Kralja Zvonimira 9, Brckovljani
img1
Tel: 01/2753-524
sjena

Vijesti

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Vijeće Općine Brckovljani - PROŠLOGODIŠNJI PRORAČUN OSTVAREN PREKO 100 POSTO3.4.2015.


Na 19. redovnoj sjednici Vijeća općine Brckovljani jednoglasno je prihvaćen godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u 2014. godini. Sjednicu, održanu 26.ožujka, vodio je predsjednik Općinskog vijeća Božo Graberec. U 2014. godinu ostvareno je 13,9 milijuna kuna, a rashoda 12,9 milijuna kuna. Višak prihoda prethodne, 2013. godine je 2,2 milijuna, a ukupan višak je 3,4 milijuna kuna koji će služiti za pokriće tekućih rashoda i izdataka u budućem razdoblju. Sredstva od komunalnog doprinosa su namjenska, iskoristit će se za asfaltiranje četiri ulice te nogostupe uz lokalne i županijske ceste. Proračun je ostvaren 101,4 posto, redovni su prihodi bili zadovoljavajući dok lošije stoji prodaja nekretnina u općinskom vlasništvu. Ne uspijeva se prodati dio u gospodarskoj zoni, investicija nema, pojasnio je načelnik Željko Funtek. Nisu ostvareni prihodi za zakup poljoprivrednog zemljišta koja su ili u općinskom ili u državnom vlasništvu, sredstva će se vjerojatno ostvariti u ovoj godini. Godinu dana s takvom uplatom od oko 200.000 kuna kasni Božjakovina d.d. Praćenje plaćanja za državno zemljište preuzet će Agencija za plaćanja u poljoprivredi te će ona poduzimati mjere ukoliko dođe do kršenja ugovora, najavio je načelnik. 


Vijećnici su jednoglasno prihvatili i izvješće o radu načelnika za lanjsko razdoblje srpanj-prosinac. Načelnik je podsjetio kako mnoge stvari koje su u njegovoj ovlasti prije idu na Vijeće, a radi konzultacija prije donošenja konačne odluke. 


Prihvaćene su i odluke o izvršenju javnih potreba u 2014.godini: za program kulture 356.443 kune; sport 217.000 kuna; socijalnu skrb 680.649 kuna. Za potonje su smanjeni troškovi, novi Zakon napravio je reda. Problemi sa psima lutalicama Izvršenje programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. je 1.383.424 kune. Za prikupljanje lešina životinja i hvatanja pasa lutalica utrošeno je 99.581 kuna, prije se plaćalo po komadu. To je veći trošak nego zimsko održavanje cesta, primijećeno je. Problem stvaraju i neodgovorni vlasnici pasa. Ukoliko pas nije čipiran, dokazivanje vlasništva traje, a od 28 prijava samo se jedna uspjela dokazati. Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture izvršen je u iznosu od 4,1 milijun kuna. Ivanićgradska tvrtka „Husarić“ u ovoj će godini raditi na održavanju groblja u Brckovljanima i Lupoglavu za 25.000 kuna bez PDV-a, odlučili su vijećnici. Raspisat će se i natječaj za održavanje zelenila na groblju točnije sadnju tuja, a prijašnji se poništava jer ponuditelji nisu udovoljili uvjetima. Što se tiče domaćih poduzetnika iz te branše, bilo bi dobro da imaju uvjete. Prihvaćeno je i izvješće o izvršenju plana gospodarenja otpadom za prošlu godinu gdje je u zaključku navedeno kako uspostavljeni sustav zadovoljava potrebe stanovništva. Izrađen je popis kućanstava koja nemaju spremnik te je u tijeku uspostava dogovora na koji će se način provesti postupak preuzimanja. U tijeku je izrada dokumentacije za reciklažno dvorište. Nastavak sufinanciranja hitne medicine Općina nastavlja sufinancirati rad hitne medicine u dugoselskoj ispostavi, iznos je 5.199 kuna mjesečno, a zaključkom je dana suglasnost načelniku za potpisivanje ugovora sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Zagrebačke županije za 2015. godinu. Radi se o plaćama dvije medicinske sestre, u čijem sufinanciranja sudjeluju i Dugo Selo te Rugvica. Zbog organiziranosti mreže hitne pomoći, „stjerani su u kut“, a ovaj se rad plaća kako građani ne bi naišli na zatvorena vrata. Iznijeti su prigovori kako se to ipak događa, za što vijećnici misle da nije slučajnost. Ako je tome tako, treba uputiti prigovor uz točan datum i vrijeme, rečeno je. 


Donijeta je odluka o izmjenama i dopunama o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Brckovljani. Odnose se na proširenje izdvojenog građevinskog područja gospodarske zone Stančić I, korekcija građevinskog naselja Brckovljani u ulici sv.Jakuba te na Gornje Dvorišće odnosno bivšu Gospodarsku zonu gdje, s obzirom na naselje i školu, ne može biti industrije, a taj dio bio bi dio sportsko-rekreacijske zone. 


Na dnevnom redu bio je Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine s posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja. Napravljen je u skladu s propisima, u primjenu ide nakon odobrenja Državnog arhiva u Zagrebu. Dio općinske arhive već je prenijet u školu, nema više mjesta te je potrebno hitno rješenje zbog dokumentacije čije čuvanje podliježe zakonskim propisima. 


Pristupili LAG-u „Prigorje“ 


Odlučeno je o pristupanju općine Lokalnoj akcijskoj grupi „Prigorje“ što će pomoći pri razvojnim projektima. Povlačenju sredstava iz EU fondova pomoći će i Strateški razvojni program Općine od 2015. do 2019. godine, a njime će se utvrditi ciljevi za socio-ekonomski razvoj, pojašnjeno je pri odluci o njegovoj izradi. Vijeće je odlučilo dati suglasnost načelniku za potpisivanje Sporazuma o suradnji na izradi i provođenju razvojne strategije Zagrebačke županije. Tome su pristupili svi JLS-ovi, a pomoći će također pri dobivanju dokumentacije kod planiranih razvojnih projekata. Nakon što ih je potvrdila struka i nakon dobivanja suglasnosti, donijeti su Procjena ugroženosti od požara te Plan zaštite od požara. Kako je rekao predsjednik Vijeća Graberec, sva vatrogasna društva imaju nova sredstva komunikacije i obnovljena su što iz općinskog proračuna što iz programa VZŽ-a 400+400=100 %. Raspisat će se natječaj za zakup općinskih nekretnina, a napomenuto je kako oni koji nisu podmirili obveze prema općini ne ispunjavaju uvjete. DVD-u Prečec dopušteno je korištenje grba na njihovom amblemu, odlučili su na kraju vijećnici općine Brckovljani.


A.M.Š.Objavljeno: 3.4.2015.


shadow
  • foto
  • foto
  • banner banner banner banner banner