalizacije i uništenih znakova na što je ukazao Damir Čekada rečeno je kako su novi znakovi kupljeni, ali je postavljanje u nadležnosti Županijskih cesta. Skrenuto je i na problem učestalog uništavanja prometnih zankova. Čim se ustale povoljne vremenske prilike, u svibnju će se krenuti s navažanjem ulica frezanim asfaltom, rečeno je Krunoslavu Švediju koji je spomenuo i probleme s lošom odvodnjom u Božjakovini. Što se tiče hidranata, potrebno je provjeriti koji su u funkciji, a neke od njih provjeravala su vatrogasna društva. Više o tome vijećnici će moći, među ostalim, pitati direktora DUKOM-a čiji je dolazak najavljen na sljedeću sjednicu. Načelnik Funtek informirao je o dobivanju sredstava od 400.000 kuna za reciklažno dvorište. Za školu u Lupoglavu je aktivirana građevinska dozvola, no s obzirom na smanjen broj učenika, za sada je planirana postepena dogradnja ovisno o potrebama, rečeno je vijećnici Snježani Jaić.


a.m.š.Objavljeno: 5.5.2016.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner